Dålig tandhälsa kan orsaka för tidiga förlossningar

 

Kvinnor med infektioner i tandköttet löper större risk att föda prematurt- för tididgt.

Vem, förutom forskare, känner till att tandköttssjukdomar kan leda till för tidiga förlossningar? Detta samband kartläggs i en ny undersökning publicerad i BJOG, British Journal of Obstetrics and Gynaecology, en internationell tidskrift för obstetrik och gynekologi.

Forskare i USA undersökte 322 gravida kvinnor med sjukdomar i tandköttet. Gruppen delades upp i två mindre grupper. En grupp fick klinisk rengöring både ovanför och under tandköttslinjen. Dessutom gavs undervisning i munhygien. Den andra gruppen fick ingen behandling, endast instruktioner i munhygien.

Frekvensen av tidig födsel var hög i bägge grupperna: 52,4% av kvinnorna i den obehandlade kontrollgruppen samt 45,6% av kvinnorna i behandlingsgruppen. Dessa skillnader var inte statistiskt signifikanta. Däremot märktes ett samband mellan framgångsrik tandköttsbehandling och tidig födsel. Gruppen som behandlades bestod av 160 kvinnor. Av dem blev behandlingen framgångsrik hos 49 kvinnor. Av de 49 hade endast fyra (8%) fött för tidigt.  Som jämförelse misslyckades tandköttsbehandlingen hos 111 kvinnor och av dessa födde 69 (62%) för tidigt. Dessa skillnader är mycket statistiskt signifikanta. Resultaten tyder på att gravida kvinnor som är resistenta mot klinisk tandköttsbehandling är betydligt mer benägna att föda prematurt. Medelåldern för kvinnorna i studien var 23,7 år.

Det kanske mest anmärkningsvärda i studien är att 90 procent av kvinnorna aldrig hade besökt en tandläkare för tandhygienisk undersökning. Och detta visar givetvis vikten av att vara noggrann med munhygienen och att besöka tandläkaren eller tandhygienisten regelbundet. Andra studier har visat att det finns liknande samband mellan tandlossning – som är en infektion i munhålan – och hjärt-kärlsjukdommar. Bakterier från det infekterade tandköttet sprids ut i blodomloppet där det påverkar kroppen. Det kan komma som en överraskning för vissa, men kroppen är faktiskt en organism där alla delar är sammanlänkade och munnen är en del av kroppen – även om de som konstruerar våra sjukförsäkringar inte insett detta faktum ännu.

Slutligen vill ju jag som ”estetisk tandläkare” framhålla att ett friskt tandkött är mycket snyggare än ett rött, svullet och infekterat tandkött. Var därför också noga med Din munhygien för att få ett riktigt vackert och friskt leende, samtidigt som Du minskar risken för andra sjukdomar och komplikationer i kroppen.

Referens: BJOG, International Journal of Obstetrics and Gynaecology,” Successful Periodontal Therapy May Reduce The Risk Of Preterm Birth”

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *