Klart samband mellan tandlossning och livslängd

Att munnen är en del av kroppen kommer det ständiga påminnelser om. En undersökning i Gävle som omfattade 7 700 kvinnor och män visar att personer som förlorat många tänder genom tandlossning löper flera gånger högre risk att dö i förtid än personer som har kvar de flesta av sina tänder.

Ju färre kvarvarande tänder, desto högre är dödligheten. Det rapporterar Åke Spross, Upsala Nya Tidning tidigare i år. Artikeln redovisar resultatet av den hittills största undersökning som gjorts kring antalet tänders betydelse för dödligheten.
 Undersökningen har letts av övertandläkare Anders Holmlund vid avdelningen för parodontologi, Länssjukhuset i Gävle. Han menar att tandvården bör överväga att remittera tandvårdspatienter som förlorat många tänder i tandlossningssjukdomen till en hjärt-kärl undersökning.

– Våra resultat ger ytterligare stöd sambandet mellan dålig munhälsa och hjärt-kärlsjuklighet. Mycket forskning återstår dock för att närmare klarlägga hur detta samband ser ut, säger Anders Holmlund till UNT.

Ju färre egna tänder, desto större risk

Studien omfattar närmare 7 700 vuxna kvinnor och män som följts upp under i genomsnitt 12 år efter det att de genomgått en noggrann tandundersökning. Under uppföljningstiden dog 629 av dem, varav närmare hälften i någon hjärt-kärlsjukdom.

 Som väntat var dödligheten högre för äldre än för yngre, för rökare än för icke-rökare och för män än för kvinnor.

– Bland personer som hade färre än 10 egna tänder var dödligheten i hjärtinfarkt mer än sju gånger så hög som bland dem som hade kvar 26 eller fler egna tänder.
 Från medelåldern och framåt är den vanligaste orsaken till förlust av tänder en infektion och inflammation som bryter ner stödjevävnaden kring tänderna.

– En hypotes är att det i många sådana fall samtidigt pågår en liknande inflammatorisk aktivitet i blodkärlen, som bidrar till åderförkalkning. Men man kan också tänka sig att personer som förlorat många tänder oftare än andra har en livsstil som bidrar till uppkomsten av hjärt-kärlsjukdom, säger Anders Holmlund

Min erfarenhet som tandläkare är att inte bara livslängden utan även livskvaliteten sänks när man förlorar många tänder. Du som har problem med tandlossning är välkommen att kontakta oss för undersökning, rådgivning och behandling.

Calle Hagman, tandläkare

Läs hela studien på Uppsala Universitet webbsida

Läs studien på nätupplagan av facktidskriften Journal of Periodontology.

Se Nyhetsinslaget på TV4 Play

Vill du anlita en erfaren privattandläkare? Är du nyfiken på estetisk tandvård och möjligheten till ett nytt leende? Kontakta mig!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *