Hur kan vi stänga igen luckan? Ett öppet brev till Socialdepartementet

Närbild äldre persons mun med svår karies

En av mina äldre patienter visar hur den omtalade luckan ser ut i verkligheten. Äldre patienter med munnar som denna är tyvärr inte ovanliga idag. Foto: Calle Hagman

Något har gått snett med de äldres tandvård. Som tandläkare stöter jag på allt fler otäcka exempel på äldre med försummade tänder.

Men det är inte bara lilla jag i Brämhult som sett att munnar som den ovan dyker upp allt oftare. Flera ledande tandläkare larmar om samma sak: dagens system missgynnar de äldre som får allt sämre tänder.  Delvis är det den byråkratiska uppdelningen mellan sjukvård och tandvård som spökar igen. När läkarna drar upp planer tycks inte tandläkarnas perspektiv vara önskvärt. Eller? Jag skrev till Socialdepartementets Nationella äldresamordnare, läkaren Eva Nilsson Bågenholm och frågade.

Bästa Eva Nilsson Bågenholm,
Närbild Eva Nilsson Bågenholm Nationell äldresamordnare vid Socialdepartementet.
Lönar det sig att diskutera äldres tandvårdsproblem med en läkare?

Sedd ur en praktiserande tandläkares synvinkel är frågan motiverad. När äldres hälsa diskuteras på högsta nivå handlar det så gott som uteslutande om äldres sjukvård – mycket sällan om tandvård. Gränsdragningen mellan sjukvård och tandvård är olycklig; den må ha sina administrativa fördelar, men att skilja munnen från resten av kroppen gynnar inte hälsan, i synnerhet inte de äldres hälsa.

Olycklig lucka

Tandvård för äldre fungerar inte som den ska. Uppsökande och nödvändig tandvård kommer in alldeles för sent. Det menar Inger Wårdh, tandläkare och docent vid Karolinska Institutet, med inriktning på äldres tandvård. I en artikel i Tandläkartidningen 2012-01-30 utvecklar hon sina synpunkter. Det är alltför vanligt att personer som regelbundet besökt tandvården under vuxenlivet får en lucka på flera år utan tandvårdsbesök innan de blir berättigade till uppsökande och nödvändig tandvård. Munhälsan hinner ofta försämras kraftigt under de åren, konstaterar Inger Wårdh.

Någon form av uppsökande tandvård borde sättas in så fort äldre börjar utebli från sina vanliga tandvårdsbesök på grund av sjukdom eller för att de inte orkar. Systemet fungerar inte tillfredsställande som det är i dag, säger hon i artikeln.

Min mening är att luckan – avbrottet i vårdkontinuiteten – inte behöver uppstå om de gamla patienterna kan gå kvar hos den tandvårdare som känner deras tänder och ev. ovanor sedan lång tid och därmed kan sätta in de rätta förebyggande åtgärderna. Den vårdinrättning som skriver in en ny äldre patient borde ta reda på vilken tandläkare han eller hon gått hos tidigare, så att tandvården kan fortsätta utan några luckor.

”Dålig munhälsa förkortar livet”

Det säger Royne Thorman, privat tandläkare på Danderyds sjukhus i Stockholm i Tandläkartidningen 2012-03-12. Allt fler äldre dör i blodförgiftning. Dålig munhygien kan vara en orsak, tror han. Många äldre lever en längre tid i ett gränsland mellan ersättningssystemen. De är så sjuka att munhälsan påverkas, men för friska för att få stödintyg. Det finns många äldre som bor hemma och har rotrester kvar i munnen därför att de inte har råd att göra något åt dem. Royne Thorman efterlyser en tandvård som är bättre anpassad till äldres villkor och verklighet.

Var finns patienterna?

På vår mottagning har vi en hel del gamla patienter som kommer till oss från sjukhem och de liksom alla andra som bor på olika boenden har kostnadsfri tandvård även hos oss. Problemet är bara att vi inte får reda på vart de tar vägen då de flyttar hemifrån och in på något hem. Många skulle kunna fortsätta att komma till sin gamla tandläkare bara vi får reda på var de tar vägen och någon anhörig person följer med dem. Personalen på boendet har inte alltid möjlighet att följa med, nu i nedskärningarnas tid.

Gerodontologi

Mitt brev till dig som ansvarig för en uppstramning och samordning av äldres hälso- och sjukvård har sin grund i min oro över att äldres tandvård inte får rättmätig uppmärksamhet. Äldres tandvård är en hälso- och livskvalitetsfaktor av stor betydelse. Det är extra viktigt att åldringarnas numera goda tandstatus bevaras, samtidigt som det gäller att förebygga att de äldres tänder snabbt försämras. Som du vet får äldre människor inte sällan försämrade matvanor med mer söta drycker, försämrad munhygien på grund av nedsatt motorik och muntorrhet till följd av ökad medicinering.

Jag emotser din försäkran att din definition av äldrevård även också innehåller en rejäl dos gerodontologi.

Med vänliga hälsningar

Calle Hagman
Leg. tandläkare
Brämhult-Varberg

Till ”De Mest Sjuka Äldre” – Eva Nilsson-Bågenholms Blogg

Telefon: 0705 28 33 11
E-post: Tandläkare Calle Hagman

Hagmans Tandvård
Prästgatan 20,
432 44, Varberg

Källbäcksrydsgatan 11A,
507 31,Brämhult Erbjudande:

Drömmer du om möjligheten till ett nytt leende? Calle Hagman har lång erfarenhet av estetisk och annan tandvård.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *