Nationelle äldresamordnaren svarar Calle Hagman

Närbild äldre persons mun med svår karies

Socialdepartementet har fler goda förslag för en bättre tandvård för de äldre. Frågan är bara om patienter som denna hinner att se dem implementerade. Foto: Calle Hagman

Mitt öppna brev till regeringens nationella äldresamordnare uppmärksammades både här och där. Faktum är att den som brevet riktade sig till, Eva Nilsson Bågenholm, svarade på mitt brev.

Problemet jag påtalade i det öppna brevet är att den tandläkare som den äldre personen gått hos innan han eller hon hamnade på ett boende inte får reda på att så skett. Det för med sig ett rejält glapp i omhändertagandet innan tänderna uppmärksammas på det nya ”hemmet”.

De sista åren är tuffa för tänderna

Det odontologiska omhändertagandet som sker på boenden lämnar för övrigt mycket att önska. Det läggs alldeles för lite tid och intresse på de äldres tänder under deras sista år i livet, vilket ger förödande sönderfall av garnityret då.

Men detta har Socialdepartementet redan tänkt på, förklarar Nilsson Bågenholm i sitt brev. Tändernas omsorg är tillgodosedd genom att de höga potentaterna från Tandläkarförbund, Privattandläkarna och landstingen på ett tidigt skede varit med i utredningen.

För lite, för sent?

Problemet är kanske att medan gräset växer så dör kon eftersom det skulle behöva göras korrigeringar i omhändertagandet omgående. Det skulle kunna ske direkt om de som har ansvaret verkligen brydde sig och såg problemet.

Hur som helst, det är trevligt att de i maktens korridorer tar sig tid att svara på brev från ”vanligt folk” och att de gör det snabbt.

Tack för ett snabbt svar, Eva B!

Calle Hagman, tandläkare Brämhult och Varberg

Läs själv, brevet till Calle Hagman från regeringens nationelle äldresamordnare Eva Nilsson – Bågenholm:

Tack för ditt brev angående äldres tandvårdsproblem.

Regeringen har beslutat satsa 4.3 miljarder kronor på att förbättra vård och omsorg om de mest sjuka äldre under mandatperioden. Syftet är att genom stärkta incitament och förutsättningar främja att kommuner och landsting utvecklar en sammanhållen vård och omsorg om den äldre.

Tandvård och god munhälsa är ett mycket viktigt område för gruppen mest sjuka äldre och tidigt förra året blev jag uppvaktad av några tandläkare som påpekade vikten av att vi också uppmärksammar detta i vårt arbete. Därför kallade vi till en hearing i ämnet och fick en mycket bra bild av läget och också förslag till förbättringar. Deltagande i hearingen var bl.a. ordförandena för Tandläkarförbundet och för Tandhygienistföreningen samt Lars Gahnberg och Inger Wårdh. Vid mötet fanns också ett privat tandvårdsföretag som erbjuder mobil tandvård.

Vi arbetar med kvalitetsregistret Senior Alert i äldresatsningen och där har man nu infört ett område för tand- och munhälsa.
Man arbetar med ROAG, Revised Oral Assessment Guide. Detta ser vi som ett viktigt första steg för att uppmärksamma
behovet av att de sköra äldre får hjälp och stöd med sin munhälsa. Detta gäller både vid biståndsbedömning och löpande
när hemtjänst, hemsjukvård är aktuellt alternativt vid boende på Särskilt boende. Detta är nytt i Senior alert och vi kommer att
följa upp och utvärdera om ytterligare åtgärder bör sättas in på detta område.

Vänliga hälsningar

Eva Nilsson Bågenholm
Nationell äldresamordnare

Läs mitt öppna brev till Eva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *