Vad kan sjukvården lära av tandvården?

kattunge

Foto: szarlota/sxc.hu

Regeringen har utsett Johan Assarsson, Regiondirektör i Västra Götaland med stor erfarenhet av sjukvård, att utreda frågan om ökat patientinflytande sjukvården. Så småningom ska utredningen leda fram till en ny patientlagstiftning.

Det är bra! Sjukvårdens patienter behöver få ”en mer jämlik vård, stärkta valmöjligheter för patienten och utvecklat informationsutbyte mellan patient och vårdgivare. Helt enkelt mer makt för patienten”. Förhoppningsvis ägnar Assarsson även en tanke åt de stora sjukhusenheterna som gör sjukvården tungarbetad och ineffektiv. Bemötandet är ett annat område med stor förbättringspotential. Små självstyrande enheter av typen Praktikertjänsts läkar- och tandläkargruppraktiker har en helt annan möjlighet till personalmedverkan och patientkommunikation. Arbetsglädje, som ofta är en bristvara i sjukvårdens stordrift, har lättare att slå rot i mindre enheter.

Makt och inflytande

Svensk tandvård i allmänhet och privattandvård i synnerhet saknar många av sjukvårdens problem. Hos oss har patienterna makt och inflytande. När man som jag arbetar med estetisk-kosmetisk tandvård är det extra viktigt att patientens medverkan och engagemang garanteras. Den organisation som jag var med och grundade för tio år sedan, SACD, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, har utarbetat en metod för att säkerställa patientmedverkan. Grundtanken är att ingen behandling påbörjas förrän patient och tandläkare är ense om slutresultatet och inga kronor, bryggor eller fasader fästs i munnen innan patienten ”prövat” utseendet i munnen ett bra tag. Mer om detta under Arbetsmetoder: Vår Metod – Det Förutsägbara Resultatet.

Svaret finns i dialogen

Nå, kan sjukvården lära något av tandvården? En lärdom är alltså att små självstyrande enheter tar hand om patienterna på ett bättre sätt Ökat patientinflytande? Naturligtvis! Jag är trygg i min yrkesroll som tandläkare och räds därför inte patientmakt; tvärtom förväntar jag mig aktiv dialog och patientmedverkan för bästa slutresultat.

Calle Hagman Tandläkare, Varberg

2 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *