Munskölj motverkar farligt kolesterol

munskölj mot kolesterol

Fett som cirkulerar i vårt blod finns i olika former. Doktorn brukar främst vara intresserad av HDL-kolesterol som gärna kan ligga högt, medan det onda LDL-kolesterolet helst ska vara så lågt som möjligt.

 Nyligen presenterade företaget Biomedical Development Corporation oväntade och intressanta data om sin nya munskölj, iCLEAN Mouth Rinse.

iCLEAN Mouth Rinse har inte bara en god och säker effekt att motverka dålig andedräkt, gingivit, tandköttsinflammation, medlet har också visat sig kunna sänka det onda kolesterolet, förklarade tillverkarna på American Academy of Oral Medicine den 23 april i år. Dr. Charles Gauntt, som ansvarat för utprovningen av det nya medlet – vars verksamma beståndsdel är jod – berättade att fynden lett till att iCLEAN Mouth Rinse nu börjar testas på hjärt-kärlpatienter med förhöjda nivåer av det onda kolesterolet.

Sambandet mellan tandhälsa och allmän hälsa

Även om forskarna inte till fullo känner till alla detaljer i sambandet mellan tandköttsinflammation och hjärt-kärlsjukdom vet man att dessa tillstånd är nära sammankopplade. Ett nyckelbegrepp vid båda sjukdomarna är inflammation. Dr. Gauntt nämnde om det kända anknytningen mellan stroke/hjärtinfarkt och oral ohälsa. Fortsatt forskning får visa vad iCLEAN Mouth Rinse kan tillföra i hjärt-kärlsammanhang, men förhoppningarna är stora att ”rengöring av munnen och samtidig rengöring av artärerna kan bli så enkelt som en daglig munsköljning.”

En frisk mun i en frisk kropp

Dr. Gauntt tror att framtida forskning mycket tydligt kommer att visa att en frisk mun, fri från tandköttssjukdomar orsakade av bakterietoxiner och virus är av avgörande betydelse för ett friskt hjärt-kärlsystem. Exemplet ovan visar hur viktigt det är att tänka ”hela människan”. Förstår man att munnen är en del av kroppen inser man hur viktigt det är att alla organsystem och kroppsdelar hålls friska.

Munhälsa – en vital del av din totala hälsa.

Leendet – en central del av din personlighet.

Calle Hagman, tandläkare, Åsa

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *