Förtroende. Om tandläkaryrket och dess två dimensioner

Under veckoslutet har jag varit på fortbildning, denna gång i Göteborg. Kursen hette Planera för en lyckad behandling. Kursen, i regi av ”min” förening, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, leddes av två erfarna pedagoger, tandläkaren Dr. Jimmy Eubank och tandtekniker Dr. Gilbert Young.

Båda mycket välrenommerade inom sina respektive yrkesområden, båda hemmahörande Dallas, Texas USA. En central fråga under kursen var nödvändigheten att patienten förstår vad en behandling innebär, hur den utförs och varför. Det räcker inte, menar Dr. Eubank, att man i förväg förklarar behandlingsförloppet för patienten, speciellt inte om man blandar in svårbergripliga facktermer i sitt språk. Som tandläkare måste man gå ett steg längre och försäkra sig om att patienten verkligen förstår varför man föreslår den ena eller andra behandlingen.

En modell för relationer

Själv använde sig kollegan Eubank av en relationsmodell som han kallade B.L.T. Förkortningen står för:

  • Believable, trovärdig, begriplig och relevant information.
  • Likable, patienten måste gilla den föreslagna behandlingen och se fram mot behandlingsresultatet
  • Trust. Samspelet mellan patient och tandläkare måste bygga på ömsesidig förtroende.

Nyttig påminnelse

Jimmy Eubanks betoning av goda patientrelationer och individanpassad patientkommunikation blev en nyttig påminnelse, även om området inte är någon direkt nyhet för mig. Det är i samma anda jag försöker arbeta, men säkerligen kan jag bli bättre på att förklara vad som händer i mina patienters munnar och orsakerna till dessa händelser. Exempelvis då de biter sönder delar av sina tänder, eller sliter ner dem så de behöver byggas upp igen.

Inte bara en fråga om teknik

Dr. Eubank påminde om att tandläkaryrket inte bara är en fråga om teknik, material och hantverksskicklighet; det har också en mellanmänsklig dimension. Kursen blev därmed en bekräftelse på att samarbetet och samspelet mellan tandläkare och patient bygger på samma förutsättningar i Åsa, Halland som i Dallas, Texas.

Calle Hagman, tandläkare Åsa.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *