Tänderna tar stryk hos extremsportare p.g.a. salivbrist

salivbrist

Att träna och tävla i extremsporter påverkar mängden saliv. I en tysk undersökning visade det sig att salivutsöndringen var avsevärt lägre efter ett 35-minuters träningspass, jämfört med före passet. Salivbrist är en känd skadefaktor för tänderna.

Om salivbrist står det att läsa i Tandläkartidningen nr 12/2014, ett kort referat av artikeln ”Effect of endurance training on dental erosion, caries, and saliva”, publicerad i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports i somras. De tyska forskarna har jämfört två grupper om 35 personer, där den ena gruppen var extremsportare. De tränade och tävlade i triathlon, en uthållighetsidrott bestående av simning, cykling och löpning som genomförs i en följd utan avbrott. Försökspersonerna tränade i genomsnitt 9,5 timmar per vecka. Hälften drack vatten, hälften drack sportdryck och en mycket liten andel drack ingenting alls. Medelåldern var 36 år och två tredjedelar var män.

Tanderosion till följd av salivbrist

En tandundersökning visade att extremsportarna hade mer tanderosion i både under- och överkäken jämfört med de 35 i kontrollgruppen. Tanderosion innebär i korthet att tandemaljen bryts ner och kan bl.a. uppkomma (som i detta fall) av brist på saliv. Typen av dryck påverkade inte extremsportarnas tandstatus, ej heller mängden dryck eller antal år av träning. En annan observation var att förekomsten av karies (hål i tänderna) ökade ju fler timmar som extremsportarna tränade.

Ett hot mot tändernas hälsa och utseende

Jag har då och då på Calles Blogg skrivit om saliven som tandskydd. Den tyska undersökningen bekräftar vad som länge varit känt : Muntorrhet är ett hot mot tändernas hälsa och utseende. Extremsportare är en relativt liten grupp. Betydligt vanligare är patienter som behandlas med läkemedel som minskar salivproduktionen. Har du muntorrhet p.g.a. läkemedel eller av andra orsaker, ta upp problemet vid nästa besök hos din tandläkare eller läkare.

Calle Hagman, tandläkare, Åsa

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *