Bättre stämma i bäcken än i ån

Alla kan vi minnesramsorna om våra halländska åar Viskan, Ätran, Nissan och Lagan. Från norr: Vi ska äta, ni ska laga. Från söder: Laga ni, äta vi.

Åar kan vara nyckfulla. Om de inte regleras kan de, som alla vet, orsaka översvämningar och förödelse. Ju längre uppströms, alltså ju närmare tillflödena man kan ta kontroll över vattenmassorna, desto bättre. Därav det gamla kloka uttrycket Bättre att stämma i bäcken än i ån.

Hem till Halland

Ja, så satt jag och tänkte lite för mig själv under möte i regi av Dawson Academy. Vi träffades i de olika Swedish Dawson studiegrupper och diskuterade terapiplanering. På bilden ser ni mig (i mitten) med de två föreläsarna Ian Buccle och Dipech Parmara. De talade om minimal invasiv terapi då man rekonstruerar slitna bett. Kursen var mycket givande, men jag längtade stundtals hem till Halland. Och lite till sommarvärmen.

Tandlossning och åar

Hur som helst. Talesättet Bättre att stämma i bäcken än i ån har sin giltighet även inom tandvården. Ju förr man upptäcker och åtgärdar begynnande karies, desto mindre åverkan behöver man göra på tandvävnaden och desto sannolikare att tanden kan leva vidare. Givetvis gäller det även begynnande tandlossning; ju tidigare man rensar och håller efter tandfickorna, desto mer ökar man tändernas livslängd. En lätt vinkling av minnesramsan skulle kunna låta så här:

Du som gärna pratar, ler och fnissar

låt oss sköta dina bissar