Är alla tandtekniska produkter – kronor, bryggor eller tandimplantat – identiska oavsett vilken vårdgivare jag går hos?
Vad vet jag som patient om vad som sätts på plats i min mun?
Kan jag som patient påverka valet av den tandtekniska produkten?

I den nya tandvårdsförsäkringen har man i referenspriset, som är den grundersättning, som försäkringen ersätter, räknat med lägsta godtagbara standard då man räknat fram ersättningsnivåerna. Den tandtekniska delen av behandlingen är naturligtvis omöjlig att överblicka som lekman och det är därför mycket viktigt att den delen av behandlingen kommuniceras innan Du tar Ditt beslut. Vi har därför tagit fram denna kvalitetsdeklaration, som återspeglar vår policy avseende det tandtekniska arbetet.

Beprövade tekniker och material:

Vi har sedan många år valt, att där så är möjligt arbeta med keramer/porslin i kronor och broar. Även olika porslinstyper har olika kvalitetsnivåer och spannet är lika stort som mellan en Trabant och en Mercedes.
Vi har valt att för kronor och fasader oftast arbeta med ett porslin som heter E-max, vilket representerar den högsta kvalitetsnivån. Detta eller zirkonium använder vi också vid enstaka kronor på implantat.
Då vi gör tunna skalfasader görs de i fältspatporslin.

Då vi skall ersätta tandluckor med en s.k. bro eller brygga, kan vi behöva använda ett starkare material som heter Zirkoniumdioxid där vi idag använder en toppmodern teknik där hela bryggan görs i porslin eller Zirkonium med s.k. CAD/CAM-teknik. Vid större bryggor och i bryggor på implantat måste vi ibland förstärka med metall och då använder vi oftast titan som kärna

Samarbetspartners

Betyder det något vilken tandtekniker som gör Ditt arbete? I dagens globaliserade värld framstår Asien, med Kina och Indien i spetsen som hela världens produktionsnav. Så har även blivit fallet med tandtekniska tjänster och idag skickas mer och mer tandteknik från Sverige till dessa länder, för att pressa produktionskostnaderna. Denna prispress kommer oftast mellanhänderna till godo och inte konsumenten.

Vårt val är att inte skicka några tandtekniska arbeten utomlands, utan att istället vidareutveckla vårt mångåriga samarbete med högspecialiserade svenska tandtekniska laboratorier. Så gott som daglig personlig kommunikation och gemensamt satta kvalitetsmål garanterar långsiktig kvalitet och att vi därmed kan uppfylla våra unika garantiåtaganden. Inhemsk tandteknik kostar mer, men är värt varenda krona.

Våra samarbetspartners är:

Den svenska tandvårdsförsäkringen räknar med enbart två års garanti i sina referenspriser vid fast protetik (kronor och bryggor), men vi fortsätter med vår mångåriga satsning på kvalitet och har även framöver fem års garanti