Tandimplantat – innovationen som tog skruv

Brånemark uppfann tandimplantat

Per-Ingvar Brånemarks metod används nu över hela världen. Historien om den revolutionerande svenska metoden att få skruvar av titan att växa samman med den mänskliga benvävnaden står att läsa i Läkartidningen nr 20-21 i år. På den benförankrade skruven kan man sedan bygga upp tänder med tandimplantat och överföra tekniken på andra kroppsdelar.

tandimplantatMen fram till dagens globala framgång gick färden inte spikrakt. Intolerans och misstag, maktspel och prestige tillhör nytänkande och innovationer. Endast ett fåtal innovatörer är starka nog att navigera sina projekt genom alla hinder. Per-Ingvar Brånemark (1929-2014) hade den kapaciteten. Inte bara miljontals tandvårdspatienter världen över har fått ett nytt liv tack vare Per-Ingvar Brånemarks titanskruv. Metoden används också på följande områden:

  • Fästelement i silikonproteser som rekonstruerar olika delar av ansikte och huvud; proteser av olika slag som öron och näsor.
  • Benförankrade proteser, t.ex. tumme.
  • Benförankrade hörselhjälpmedel, som hörapparater.
  •  Förankring i benet av ersättningsproteser för leder i t.ex. knogar, knän och höfter.

Epokgörande, livsförbättrande

tandimplantat

Men det dominerande användningsområdet är naturligtvis tänder. Låt oss kasta en hastig blick tillbaka och konstatera att så sent som på 1960-talet var en fjärdedel av den vuxna svenska befolkningen tandlös. Artikelförfattaren Per Frankelius docent vid Linköpings universitet påminner om vad tandförlust betyder:

”Exempel på psykisk effekt är att en person som saknar tänder kan ha svårare att såväl skaffa sig vänner, som att få gehör och respekt i studie- och arbetslivet.”

Som estetisk tandläkare med mångårig erfarenhet kan jag bara skriva under på Per Frankelius konstaterande. Jag vill komplettera med att hävda att patienter med stora luckor i tandraderna efter avslutad behandling går ut i ett helt nytt liv.

Endast det bästa är gott nog

Välkommen att diskutera implantat, liksom andra lösningar för en snygg, trygg, fungerande och vacker mun. Då vi gör implantatbehandlingar så samarbetar vi med den erfarne käkkirurgen professor Lars Rasmusson, som också är läkare till professionen. Vi använder numera det svenska implantatsystemet Astra Tech.

Calle Hagman, tandläkare, Åsa

Titanskruvens fader avliden – Implantaten har gett många ett värdigare liv

Brånemark

En pionjär på tandvårdsområdet, Per-Ingvar Brånemark, läkare, professor i anatomi vid Göteborgs universitet från 1963, har gått ur tiden 85 år gammal.Brånemark revolutionerade tandvården genom att utveckla ett koncept för att permanent förankra implantat i käkarna. Han var också den som upptäckte att metallen titan är kroppsvänlig.

Min lärare

Per-Ingvar Brånemark var min lärare i två omgångar. Vi träffades först när jag studerade till tandläkare. Då undervisade Brånemark i anatomi 1968. Femton år senare deltog jag i en av de första 5-poängsutbildningarna för allmäntandläkare för behörighet att bedriva implantatverksamhet. Då föreläste Brånemark. Fram till dess hade den verksamheten varit förbehållen specialister.

Upptäckten

Brånemark

Vid djurexperimentella undersökningar fann Brånemark i början av 1950-talet att observationsinstrument av titan som hade opererats in i benvävnad kom att bli fast förankrade. Denna förmåga hos benvävnad att fästa direkt vid ytor av titan kom att benämnas osseointegrering. Brånemark insåg att processen kunde utnyttjas för implantat inom sjukvård och tandvård. Den mest omfattande användningen gäller tandproteser som fästs i käkbensförankrade titanskruvar. Ett första sådant ingrepp utfördes 1965. Brånemark-metoden har sedan fått mycket stor användning i svensk och internationell tandvård. Ytterligare utveckling har medfört att osseointegrering utnyttjas vid förankring av vissa hörapparater, av proteser för öron, näsa och ansiktsrekonstruktioner, av ledproteser i händer och av extremitetsproteser.

Källa: Nationalencyklopedin

Berömmelse

Ingen svensk har betytt så mycket för dagens tandvård som Per-Ingvar Brånemark. Titanimplantat är idag en rutinbehandling världen över, inklusive Åsa i Halland. Titanskruvens fader har skördat en rad internationella utmärkelser och hedersdoktorat. År 2011 belönades Brånemark med ”European Inventor Award” i klassen Lifetime achivement, vilket är det mest prestigefyllda uppfinnarpriset i Europa.Dock fick han inte det Nobelpris han så väl förtjänat. Ibland är det en nackdel att vara svensk.

Calle Hagman, tandläkare, Åsa

Fotolicens: Creative Commons CC BY-SA 3.0

Överväldigande majoritet av svenska patienter är nöjda med sina tandimplantat – tuggar bättre, mår bättre, ser bättre ut.

tandimplantat

Tandimplantat är en vinnare i längden. Det konstaterar Jan Derks, specialist i parodontologi, forskare och doktorand vid Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborg. Derks bygger sitt påstående på  närmare 4 000 patienter som fått svara på frågor om sina implantattänder. Hela 94 procent av de tillfrågade är nöjda med det estetiska utseendet och ingreppet generellt.

– Att över 90 procent av patienterna är nöjda sex år efter behandling är väldigt positivt, säger Jan Derks till Tandläkartidningen nr 11/2014. Han är försteförfattare till studien som publicerats internationellt i Clinical Oral Implants Research. De tillfrågade patienterna är hämtade ur Försäkringskassans register över personer som fått ersättning för implantat under år 2003.

Komplikationer

tandimplantat

Röntgenbild på tandimplantat från Astra-Tech. Denna svenska uppfinning använder den kroppsnära metallen titan. Tekniken möjliggör att fästa nya tänder med skruv direkt in i käken.

Tre av tio tillfrågade uppgav att de haft någon form av komplikation. Jan Derks tror att många enkla problem döljer sig i den statistiken.

– I fritext-svaren kunde vi se att det var en stor variation i vad patienterna menade med komplikation.  En rapporterad komplikation är inte alltid en komplikation,

Ökat självförtroende

Sju av tio implantatpatienter upplevde att de fått en bättre tuggförmåga efter ingreppet. Två tredjedelar upplevde att självförtroendet hade ökat och runt 85 procent menade att behandlingen var värd pengarna som den kostat. De skulle göra om behandlingen igen, om det skulle behövas. Drygt hälften gjorde ingreppet på initiativ av tandläkaren och något färre på eget initiativ.

Funderar du på implantat – ”egna fasta tänder” – är du välkommen att kontakta.

Calle Hagman, tandläkare, Åsa


Periimplantit bekämpas bäst med utbildning

Tandläkare Calle Hagman undviker tandtekniska produkter från Kina

”Problemen med periimplantit växer”. Den rubriken inleder en omfattande artikel i senaste numret av Tandläkartidningen. Periimplantit är tandläkarspråk för infektioner i munslemhinnan runt implantat, ibland i kombination med variga tandköttsfickor. Tack Professorn! Du visar vetenskapligt att vårt praktiska sätt att förebygga periimplantit är korrekt.

I artikeln i Tandläkartidningen , nr 5/2012  redogör Stefan Renvert, professor i oral hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad, tillika generalsekreterare för European Federation of Periodontology (EFP) för problemet. Han har nyligen deltagit i en konferens i Zürich i Schweiz där olika frågor kring dentala implantat ventilerades.

Fler och fler människor har tandimplantat och de blir äldre och äldre. Följden blir att periimplantit blir allt vanligare. En av fem patienter som får tandimplantat får periimplantit inom en tioårsperiod.

Förebygga

”Tandläkare bör informera patienterna om riskerna med implantat redan i samband med terapiplaneringen”, föreslår Stefan Renvert i artikeln. Han anbefaller också stödbehandling hos tandhygienist till dess att patienten själv klarar att hålla rent. Det handlar om att upprätthålla en god munhygien.

Det scenario som Stefan Renvert nu lägger fram har vi länge haft på känn. Vi har därför från början satsat på noggrann uppföljning av våra alla implantatpatienter, av vilka de första behandlingarna gjordes av oss redan år 1988. De allra flesta av dessa fungerar fortfarande i våra patienters munnar.

Periimplantit

Mun med periimplantit
Före behandling. Inflammation runt implantaten. Lägge märke till blodet.
Mun med periimplantit efter behandling
Så här blev det då inflammationen vid implantaten behandlats. Friskt och fint men vi har förlorat en hel del benstöd.

Vi har trots vår noggrannhet med munhygienen också fått några få patienter med periimplantit, dock mycket långt ifrån var femte patient, som tydligen är medeltalet, har drabbats, vilket visar att strategi och våra strävanden varit framgångsrika.

Vetenskapligt bevisat

Att professor Renvert presenterar kalla fakta som talar för nödvändigheten av god munhygien är alldeles utmärkt. Nu är det med andra ord ”vetenskapligt bevisat” att vårt arbetssätt är det rätta – att förebygga nya skador genom att vara noggranna med att, utöver att få en snygg och funktionell utformning av implantatkonstruktionerna, också utforma dem hygienisk för att patienten skall kunna hålla rent runt fixturerna.

Tandhygienisterna ovärderliga

Våra hygienister har också lagt mycket energi på att instruera implantatbärarna i noggrann munhygien och att kalla tillbaka dessa patienter regelbundet för kontroller. Då vi tidigare hade hand om tandvården på flera sjukhem och äldreboenden var vi också måna om att instruera vårdpersonalen i hur de skulle hjälpa de gamla med munhygienen

Sammanfattning

Vi lägger mycket energi på att skapa snygga och välfungerande implantatkonstruktioner men minst lika mycket energi på att göra dem hållbara i längden genom att se till att patienten får adekvat utbildning i munhygien kring implantaten.Vi arbetar på att våra patienter ska le friskare, vackrare – och längre!

Calle Hagman, tandläkare, Åsa

Calle Hagman, tandläkare, Åsa

Tandläkare Calle Hagman
Hagmans Tandvård i Åsa


Estetisk tandvård – nya material och nya tekniker ger vackrare tänder

Tandläkare Calle Hagman tillsammans med professor de Bryun och tandläkare Sverker Toreskog på SAED's konferens 2010.

På SAED:s konferens. Från vänster: Undertecknad, tillsammans med professor Hugo de Bryun, Belgien och konferensens koordinator, tandläkare Sverker Toreskog från Göteborg

Som tandläkare med inriktning på estetik, gäller det att vara uppdaterad. Utvecklingen går ständigt framåt. Det kommer hela tiden nya material och nya tekniker – allt för att göra tänderna och de omgivande vävnaderna vackrare. Därför var det väl spenderad tid att besöka SAED´s (Skandinaviska Akademin för Estetisk tandvård) möte i Nådendal Finland i månadsskiftet. Konferensen lockade besökare från hela norden, samt Tyskland. Föreläsarna kom från Tyskland, USA, Italien och Belgien.

För min egen del känner jag att estetiken vid implantat är den största utmaningen just nu. Tandimplantat av titan är ju som alla vet en svensk uppfinning. I Sverige har man alltför länge betonat implantatens fördel i form av att de implantatstödda tänderna sitter fast i käkbenet och tyvärr inte utvecklat tekniken med den estetiska aspekten av implantat. På konferensen såg vi prover på saker som verkligen var långt över den nivå vi är på i Sverige just nu. Idag finns det tekniker där man behandlar tandköttet vid implantaten på ett sått som gör att det harmoniserar med implantatet så väl, att inte ens en tandläkare kan se att tanden blivit ersatt med ett implantat.

En annan intressant sak som presenterades var utvecklingen med digitala tandavtryck, då man skall göra kronor och broar i munnen. Hittills har vi använt en avtrycksmassa, som man placerar i munnen i ett antal minuter. Snart kan det vara ett minne blott. Den nya teknik som presenterades av Dr. Gary Severance, USA gör att vi nu kan utföra avtrycket digitalt. Det går snabbare och är mindre obehagligt för patienten. Vissa tror att det så snart som inom 5 år enbart kommer att bli digital avtryckstagning inom tandvården, där sedan en fil skickas till det tandtekniska laboratoriet, efter vilken tandteknikern kan utföra de nya kronorna. Både jag och mina patienter ser verkligen fram emot den utvecklingen.

Efter tre dagars nätverkande med andra erfarna nordiska tandläkare, som alla lägger mycket tid på att vidareutbilda sig inom estetisk tandvård – att göra de kronor och broar som måste göras så snygga och funktionella som möjligt och fått se fantastiska tandvårdsarbeten utförda av skickliga och engagerade professorer från andra länder, är det mycket inspirerande att åter komma hem och försöka tillämpa de nya kunskaperna sin praktiska vardag.