Inlägg

Kosmetisk tandvård: Vad kan USA lära Åsa?

billochcalle-beskuren-500

Under månadsskiftet 30 april – 3 maj deltog jag i utbildningsdagar för tandläkare och tandtekniker i Orlando/Florida, USA. För programmet stod AACD, American Academy of Cosmetic Dentistry, moder- och systerorganisation till SACD, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, som jag en gång var med och startade.

amerikansk-flaggaLåt mig genast understryka att uttrycket ”Cosmetic Dentistry”, kosmetisk tandvård, handlar om bra mycket mer än enbart kosmetik. Visst är munnens skönhet viktig, men munnen ska också fungera. När funktion och skönhet går hand i hand – det är min definition på estetisk-kosmetisk tandvård.

Ocklusion, bett, kronor och fasader

Ett viktigt inslag i utbildningen är därför ocklusion, det vill säga hur man får bettet att fungera bra och hur man gör så snygga och funktionsdugliga kronor och fasader som möjligt. Jag försökte också lära mig att bli ännu bättre på att få mina patienter att förstå vad som håller på att ske i deras munnar då de gnisslar o sliter ner sina tänder.

Obalans i bettet ger huvudvärk

Flera föreläsningar som jag lyssnade på handlade om hur man återfår en fungerande bettfunktion och hur man blir kvitt sin huvudvärk. Jo visst, USA har en hel del att lära ut, men det krävs att man vill lära och att man inte invaggar sig i tron att man är fullärd efter många år i yrket.

hagmans-tandvard-250

Man kan alltid bli lite bättre

Till AACD’s årliga utbildningsmöten kommer inte bara några av världens bästa lärare och föreläsare, utan även ”kändis-tandläkare”. Fotot visar mig och min gamle bekant Dr. Bill Dorfman, en kollega som håller valda delar av Hollywoods stjärnor leende och friska i munnen. Att påstå att Bill är ”känd från radio och TV” är ingen överdrift. Han har själv stjärnstatus.

Calle Hagman, tandläkare, Åsa


Fem skäl till estetisk-kosmetisk tandvård

Förra året gjorde AACD, American Academy of Cosmetic Dentistry, en enkät bland ett stort antal amerikaner, kvinnor som män, som genomgått en estetisk/ kosmetisk behandling av sina tänder. Vad var orsaken till att ni ville bli förbättra och försköna er mun?

Därför vill vi ha estetisk tandvård

Amerikanska patienters svar

leende kvinna

1. ”Improved appearance”

Önskan om förbättrat utseende.

leende kvinna

2. ”Self esteem”

Behov av ökad självsäkerhet och självkänsla.

kvinna som ler

3. ”Professional success”

Insikten att framgång i karriären kräver en snygg mun.

kvinna leende

4. ”Health”

Behov av hälsa, av en frisk mun och bättre allmänhälsa.

leende kvinna

5. ”Improved relations”

Viljan att förbättra relationer till personer i omgivningen.

Foton:Scott Snyder/sxc.hu

Väl kända svar

Resultatet av enkäten blev ingen överraskning. Om en liknande rundfråga hade gjorts i Sverige skulle svaren sannolikt blivit ungefär desamma. När tandvårdspatienter i USA frågar sina tandläkare hur de kan uppnå ”the most kissable, sexy mouth”, blir svaret:”Make sure you brush and floss everyday to maintain a natural smile!”

 Metoder på lång sikt

Som svensk tandläkare med mångårig utbildning och erfarenhet av estetisk-kosmetisk tandvård kan jag bara hålla med, men skulle vilja komplettera med följande:  Eftersom jag är verksam i Sverige så vill jag betona att vi inte försöker åstadkomma några stela Hollywoodleenden, då vi rekonstruerar slitna och missprydande bett, utan vi gör allt vi kan för att få ett naturligt leende med en riktig funktion i bettet, så det har chans att hålla sig snyggt länge. Sen är det naturligtvis viktigt för att man skall ha en fräsch och attraktiv mun, att man är noga med sin munhygien, för att de vackra tänderna skall hålla sig friska i många år och man slipper en generande andedräkt. Detta kan vi och vår tandhygienist hjälpa till med också.

Calle Hagman, tandläkare, Varberg

Till AACD – American Academy of Cosmetic Dentistry

Fem skäl till estetisk-kosmetisk tandvård

Förra året gjorde AACD, American Academy of Cosmetic Dentistry, en enkät bland ett stort antal amerikaner, kvinnor som män, som genomgått en estetisk/ kosmetisk behandling av sina tänder. Vad var orsaken till att ni ville bli förbättra och försköna er mun?

Därför vill vi ha estetisk tandvård

Amerikanska patienters svar

leende kvinna

1. ”Improved appearance”

Önskan om förbättrat utseende.

leende kvinna

2. ”Self esteem”

Behov av ökad självsäkerhet och självkänsla.

kvinna som ler

3. ”Professional success”

Insikten att framgång i karriären kräver en snygg mun.

kvinna leende

4. ”Health”

Behov av hälsa, av en frisk mun och bättre allmänhälsa.

leende kvinna

5. ”Improved relations”

Viljan att förbättra relationer till personer i omgivningen.

Foton:Scott Snyder/sxc.hu

Väl kända svar

Resultatet av enkäten blev ingen överraskning. Om en liknande rundfråga hade gjorts i Sverige skulle svaren sannolikt blivit ungefär desamma. När tandvårdspatienter i USA frågar sina tandläkare hur de kan uppnå ”the most kissable, sexy mouth”, blir svaret:”Make sure you brush and floss everyday to maintain a natural smile!”

 Metoder på lång sikt

Som svensk tandläkare med mångårig utbildning och erfarenhet av estetisk-kosmetisk tandvård kan jag bara hålla med, men skulle vilja komplettera med följande:  Eftersom jag är verksam i Sverige så vill jag betona att vi inte försöker åstadkomma några stela Hollywoodleenden, då vi rekonstruerar slitna och missprydande bett, utan vi gör allt vi kan för att få ett naturligt leende med en riktig funktion i bettet, så det har chans att hålla sig snyggt länge. Sen är det naturligtvis viktigt för att man skall ha en fräsch och attraktiv mun, att man är noga med sin munhygien, för att de vackra tänderna skall hålla sig friska i många år och man slipper en generande andedräkt. Detta kan vi och vår tandhygienist hjälpa till med också.

Calle Hagman, tandläkare, Varberg

Till AACD – American Academy of Cosmetic Dentistry

Fortbildning för tandläkare? Själv är jag kursoman!

Tansläkare Calle Hagman på kurs med Corky Willhite, Boston 2011

”Det är hög tid att införa krav på att läkare fortbildar sig” Ja, så inleddes en artikel i Dagens Medicin nyligen. Artikelförfattaren menar att krav på dokumenterad fortbildning är viktig för läkarkårens trovärdighet. Som tandläkare vill jag inte kommentera läkarkårens interna utbildningsfrågor. Men jag vill gärna föra ämnet vidareutbildning på tal – ett ämne som är lika aktuellt bland oss tandläkare.

Personligen skulle jag ha svårt att tänka mig en yrkeskarriär utan fortbildning. Flera gånger om året sitter jag på skolbänken, utomlands och här hemma. Nyligen av var jag på AACD’s – American Academy of Cosmetic Dentistry Annual Meeting Boston, USA. Där erbjöds som vanligt ett stort utbud av hands-on kurser. Sådana praktiska kurser spenderade jag mesta tiden på, eftersom de inte ges i Sverige. Vi fick bland annat pröva på nya tekniker för att göra vackrare fyllningar samt tekniker för rekonstruering av gravt slitna bett.

Information och nätverkande

En grupp svenska tandläkare på möte i regi av AACD-möte i Boston, USA,2011

På AACD´s kurser samlas kosmetiskt/estetiskt inriktade tandläkare från hela världen för att fortbilda sig, och man knyter värdefulla kontakter både inne i och utanför kurslokalerna. Jag och medlemmarna i en av mina svenska studygrupper tillbringade utöver AACD-kurserna dessutom några dagar tillsammans med den kände amerikanske tandteknikern Brad Patrick , där vi fördjupade oss i terapiplanering av komplicerade fall. Kurserna och utbildningarna gör att jag hänger med i tandläkaryrkets utveckling, både vad gäller nya metoder och nya material. Ofta är fortbildningarna en mix av teori och praktik under ledning av duktiga lärare – oftast internationellt erkända storheter.

Dawson Academy

Här hemma ingår jag i en grupp likasinnade ”kvalitetskramare” som regelbundet träffas för att vidga vetandet. Tillsammans utgör vi The Swedish Dawson Study Group, benämnd så efter amerikanen Dr Peter E. Dawson, vars hela studieprogram vi genomgått vid The Dawson Academy.  Han är över 80 år nu, men still going strong; en legendarisk bettfysiolog, guru och världsauktoritet. En viktig del av fortbildningen är att träffa kollegor och tandtekniker som också tillför erfarenheter och kunskaper. Förhoppningsvis har jag även själv bidragit till breddning och fördjupning av kunskapsmassan.

BekännelseTandläkare Calle Hagman på kurs med Robert Margeas på AACD's Annual Meeting i Boston 2011

Trovärdighet, pålitlighet och tillförlitlighet – hur kan man leva upp till dessa begrepp om man inte ständigt försöker förbättra sig i yrket genom att delta i kurser? Jag upprätthåller min egen trovärdighet genom att varva fortbildning med praktik. Det har med åren blivit en livsstil. Ja, det är lika bra att tillstå att jag utvecklat ett beroende. Jag är kursoman.

Calle Hagman, tandläkare

>>>Dagens Medicin 2011-05-11 ”Det är hög tid att införa krav på att läkare fortbildar sig”>>>

Är du nyfiken på möjligheten till ett nytt leende? Calle Hagman har lång erfarenhet av estetisk och annan tandvård

Kontakt:

Källbäcksrydsgatan 11A
507 31 Brämhult Mobil: 0705 28 33 11

E-post:
Tandläkare Calle Hagman

SACD har lyft svensk estetisk-kosmetisk tandvård


SACD's logotype

På resan genom livet inträffar någon gång en händelse som öppnar våra ögon och får tillvaron att ta en ny vändning. En aha-upplevelse.

I mitt fall inträffade Händelsen med stort H under ett besök på American Academy of Cosmetic Dentistry i USA. Där fick jag se hur fantastiskt fina estetiska-kosmetiska tandvårdsarbeten amerikanarna utförde.  ”Dit vill jag nå”, tänkte jag då.  Alltsedan dess har jag strävat mot perfektion genom att ständigt fortbilda mig, praktisera vad jag lärt – för att strax gå på nästa kurs.  Har jag nått dit jag ville? Svår fråga att själv besvara. Utan att blygas vågar jag säga att jag är på mycket god väg.

En svensk avläggare

Besöket i USA fick långtgående konsekvenser, inte bara för mig personligen. År 2002 bildade vi, en liten grupp entusiastiska, kvalitetsmedvetna och kunskapstörstande tandläkare och tandtekniker, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, till vardags SACD. Förebilden var just AACD, American Academy of Cosmetic Dentistry, en världsledande organisation på området, som vi sedan dess samarbetar intimt med.

Swedish Academy of Cosmetic Dentistry har sedan starten vuxit rejält. Antalet medlemmar är idag cirka 200, av vilka 2/4 är tandläkare och 1/4 tandtekniker. Förändringar har sin grund i missnöje, har någon sagt. Och i sanningens namn var en del av den estetisk-kosmetiska tandvård som bedrevs i Sverige ett decennium tillbaka undermålig. Det har SACD ändrat på. Under ett knappt decennium har kvalitetsribban höjts ordentligt.

Fortsätter att höja ribban

SACD bedriver kursverksamhet, inte bara för medlemmar; alla som arbetar i tandvården är välkomna.  Kurserna är dels av teoretisk karaktär, dels också praktiska övningar, så kallade hands-on kurser. Kursledarna är av absolut högsta nationella och internationella klass. Endast de absolut bästa på sina respektive områden kallas som lärare. Under åren har jag haft förmånen att inhämta nya kunskaper, både här hemma och ute i världen.

Ett bra exempel på SACD´s policy att kalla de bästa föreläsarna är en kurs med den världskände Dr. John Kois som kommer till Stockholm den 30 maj.  I september arrangerar SACD nästa kurs, där bl.a. det intressanta konceptet multidisciplinär tandvård tas upp.

Mer än blekning och nya fasader

Många människor som hör ”estetisk-kosmetisk tandvård” tänker kanske på blekning och skalfasader. För mig som yrkesverksam tandläkare inom området är begreppet långt mer mångsidigt och komplext. Låt mig bara nämna en aspekt: Innan de estetiska åtgärderna vidtas måste bettet kontrolleras och korrigeras. Detta för att garantera de kosmetiska insatserna hållbarhet. Att, som fortfarande tyvärr sker, ”hänga nya tapeter på sneda väggar” är emot allt vad SACD står för.

Nu höjs ribban ytterligare

Ett viktigt steg mot förbättrad kvalitet har nyligen tagits av SACD. Vi inledde för ett år sedan arbetet med SACD Ackreditering, en metod att kvalitetssäkra tandläkare och tandtekniker.

I dagarna har den första kullen klarat utmaningen och är nu ackrediterade. SACD Ackreditering befäster därmed Akademin som landets främsta företrädare för kvalitet inom estetisk-kosmetisk tandvård. Fullärd blir man aldrig – men man kan alltid förbättra sig i yrket. Utvecklingen av material och metoder fortgår hela tiden. I SACD har svenska tandläkare och tandtekniker en generös kunskapskälla att ösa ur, en klar och seriös ledstjärna att segla efter.

Calle Hagman, tandläkare

P.S. Själv har jag de senaste åren gjort en annan lärorik ”resa”. Parallellt med engagemanget i SACD har jag genomgått Dawson Academy’s hela utbildningsprogram för att utöver att göra vackra leenden också få den bästa funktionen på de arbeten man utför. D.S