Inlägg

Hagmans Tandvård i Åsa – Nu är vi igång!

hagmans tandvård

I veckan mjukstartade Hagmans Tandvård i Åsa. Premiärpatienter var Åke Johansson från Hällingsjö och Lena Kopp från Åsa som. Tandsköterskan Britt-Mari Johansen assisterar och övervakar att allt går rätt till.

De första patienterna i min nyetablerade Hagmans Tandvård i Åsa är avklarade. Vilken lättnad! Det var naturligtvis glädjande efter allt jobb. Samtidigt var det en naturlig utveckling i en lång och ständigt pågående yrkesresa.

Tala om utveckling! Det är ofta med blandade känslor som lite äldre människor kommer ihåg sina första besök hos tandläkaren. Det var på den tiden då ännu amalgam fanns i de flesta munnar, då begrepp som patientsamverkan och delaktighet ännu var okända och då titanimplantat fortfarande var något oprövat och främmande.

Hagmans Tandvård i Åsa har vi lämnat dåtiden långt bakom oss. Vårt mål är välinformerade och tandvårdsmedvetna patienter. Ingen ska behöva lämna mottagningen på med frågor och funderingar obesvarade.

Också inom tandvårdens vetenskapliga sfär befinner vi oss i nutid – med sikte på patienternas framtid. Under hela mitt yrkesliv har jag varit angelägen om att hålla mig à jour med utvecklingen inom tandvården.

Hagmans tandvård i Åsa
Från en kollega kom en tårta med följande glada tillrop: ”En tårta vill jag till Calle ge nu när han ska få hela Halland att le” Hagmans Tandvård i Åsa är med andra ord sjösatt

Ett område som jag särskilt fortbilda mig inom är Estetik – bettfunktion. Enkelt uttryckt: En tandvårdsåtgärd inte bara ska se snygg ut, den ska också hålla över tid. Hållbarheten i lagningar och estetisk åtgärder styrs ofta av hur väl bettet fungerar. Biter man inte sönder sina porslinsfasader, håller de.

Vid större estetiska arbeten praktiserar jag den s.k. SACD-metoden, som innebär att du som patient får se slutresultatet innan behandlingen påbörjats. Magi? Nej, metoden bygger på en teknik som kallas imaging. Medge att utvecklingen gått framåt!

Mer om SACD-metoden på www.sadc.se Eller låt mig berätta om den när vi ses.

Välkommen till Hagmans Tandvård, Åsa.
Möt framtiden med ett leende som håller!

Tandläkare Calle Hagman
Hagmans Tandvård i Åsa

439 55, Åsa


Periimplantit bekämpas bäst med utbildning

Tandläkare Calle Hagman undviker tandtekniska produkter från Kina

”Problemen med periimplantit växer”. Den rubriken inleder en omfattande artikel i senaste numret av Tandläkartidningen. Periimplantit är tandläkarspråk för infektioner i munslemhinnan runt implantat, ibland i kombination med variga tandköttsfickor. Tack Professorn! Du visar vetenskapligt att vårt praktiska sätt att förebygga periimplantit är korrekt.

I artikeln i Tandläkartidningen , nr 5/2012  redogör Stefan Renvert, professor i oral hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad, tillika generalsekreterare för European Federation of Periodontology (EFP) för problemet. Han har nyligen deltagit i en konferens i Zürich i Schweiz där olika frågor kring dentala implantat ventilerades.

Fler och fler människor har tandimplantat och de blir äldre och äldre. Följden blir att periimplantit blir allt vanligare. En av fem patienter som får tandimplantat får periimplantit inom en tioårsperiod.

Förebygga

”Tandläkare bör informera patienterna om riskerna med implantat redan i samband med terapiplaneringen”, föreslår Stefan Renvert i artikeln. Han anbefaller också stödbehandling hos tandhygienist till dess att patienten själv klarar att hålla rent. Det handlar om att upprätthålla en god munhygien.

Det scenario som Stefan Renvert nu lägger fram har vi länge haft på känn. Vi har därför från början satsat på noggrann uppföljning av våra alla implantatpatienter, av vilka de första behandlingarna gjordes av oss redan år 1988. De allra flesta av dessa fungerar fortfarande i våra patienters munnar.

Periimplantit

Mun med periimplantit
Före behandling. Inflammation runt implantaten. Lägge märke till blodet.
Mun med periimplantit efter behandling
Så här blev det då inflammationen vid implantaten behandlats. Friskt och fint men vi har förlorat en hel del benstöd.

Vi har trots vår noggrannhet med munhygienen också fått några få patienter med periimplantit, dock mycket långt ifrån var femte patient, som tydligen är medeltalet, har drabbats, vilket visar att strategi och våra strävanden varit framgångsrika.

Vetenskapligt bevisat

Att professor Renvert presenterar kalla fakta som talar för nödvändigheten av god munhygien är alldeles utmärkt. Nu är det med andra ord ”vetenskapligt bevisat” att vårt arbetssätt är det rätta – att förebygga nya skador genom att vara noggranna med att, utöver att få en snygg och funktionell utformning av implantatkonstruktionerna, också utforma dem hygienisk för att patienten skall kunna hålla rent runt fixturerna.

Tandhygienisterna ovärderliga

Våra hygienister har också lagt mycket energi på att instruera implantatbärarna i noggrann munhygien och att kalla tillbaka dessa patienter regelbundet för kontroller. Då vi tidigare hade hand om tandvården på flera sjukhem och äldreboenden var vi också måna om att instruera vårdpersonalen i hur de skulle hjälpa de gamla med munhygienen

Sammanfattning

Vi lägger mycket energi på att skapa snygga och välfungerande implantatkonstruktioner men minst lika mycket energi på att göra dem hållbara i längden genom att se till att patienten får adekvat utbildning i munhygien kring implantaten.Vi arbetar på att våra patienter ska le friskare, vackrare – och längre!

Calle Hagman, tandläkare, Åsa

Calle Hagman, tandläkare, Åsa

Tandläkare Calle Hagman
Hagmans Tandvård i Åsa


Hur kan vi stänga igen luckan? Ett öppet brev till Socialdepartementet

Närbild äldre persons mun med svår karies

En av mina äldre patienter visar hur den omtalade luckan ser ut i verkligheten. Äldre patienter med munnar som denna är tyvärr inte ovanliga idag. Foto: Calle Hagman

Något har gått snett med de äldres tandvård. Som tandläkare stöter jag på allt fler otäcka exempel på äldre med försummade tänder.

Men det är inte bara lilla jag i Brämhult som sett att munnar som den ovan dyker upp allt oftare. Flera ledande tandläkare larmar om samma sak: dagens system missgynnar de äldre som får allt sämre tänder.  Delvis är det den byråkratiska uppdelningen mellan sjukvård och tandvård som spökar igen. När läkarna drar upp planer tycks inte tandläkarnas perspektiv vara önskvärt. Eller? Jag skrev till Socialdepartementets Nationella äldresamordnare, läkaren Eva Nilsson Bågenholm och frågade.

Bästa Eva Nilsson Bågenholm,
Närbild Eva Nilsson Bågenholm Nationell äldresamordnare vid Socialdepartementet.
Lönar det sig att diskutera äldres tandvårdsproblem med en läkare?

Sedd ur en praktiserande tandläkares synvinkel är frågan motiverad. När äldres hälsa diskuteras på högsta nivå handlar det så gott som uteslutande om äldres sjukvård – mycket sällan om tandvård. Gränsdragningen mellan sjukvård och tandvård är olycklig; den må ha sina administrativa fördelar, men att skilja munnen från resten av kroppen gynnar inte hälsan, i synnerhet inte de äldres hälsa.

Olycklig lucka

Tandvård för äldre fungerar inte som den ska. Uppsökande och nödvändig tandvård kommer in alldeles för sent. Det menar Inger Wårdh, tandläkare och docent vid Karolinska Institutet, med inriktning på äldres tandvård. I en artikel i Tandläkartidningen 2012-01-30 utvecklar hon sina synpunkter. Det är alltför vanligt att personer som regelbundet besökt tandvården under vuxenlivet får en lucka på flera år utan tandvårdsbesök innan de blir berättigade till uppsökande och nödvändig tandvård. Munhälsan hinner ofta försämras kraftigt under de åren, konstaterar Inger Wårdh.

Någon form av uppsökande tandvård borde sättas in så fort äldre börjar utebli från sina vanliga tandvårdsbesök på grund av sjukdom eller för att de inte orkar. Systemet fungerar inte tillfredsställande som det är i dag, säger hon i artikeln.

Min mening är att luckan – avbrottet i vårdkontinuiteten – inte behöver uppstå om de gamla patienterna kan gå kvar hos den tandvårdare som känner deras tänder och ev. ovanor sedan lång tid och därmed kan sätta in de rätta förebyggande åtgärderna. Den vårdinrättning som skriver in en ny äldre patient borde ta reda på vilken tandläkare han eller hon gått hos tidigare, så att tandvården kan fortsätta utan några luckor.

”Dålig munhälsa förkortar livet”

Det säger Royne Thorman, privat tandläkare på Danderyds sjukhus i Stockholm i Tandläkartidningen 2012-03-12. Allt fler äldre dör i blodförgiftning. Dålig munhygien kan vara en orsak, tror han. Många äldre lever en längre tid i ett gränsland mellan ersättningssystemen. De är så sjuka att munhälsan påverkas, men för friska för att få stödintyg. Det finns många äldre som bor hemma och har rotrester kvar i munnen därför att de inte har råd att göra något åt dem. Royne Thorman efterlyser en tandvård som är bättre anpassad till äldres villkor och verklighet.

Var finns patienterna?

På vår mottagning har vi en hel del gamla patienter som kommer till oss från sjukhem och de liksom alla andra som bor på olika boenden har kostnadsfri tandvård även hos oss. Problemet är bara att vi inte får reda på vart de tar vägen då de flyttar hemifrån och in på något hem. Många skulle kunna fortsätta att komma till sin gamla tandläkare bara vi får reda på var de tar vägen och någon anhörig person följer med dem. Personalen på boendet har inte alltid möjlighet att följa med, nu i nedskärningarnas tid.

Gerodontologi

Mitt brev till dig som ansvarig för en uppstramning och samordning av äldres hälso- och sjukvård har sin grund i min oro över att äldres tandvård inte får rättmätig uppmärksamhet. Äldres tandvård är en hälso- och livskvalitetsfaktor av stor betydelse. Det är extra viktigt att åldringarnas numera goda tandstatus bevaras, samtidigt som det gäller att förebygga att de äldres tänder snabbt försämras. Som du vet får äldre människor inte sällan försämrade matvanor med mer söta drycker, försämrad munhygien på grund av nedsatt motorik och muntorrhet till följd av ökad medicinering.

Jag emotser din försäkran att din definition av äldrevård även också innehåller en rejäl dos gerodontologi.

Med vänliga hälsningar

Calle Hagman
Leg. tandläkare
Brämhult-Varberg

Till ”De Mest Sjuka Äldre” – Eva Nilsson-Bågenholms Blogg

Telefon: 0705 28 33 11
E-post: Tandläkare Calle Hagman

Hagmans Tandvård
Prästgatan 20,
432 44, Varberg

Källbäcksrydsgatan 11A,
507 31,Brämhult Erbjudande:

Drömmer du om möjligheten till ett nytt leende? Calle Hagman har lång erfarenhet av estetisk och annan tandvård.

Bland fsaxar och tjänste-pitoler

”Får jag låna nål, tråd och fsax och en liten syster fså kan jag ta gallan här i korridoren”

Ja, så lär en gång kirurgen Einar Perman (1893-1976), ha sagt när han tyckte att det tog för lång tid att duka upp i operationsrummet för nästa ingrepp. Einar Perman läspade lite, enligt läkaren och författaren Stephan Rössner i boken ”Som sagt” – citat av femtio svenska läkare.

Läspning är att felaktigt uttala ord eller stavelser med konsonanten s. Istället för ett normalt uttal blir s-et ett väsande ljud, ungefär som engelskans th i health eller wealth. Främsta orsaken till läspning är att tungan ligger felplacerad. Den ligger för långt framskjuten emot eller emellan tänderna,

Ture Sventon

Ture Sventon. Foto:SVT

En som däremot inte läspar är Ture Sventon. Redan på sida två i Ture Sventon Privatdetektiv blir läsaren visserligen upplyst om att Ture har ett litet talfel; ”Han läspar en smula”. Men att detta inte är korrekt framgick ett kåseri i Expressen i anledning av 100-årsdagen av författaren Åke Holmbergs födelse 1907. Att Ture Sventon älskar temlor från Rotas konditori och att han i hotfulla situationer trevar efter sin tjänste-pitol är inte läspning, det är klusilering.

Läspning eller klusilering?

Logopeden Camilla Romedal skrev för några år sedan i ett sitt kåseri i Expressen:

”Ture byter ut s-ljudet till ett t-ljud. Främre delen av tungan åker upp bakom tänderna i överkäken, och skapar på ungefär samma ställe tungan skulle producerat s-et, i stället en tillslutning, en klusil, det vill säga ett t-ljud!

Både läspning och klusilering ingår i diagnoser som tillhör logopedens yrkesområde och denna lilla talstörning hade säkert gått att rätta till när Ture var liten.

Trots att tänderna är engagerade i såväl läspning som klusilering är det inte till tandläkaren läsparen (eller föräldrar till läspande barn) ska vända sig, utan till logopeden. Vad man dock kan göra som tandläkare är att hänvisa till lämplig logoped.

Calle Hagman, tandläkare, Brämhult och Varberg

Bett är en verklig huvudvärk för oss tandläkare

Bettfel som ger huvudvärk – ju bättre utredning, desto träffsäkrare diagnos och effektivare behandling.

Ett problemområde som jag som tandläkare ofta har att tackla är ansikts- och huvudvärk, som har sin grund i patienternas bettproblem och spänningar i käkarna. För att bättre kunna utreda och åtgärda dessa problem har jag varit på några dagars kurs i Stockholm, tillsammans med ett dussintal andra tandläkare och tandtekniker i det nätverk som jag tidigare rapporterat om, The Swedish Dawson Study Group. Ju grundligare och mångsidigare man utreder den här typen av problem, desto träffsäkrare blir diagnos och behandling.

Verkliga fall

Under slutet av förra veckan arbetade vi smärtpatient och två tandläkaremed verkliga fall, värkdrabbade patienter, som mina kollegor i studiegruppen från Stockholm hade kallat in. Jag behöver knappast påpeka att patienterna var mycket glada och tacksamma för den noggranna genomgång de blev föremål för. Via Skype stod vi direktkontakt med Dr. Ian Buckle, som leder The Dawson Academy i Storbritannien.

Konkret resultat

Med mig hem från övningen i Stockholm hade jag ett nytt bettfysiologiskt undersökningsprotokoll avsett för komplicerade fall av bett- och spänningsutlöst ansikts- och huvudvärk. Protokollet, som omfattar fem A4-sidor av viktiga punkter att
beakta, togs fram med gemensamma krafter av deltagarna i studiegruppen.

Ärligt talat, Calle?

Nå, kan jag uppriktigt säga att jag fortsättningsvis kommer att göra bättre smärtutredningar, ställa träffsäkrare diagnos och därmed lyckas hitta effektivare lösningar på dessa patienters problem?

– Ja, det är jag övertygad om! Smärttillstånd är ofta komplexa tillstånd som både innehåller synliga och dolda komponenter. Då är det lätt att missa någon viktig aspekt. Mitt nya protokoll är ett mycket gott stöd för minnet och garanterar att ingen aspekt av en noggrann undersökning glöms bort.

Calle Hagman, tandläkare, Borås

Se fler foton från The Swedish Dawson Study Groups möte

Läs mer om mina behandlingar mot spänningshuvudvärk

Läs Calles Blogg om värk i ansiktet

Vidareutbildning i The Swedish Dawson Study Group – Aldrig för gammal för att lära!

Deltagare i The Swedish Dawson Study Group

Gissa varför alla på bilden är så glada. Jo, vi har fått förmånen att fylla på våra yrkeskunskaper. Gruppfotot togs nyligen då vi, några av Sveriges mest erfarna tandläkare och tandtekniker, samlades ett par dagar i Malmö för utbildning och gemensamma terapiplaneringar.

Tillsammans utgör vi The Swedish Dawson Study Group, benämnd så efter amerikanen Dr Peter E. Dawson – över 80 år nu, men still going strong – som är en legendarisk bettfysiolog, en guru och världsauktoritet. Han driver The Dawson Academy, ett utbildningsinstitut och en ”kraftstation” för vetgiriga tandläkare och tandtekniker som vill nå perfektion. Peter Dawson har skrivit flera läroböcker om hur man rehabiliterar bett så man får ett välfungerande hållbart och snyggt resultat.

Rastar man så rostar man

Det som är utmärkande för oss alla i studiegruppen är att vi genomgått många av kurserna vid Dawson Academy för att med institutets vårdfilosofi i ryggen försöker bli ännu bättre tandläkare – våra patienter till nytta.  Vår grupp kommer att träffas 3-4 gånger per år framöver och diskutera hur vi löser de ofta mycket komplicerade bettrekonstruktionsfallen för att få ett hållbart och estetiskt slutresultat. Vi tror att man aldrig får sluta att fortbilda sig.

Teori, praktik och erfarenhetsutbyte

Det är verkligen givande att diskutera och terapiplanera svåra fall med några av Sveriges mest erfarna kollegor. Vi tog upp olika fall med röntgen och studiemodeller. Vi undersökte också en livs levande patient gemensamt.

tandläkare Calle Hagman med Dr Ian Buccle

Calle Hagman med Dr Ian Buccle

Dr Ian Buccle från The Dawson Academy UK föreläste om en mera noggrann undersökningsteknik samt olika sorters bettskenor. Han står tvåa från vänster på bilden, bredvid mig längst till vänster.

”Ej bättre börda man bära kan, än kunskap mycken”

Ungefär så stod det i den gamla isländska diktsamlingen Hàvamàl. Så sant!

Calle Hagman, tandläkare

Läs mer på www.thedawsonacademy.com

Tandläkare Calle Hagman
Hagmans Tandvård i Åsa


Rustad till tänderna

calles-blogg-logo

Iran har kvarhållit en amerikansk kvinna anklagad för att ha gömt ett spionföremål i tänderna. ” … had hidden ”spying technology or a microphone” in her teeth.” Hall Talayan, 55, anhölls då hon försökte gå över gränsen från Armenien utan visum, hävdar Iran.

Hon rapporteras ha arresterats nära staden Nordouz i nordvästra delen av Iran. Det är oklart var hon sitter häktad. Allt enligt BBC News 6 januari 2011. Spionapparaten måste naturligtvis vara en mikrofon En kamera fungerar inte bakom den obligatoriska slöjan.

Ens tankar går till medarbetarna i USA’s spionhögkvarter. För deras skull kan man bara hoppas att Hall Talayan inte glömmer stänga av mikrofonen när hon äter knäckebröd eller borstar tänderna.

spion med stålbett

Kan det möjligen vara så att Hall Talayan har varit hos sin tandläkare och fått behandling med Inman Aligner, tandreglering med en ny och smidig metod – så nytt att den inte nått Iran ännu?

På tal om spioner och tänder, ni kommer väl ihåg filmen ”Älskade spion” där Jaws, den ståltandade hulken med metalltänder, höll på att förgöra James Bond.

Metalltänderna som skådespelaren Richard Kiel bar gjorde så fruktansvärt ont att han bara kunde ha dem inne 10-15 sekunder åt gången. När han har munnen stängd i filmen satt inte tänderna på plats.

Calle Hagman, tandläkare

Tandläkare Calle Hagman
Hagmans Tandvård i Åsa


Ansiktssmärtor kan vara ett fall för tandvården

Ansiktssmärta eller kraniofacial smärta behandlas också inom estetisk tandvård

Foto:Steve Knight/www.sxc.hu

Ansiktssmärtor; smärta runt mun och käkar är inte alltid tandvärk. Orsaken kan även vara en lång rad tillstånd; hjärtinfarkt, olika typer av migrän, MS eller andra sjukdomar eller skador. På fackspråk talar man om kraniofacial eller kranofacial smärta.

En bov i dramat kan vara trigeminusnerven eller trillingnerven, vars tre grenar förmedlar känselintryck från ansiktets hud och muskulatur, liksom från ögat, från näsans och munnens slemhinnor samt från tänder och tunga; den nedersta styr även tuggmuskeln.

I slutet av november äger Odontologisk Riksstämma 2010 rum. Det är tandläkarnas årliga kongress som i år förlagts till Göteborg. Där kommer kraniofacial smärta att belysas och diskuteras. Det är bra, för smärta är ett komplext område som kan ha många komponenter och som kan ta tid att utreda.

Ansiktssmärta är ett gränsområde mellan tandvård och sjukvård. Det är därför viktigt att jag som tandläkare har ett samarbete med sjukvården i de fall då orsaken till munsmärtan ska behandlas av läkare. Och vice versa.

Smärta i tuggmusklerna kan man oftast behandla framgångsrikt bl.a. genom att korrigera och stabilisera bettet.

Hela tänder, men ändå ont? Välkommen att kontakta oss för en undersökning.

Sova gott om natten och skratta gott om dagen

Kvinna sover gott har alltså inga bettproblem

Foto:Nur Cengiz/www.sxc.hu

Att få sova gott om natten och skratta gott om dagen är ett kännetecken för ett gott liv, lyder ett gammalt talesätt.

Somnar du skönt på kvällen och vaknar utvilad nästa morgon är du att gratulera. Men långt ifrån alla har det så. Nyligen skrev Läkartidningen om svenskarnas sömn. Det visar sig att 24 procent av alla människor över 18 års ålder har sömnstörningar av olika slag; svårt att somna in, vaknar flera gånger om natten, vaknar lika trötta som när de gick till sängs osv.

24 procent, det är var fjärde invånare eller cirka två miljoner människor!

Värk, bekymmer, oro, stress, missbruk, onda drömmar – orsakerna till dålig sömn kan vara många. Ett annat vanligt skäl är bettproblem.

Spänningar

I vår stressade tid är det tyvärr många som inte kan koppla av på kvällen utan ”arbetar vidare” på natten. Det är då mycket vanligt att man pressar eller gnisslar tänderna med huvudvärk, spända tuggmuskler och dålig sömn som följd. Detta är en ofta förbisedd orsak till sömnproblem, men bara den senaste veckan har tre patienter hos mig slappnat av och fått sin goda sömn tillbaka efter att vi försett dem med avslappningsskena, som de haft i munnen på natten.

Sover Du dåligt och har huvudvärk eller spänningar i käkarna?

Det finns naturligtvis en mängd andra orsaker till sömnstörningar men det finns ofta gott hopp om att vi kan lösa dina sömnproblem. Vi har idag goda metoder att komma åt olika mun- och bettproblem, som förstör sömnen – och tänderna! Välkommen att kontakta oss för en undersökning och en bettanalys.

En god tandläkare är den bästa huvudkudden!

Skillnaden på god och mindre god estetisk tandvård

Dr Mauro Fradeani och tandläkare Calle Hagman

Under två dagar i slutet av oktober var jag på kurs i Stockholm och lyssnade på Dr. Mauro Fradeani, en världskänd italiensk tandläkare, läroboksförfattare och föreläsare.

Jag har förresten varit hos honom två gånger på kurs i Pesaro, Italien och sett ”over the shoulder” när han arbetar på patienter. I höst far jag dit igen. Dr. Fradeani har ett budskap till oss tandläkare som han ständigt återkommer till:

”Always combine aesthetics with function! Kombinera alltid kosmetik och funktion.

Som tandläkare får du inte nöja dig med att enbart bleka tänder, sätta på skalfasader eller förlänga framtänder. Du måste även kolla bettet och tuggfunktionen.”

För mig är Dr. Fradeanis budskap om estetisk tandvård en självklarhet. Det är därför vi låter göra provisoriska tänder vid större arbeten. Endast så kan man testa funktionen på de tänder som skall bli slutresultatet. Patienterna bär de provisoriska tänderna i några månader för att kolla att det nya bettet fungerar i utseende och funktion.

Att sätta på nya navkapslar utan att samtidigt rätta till en hjulinställning i obalans är både ineffektivt och oetiskt, om liknelsen tillåts.

Calle Hagman

Tandläkare, Borås