Inlägg

Tandlöshet och glömska – Svenska minnesforskare påvisar samband


Betulaprojektet startade i Umeå för 25 år sedan. Projektets syften är att studera hur minnesfunktioner förändras under vuxenlivet och att bestämma riskfaktorer för demens och att bestämma tidiga tecken på demens. Tandlöshet tycks vara en av dessa riskfaktorer.

Det latinska namnet på björk (Betula) har gett namn åt projektet; Umeå kallar sig björkarnas stad. De 4800 personerna som ingår i Betulaprojektet får göra olika minnestester. Deltagare som gör bra ifrån sig i testerna har chans till ett gott åldrande.
Lars-Göran Nilsson, professor i psykologi, som leder Betulaprojektet, berättade redan 2013  i Sveriges Television att de livsdelar som spelar in för att få ett bra minne är utbildning, god hälsa och sociala nätverk. Men också ytterligare en något oväntad faktor har betydelse – tänderna.

– Olika tester visar att om man har kvar sina egna tänder finns det bättre förutsättningar att få ett bra minne, säger Lars-Göran Nilsson.

Men att få sämre minne är inte samma sak som att bli dement. Därför är det inte större risk att bli dement för att man har färre tänder men minnet däremot blir bättre om man har kvar sina egna tänder, säger han.

Känt sedan länge

Att tänderna tycks ha en betydelse för människans förmåga att minnas, har man vetat länge. En delstudie av projektet presenterades på Tandläkarstämman 2004: den som är tandlös har svårare att minnas och att klara sig själv än den som har sina tänder kvar.

– När man drar ut tänder händer det något. Man ser en nervcellsdöd i Hippocampus, minnescentrat i hjärnan, hos djur. Det berättade vid det tillfället Jan Bergdahl, docent i psykologi och tandläkare.

Regelbundna tandläkarbesök hjälper dig att bevara dina tänder och håller din mun och dig själv vital. Man slutar inte att le för att man blir gammal – man blir gammal för att man slutar le!

Glöm inte det!


Calle Hagman, tandläkare

Illustration: Billy Alexander/sxc.hu

Lura hjärnan med ditt kroppsspråk

kroppsspråk

Vi ler alltid på våra bilder. Det gör oss gladare. Men vi är också glada för att vi i åratal känt till saker som man tydligen upptäckt precis nyligen på Harvard University.

Lura hjärnan med ditt kroppsspråk. Ja, Så lyder rubriken på en helsida i Svenska Dagbladet tisdagen den 6 september. Artikeln är en recension av den nyöversatt boken ”Närvara – stärkt självförtroende med kroppens hjälp” skriven av Amy Cuddy, populär psykolog vid Harvard University, USA.

En kort sammanfattning av boken är att vårt kroppsspråk påverkar hur andra ser oss. Men det kan också förändra hur vi ser på oss själva. Författaren ger i boken tips om hur vi kan utnyttja kroppen för att höja självkänslan och minska oron.

Leendet

Boken tar också upp leendets inverkan på det egna psyket:

”Tidigare forskning hade visat att människor genom att tvinga sig att le kunde få sig själva att känna sig gladare.

– Vi ler när vi känner oss glada, men vi kan också känna oss gladare om vi ler. Det funkar åt båda hållen, förklarar Amy Cuddy.”

arge-gubbe

Sura inte! Det gör ingenting bättre. Bättre att le även när munnen smakar surt som citron.

Det jag nu ska säga kan verka kaxigt, men just detta budskap har jag trumpetat ut i decennier!

Good Morning Amy!

Amy Cuddy från väldens mest berömda universitet, Harvard, bekräftar med sin nya bok vad en tandläkare i Åsa i Sverige sedan länge vetat och propagerat för: Le och världen ler tillbaka – plus att du själv blir gladare!

Kontakta mig om du vill snygga till ditt leende.

Calle Hagman Tandläkare

Hagmans Tandvård Åsa

 

Oral Lichen Planus och mitt strå till den vetenskapliga stacken

Att bevittna en disputation är alltid intressant, speciellt om den berör ens eget yrke. Just den här gången var jag och mina kollegor i BOMA, Borås Oral-Medicinska Akademi, med på ett hörn. Det var tandläkare Jaioro Robledo Sierra från Colombia, som försvarade en avhandling om Oral Lichen Planus, OLP, och då speciellt dess koppling till sjukdomar i sköldkörteln (tyroidea).

BOMA bidrog

I sin forskning har Jaioro Robledo Sierra bl.a. använt och analyserat det stora patientmaterial som BOMA-gruppen tog fram under en tvåårsperiod för ca 10 år sedan.

BOMA 2008 2-2

BOMA-gruppen som gjorde ”grundstudien”. Bilden tagen 2008. Gruppmedlemmarna ingår i disputationsbilden nedan. Disputationen ägde rum i Göteborg och Jaioro Robledo Sierra klarade sig galant.

 

image004

Bildtext: Från vänster Tandläkare Calle Hagman, opponenten professor Giovanni Lodi, tandläkare Per Toss, tandläkare Peter Söderberg, DDS, PhD Jaioro Robledo Sierra, handledaren professor Mats Jontell, tandläkare Tage Svedensten och tandläkare Benneth Striver.

BOMA registrerade förändringar i munslemhinnan

Dr. Robledo Sierra är knuten till Avdelningen för Oral Medicin och Patologi, Institutionen för Odontologi/Göteborgs Universitet. Hans handledare professor Mats Jontell, Göteborg är också med i vårt BOMA. Vi kollegor i BOMA gjorde en mycket noggrann analys av 6 500 av våra patienter med avseende på förekomsten av olika sorters munslemhinneförändringar. Vi registrerade även alla deras sjukdomar och mediciner och fotograferade alla förändringar i patienternas munslemhinnor. Med andra ord ett mycket stort material där vi studerade våra helt vanliga tandvårdspatienter, som kom för sin årliga tandvårdskontroll.

Givande träffar

De regelbundna träffarna i BOMA, som fortfarande äger rum efter över 20 år, med andra intresserade kollegor upplever jag som mycket givande – för att inte säga nödvändiga för att kunna hålla uppe intresset för den mer akademiska och vetenskapliga delen av det oerhört mångskiftande tandläkaryrket, som jag fortfarande älskar så mycket.

FAKTA Förändringar i munslemhinnan

De flesta får någon gång blåsor, sår eller andra förändringar i munnens slemhinna. Det kan till exempel bero på svampinfektioner, olika virus eller att man fått skavsår av tandprotester.

Oral lichen planus, OLP

OLP är en vanlig förändring i munnens slemhinna. OLP gör att munslemhinnan blir inflammerad, förtunnad och ibland sårig. Förändringen är ofarlig, men det kan kännas obehagligt när man äter frukt, starkt kryddad mat eller dricker något varmt. Även viss tandkräm kan ge besvär.

OLP kan se olika ut

Munslemhinnan kan vara vitaktig och förtjockad eller kraftigt rodnad och sårig, ibland med områden som är rodnade och täcks av vita linjer. Oftast får man OLP på insidan av kinden och i tandköttet, men besvären kan också förekomma på andra ställen i munhålan. Det är vanligt med OLP på båda sidorna i munnen. Symtomen varierar i styrka och kan återkomma i perioder. Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd, men man vet att vissa av cellerna i kroppens immunförsvar framkallar en inflammation i slemhinnan. Mat eller allergier anses inte bidra till besvären.

Calle Hagman, tandläkare, Åsa

Överväldigande majoritet av svenska patienter är nöjda med sina tandimplantat – tuggar bättre, mår bättre, ser bättre ut.

tandimplantat

Tandimplantat är en vinnare i längden. Det konstaterar Jan Derks, specialist i parodontologi, forskare och doktorand vid Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborg. Derks bygger sitt påstående på  närmare 4 000 patienter som fått svara på frågor om sina implantattänder. Hela 94 procent av de tillfrågade är nöjda med det estetiska utseendet och ingreppet generellt.

– Att över 90 procent av patienterna är nöjda sex år efter behandling är väldigt positivt, säger Jan Derks till Tandläkartidningen nr 11/2014. Han är försteförfattare till studien som publicerats internationellt i Clinical Oral Implants Research. De tillfrågade patienterna är hämtade ur Försäkringskassans register över personer som fått ersättning för implantat under år 2003.

Komplikationer

tandimplantat

Röntgenbild på tandimplantat från Astra-Tech. Denna svenska uppfinning använder den kroppsnära metallen titan. Tekniken möjliggör att fästa nya tänder med skruv direkt in i käken.

Tre av tio tillfrågade uppgav att de haft någon form av komplikation. Jan Derks tror att många enkla problem döljer sig i den statistiken.

– I fritext-svaren kunde vi se att det var en stor variation i vad patienterna menade med komplikation.  En rapporterad komplikation är inte alltid en komplikation,

Ökat självförtroende

Sju av tio implantatpatienter upplevde att de fått en bättre tuggförmåga efter ingreppet. Två tredjedelar upplevde att självförtroendet hade ökat och runt 85 procent menade att behandlingen var värd pengarna som den kostat. De skulle göra om behandlingen igen, om det skulle behövas. Drygt hälften gjorde ingreppet på initiativ av tandläkaren och något färre på eget initiativ.

Funderar du på implantat – ”egna fasta tänder” – är du välkommen att kontakta.

Calle Hagman, tandläkare, Åsa


Professor Björn Klinge i TV: Borsta tänderna också för hjärtats skull!

Borsta tänderna

Att borsta tänderna och komplettera med något emellan tänderna som mellanrumsborstar, tandstickor eller tandtråd är inte enbart en fråga om munhygien. Ämnen från inflammationer och infektioner i en infekterad och eftersatt mun kan sprida sig till övriga kroppen. Ny forskning visar att dessa ämnen kan ha en direkt påverkan på inflammatoriska processer i hjärt-kärlsystemet; hjärtinfarkt, stroke och även demens.

Björn Klinge, professor och övertandläkare i parodontologi samt dekan vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola, förmedlade denna viktiga information i Nyhetsmorgon i TV4 den 29 juli i år.

– Sverige är ledande i världen på tandborstning, men sedan ett decennium har vi noterat att kurvan börja falla av. Det är främst bland ungdomar som det slarvas med tandborstning.

Viktigaste åtgärden

För att upprätthålla en god munhygien – och därmed minska riskera för kroppsliga följdsjukdomar – är den viktigaste åtgärden den man själv kan styra: tandborstning kompletterad med tandtråd så att man kommer åt matrester och plackbildning mellan tänderna.

Munnen en del av kroppen

TV4: s programledare frågade Björn Klinge varför man inte får informationen om sambandet munhälsa/allmän hälsa av sin tandläkare. Professorns svar blev något överraskande:

– Att munnen är en del av kroppen, det är välbekant i tandvården vid det här laget. Då är det sämre ställt inom sjukvården…

Björn Klinge hann också komma in på blödningar i munnen.

– Om tandköttsblödningar som orsakas av tandborstning inte försvinner efter en vecka, kontakta då tandvården.

Långvariga tandköttsblödningar eller andra tillstånd i munnen som inte ger med sig inom en vecka – kontakta mig. För åtgärd, eller bara för ett lugnande besked.

 

Från tandläkarnas årliga studiedagar: Probiotiska bakterier testas mot karies och tandlossning i Göteborgsstudie

probiotiska bakterier

Foto: jthie/istock.xchng

På den nyligen avslutade tandläkarstämman i Stockholm presenterades en rad forskningsfynd, inte enbart av intresse för oss som arbetar i branschen. En sådan nyhet var rapporter om probiotika för att stärka munhälsan.

Probiotika har länge använts för att stärka kroppens tarmflora. Livsmedel med sådana ”goda bakterier” är t.ex. surkål.
I den vetenskapliga studie som professor Per Ramberg och hans forskargrupp vid Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet presenterade gavs patienterna probiotika (Lactobacillus reuteri) i form av sugtabletter.

Goda bakterier

Den hypotes som ligger bakom studien är att de goda bakterierna konkurrerar med de sjukdomsalstrande bakterierna i munnen om bindningsställena på tänderna. Om alla ”parkeringsplatserna är upptagna” får den beläggning av elakartade bakterier inte samma möjlighet att utöva sin nedbrytande verkan på tandytorna. I laboratorietester har forskarna sett denna goda effekt och nu utvärderar man om det fungerar även i verkligheten.

Men glöm inte vanlig tandborstning

Det är en god tanke att försöka skapa en snäll bakterieflora i stället för att bekämpa de sjukdomsalstrande mikroorganismerna på olika sätt, säger Per Ramberg till DentalMagazinet, men risken är att allmänheten får så stort förtroende för probiotiska bakterier att tandborstningen väljs bort. Låt oss hoppas att detta naturliga sätt att bekämpa sjukdomar i tänderna blir ett bra komplement till vår nuvarande arsenal.

Calle Hagman, tandläkare, Åsa

Sten i mjölet slet ned Ötzis tänder

tänder

Ni minns väl Ötzi, mumien som låg infrusen i isen i alperna i 5 300 år när han upptäcktes 1991.

En pil hade trängt in i hans kropp och punkterat en pulsåder. Hans död föregicks av strid; på hans dolk hittade blod från fyra olika individer. Han fick namnet Ötzi efter Ötztalalperna i gränstrakterna mellan nuvarande Österrike, Schweiz och Italien, där han påträffades delvis infrusen i isen 3 200 meter över havet.

Intressant för tandläkarnas tidning

När han hittades för tjugo år sedan var Ötzi så välbevarad att man trodde att det var en nyligen förvunnen bergvandrare man hittat.  Tandläkartidningen har åter skrivit om  fallet, denna gång med fokus på tänderna. Ötzis mun var i mycket dåligt skick, skriver tidningen. ”Många tänder var karierade (hade hål), han hade början till parodontit (tandlossning) och tuggytorna var extremt nedslitna. ”

Inte direkt tätt mellan besöken

Tandslitaget beror på att mjölet innehöll mycket stendamm på den tiden. Som tandläkare är jag inte förvånad. För första gången på 5 300 år har en kollega tillåtits undersöka Ötzis mun. Det är på tok för lång tid. Numera kommer våra patienter för stödbehandling så ofta eller sällan som deras tandvårdsbehov påkallar. Är man helt frisk i munnen kan det räcka med vartannat år men har man  problem med tandlossning eller karies måste man komma oftare.

En gång i halvåret kan då vara normalt eller ännu oftare om behovet är påkallat. Om du ännu inte går på regelbundna besök hos mig är du välkommen att kontakta mig för att boka en tid.

Calle Hagman, tandläkare

Pokerface? Nej, le i stället – det gör dig glad

korthand med fem ess

När man spelar poker gäller det att inte med en min avslöja vilka kort man har fått – eller köpt. Ej heller trumma nervöst med fingrarna, ta sig om hakan eller klia sig i håret. Motståndarna registrerar ens kroppsspråk och agerar därefter.Därmed inte sagt att man inte ska försöka bluffa och vilseleda motspelarna.

Att hålla en stenhård min under en längre tid är svårt. Ansiktet, i synnerhet ögonen och munnen – är ju som bekant själens spegel. Ansiktsuttrycken signalerar tydligt till vår omgivning vilken sinnesstämning vi befinner oss i. Att lyfta ögonbrynen vid en hälsning eller en flirt tar bara delar av en sekund. Med hjälp av ett 40-tal små muskler kan vi få fram över 5 000 ansiktsuttryck: från sarkastiska leenden och sura munnar till bekymrade pannveck och förföriska blickar.
– Ett leende kan vi ofta urskilja på 90 meters avstånd säger Per Andréasson.

För ett par år sedan doktorerade han på en avhandling om ansiktsuttryck.

Ler du för att du är glad – eller är du glad för att du ler?

Den frågan besvarar Per Andréasson med ”troligtvis både ock. Ditt leende värmer andra, och dig själv.” Ett leende är inte bara en blixtsnabb signal utåt mot omvärlden. Det har också effekten att sprida sig inåt. Men ett leende har inte enbart en psykologisk dimension. Tändernas hälsa och skönhet spelar stor roll för hur vi ler, och att vi överhuvudtaget vågar le. Är man inte nöjd med sin mun, ler man inte lika ofta och lika varmt.

Så bra då, att det finns tandläkare som ständigt utbildar sig i konsten att skapa vackra, individuella leenden, tandläkare med stor erfarenhet av estetisk-kosmetisk tandvård.

Ett vinnande leende betyder mycket för relationer och arbete. Hör av dig!

Calle Hagman Tandläkare, Varberg

Mer om Per Andréasson och hans forskning

Plack under lång tid ökar risken att dö i förtid

tunga med cancer

Tunga med s.k lichenförändring. Lichen på tungan kan hejdas till en relativt ringa åkomma. Men den kan också bli obehaglig om den inte behandlas i tid. Det är viktigt att kolla upp sin munhälsa regelbundet. Foto: Calle Hagman

Undersökning från Karolinska Institutet och Helsingfors Universitet visar på ett samband mellan dålig munhygien och ökad risk för cancer och för tidig död.

En grupp forskare har undersökt förekomsten av plack och överlevnad respektive dödsorsaker hos 1 390 personer mellan 30 och 40 år som år 1985 genomgick en tandundersökning. Personerna följdes sedan fram till 2009, alltså under 24 års tid. Resultatet visar att 4,2 procent av deltagarna avlidit vid en medelålder av 60 år för män och 61 år för kvinnor.

Samband fastställt

Det fanns en statistiskt säkerställd skillnad i mängden plack mellan de avlidna och dem som fortfarande lever. Förekomsten av plack var kopplad till nästan 80 procents ökad risk att dö i förtidDödsorsaken bland kvinnor var oftast bröstcancer. Männen dog i ett antal olika cancerformer. Att sköta sin mun, att hålla efter plack, karies, tandblödningar och tandlossning är inte bara viktigt – det är livsviktigt.

Ta 2+2+2-metoden på allvar

Undersökningen från Karolinska Sjukhuset och Helsingfors Universitet visar tydligt att god munhygien inte enbart en fråga för munnen, den påverkar hela kroppen. Med risk för att bli tjatig: Besök tandläkare och tandhygienist regelbundet. Sköt om din mun med daglig tandborstning enligt 2 + 2 + 2-metoden. Har du haft sår i munnen en längre tid – hör omedelbart av dig.

Med hälsningar
Calle Hagman, Tandläkare Varberg

Till undersökningen om plack och cancer.

Till Tandvårdsguiden och
inflammatoriska förändringar i mun.

En gång är ingen gång två gånger är en vana

två fingrar som formar V-tecknet

Foto: Ahmed Al-Shukaili/sxc.hu

Nio av tio kan inte borsta tänderna på bästa sätt. Vi gör det mest för att vi lärt oss att vi bör göra det, och för att vi ska känna oss fräscha i munnen – inte så mycket för att förebygga hål i tänderna.

Det är Pia Gabre, forskare vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg, som briserar den bomben, intervjuad i Dagens Nyheter den 12 maj 2012. Visserligen minskar problemet med karies (hål i tänderna) tack vare fluor i tandkrämen, men skulle minska ännu mer om alla accepterade 2-2-2-metoden. Det en enkel regel, lätt att komma ihåg:

  • 2 Borsta tänderna två gånger om dagen – morgon och kväll.
  • 2 Lägg två centimeter tandkräm på tandborsten
  • 2 Borsta tänderna under två minuter

Pia Gabre och kollegor har kartlagt tandborstningsvanorna bland drygt 2 000 svenskar i åldrarna 15 – 80 år. Bäst är kvinnor under 35 år, medan var fjärde tonåring inte borstar tänderna regelbundet. Vanliga fel är att ta för lite tandkrämtandborsten och att snabbt skölja tandkrämen ur munnen efter tandborstningen. Forskarna ser ett samband mellan mammornas utbildning och hur bra deras barn borstar tänderna

På tal om 2, här en klassisk Limerick om den unge mannen som skulle ta ett tåg med avgångstiden 14:02. Läs versen högt, den blir roligare då.

There was a young man from Soho
Who wanted to catch the two-two
But when he came to the gate
They said: ”You must wait.
It’s a minute or two to two-two.”

Calle Hagman, tandläkare Borås och Varberg