Inlägg

Marinen har slutat söka under ytan – jag fortsätter!

tandläkarbesök

Den marina underrättelseoperationen i Stockholms skärgård avblåstes i veckan som gick. Inte heller denna gång blev det ”napp” i form av foton eller andra indikationer på en främmande undervattensfarkost.

Av diplomatiska skäl vill varken regeringen eller marinen utpeka någon misstänkt. Då har jag det lättare när jag söker fiender under ytan.

Kända fiender

De fiender jag söker är välkända och lätta att namnge: Bakterier. Deras härjningar både i tänder och tandkött sätter sina spår. Inte så stora och tydliga till en början. Men alltefter som tiden går blir de fientliga angreppen allt tydligare.

Även ur ett par andra synpunkter har jag det lättare än marinen; jag vet var jag ska leta och jag har rätt utrustning. Jag behöver inte jaga runt utan kan koncentrera mig på de ställen dit motståndaren söker sig.

– Det fodras ett tränat öga och en säker hand för att se och kunna bedöma lämpliga insatser. Själv har jag tränat varje dag i många år till skillnad mot marinen som inte haft resurser att öva eller inköpa modern utrustning.

Gemensamt ansvar

Nå, händer det aldrig att tandläkare missar en begynnande infektion i en tand eller mellan två tänder som ligger tätt inpå varandra?

Man ska visserligen aldrig säga aldrig, men noggranna och regelbundna undersökningar av munnen (inklusive röntgengenomlysning) eliminerar risken att man missar en infektion.

Individen och tandläkaren har ett gemensamt ansvar att hålla munnen frisk och vacker; tandläkaren med sitt yrkeskunnande och sina instrument, individen med sin tandborste (gärna el-), fluortandkräm och tandpetare/tandtråd.

Det är också vars och ens ansvar att så långt som möjligt undvika frätande, fräsande, bubblande läskedrycker som gör tänderna fula.

Ett tandläkarbesök är en underrättelseoperationen i mini-format, ett uppfriskade dopp – ja ett rent nöje!

Välkomna ombord!

Calle Hagman, tandläkare

På utbildning igen! Denna gång om komposit, ett starkt och formbart alternativ till porslin.

komposit

Vi har träffats åtskilliga gånger kompositexperten Dr. Newton Fahl och jag. Det är lika lärorikt och trevligt varje gång.

Veckan som gick arrangerade den förening som jag f.ö. var med och startade, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, en fortbildningskurs om komposit. Utbildningen ägde rum i Stockholm.

Föreläsaren Dr. Newton Fahl är från Brasilien och räknas till en av världens förnämsta experter på såväl lagningar som tandkosmetiska åtgärder med plastmaterialet komposit.
Förutom att vara en mästare på möjligheterna med komposit i allt från de enklaste till de mest komplexa fall, är Dr. Newton Fahl en lysande pedagog. Hans föreläsningar är helt enkelt briljanta. De förenklar, förklarar och tar upp detaljfrågor man kan ha kring komposit. Man förstår, lär och njuter.

Ett riktigt proffs

Trots att jag inte är någon nybörjare inom vare sig estetisk-kosmetisk tandvård eller för den delen materialet komposit var det mycket givande att lyssna på ett fullblodsproffs som dessutom är prestigelös och trevlig. Det är alltid också extra givande att, som nu i Stockholm, få utföra fyllningar på riktigt. Ena kursdagen ägnades just åt hands-on, då vi prövade att göra tandfyllningar live för att få in tekniken i händerna också.

Ny material, nya möjligheter.

Jag lärde mig alltså en hel del om de senaste teknikerna för att göra riktigt snygga och naturtrogna komposit fyllningar. Tänder kan lagas och förbättras på en rad olika sätt och med en rad olika material; metaller, keramiska material och plaster. Viktigt är att man anpassar materialvalet till den aktuella situationen och att patienten är med och bestämmer vilken behandling som ska väljas.

Välkommen att kontakta mig!

Fortbildning för tandläkare? Själv är jag kursoman!

Tansläkare Calle Hagman på kurs med Corky Willhite, Boston 2011

”Det är hög tid att införa krav på att läkare fortbildar sig” Ja, så inleddes en artikel i Dagens Medicin nyligen. Artikelförfattaren menar att krav på dokumenterad fortbildning är viktig för läkarkårens trovärdighet. Som tandläkare vill jag inte kommentera läkarkårens interna utbildningsfrågor. Men jag vill gärna föra ämnet vidareutbildning på tal – ett ämne som är lika aktuellt bland oss tandläkare.

Personligen skulle jag ha svårt att tänka mig en yrkeskarriär utan fortbildning. Flera gånger om året sitter jag på skolbänken, utomlands och här hemma. Nyligen av var jag på AACD’s – American Academy of Cosmetic Dentistry Annual Meeting Boston, USA. Där erbjöds som vanligt ett stort utbud av hands-on kurser. Sådana praktiska kurser spenderade jag mesta tiden på, eftersom de inte ges i Sverige. Vi fick bland annat pröva på nya tekniker för att göra vackrare fyllningar samt tekniker för rekonstruering av gravt slitna bett.

Information och nätverkande

En grupp svenska tandläkare på möte i regi av AACD-möte i Boston, USA,2011

På AACD´s kurser samlas kosmetiskt/estetiskt inriktade tandläkare från hela världen för att fortbilda sig, och man knyter värdefulla kontakter både inne i och utanför kurslokalerna. Jag och medlemmarna i en av mina svenska studygrupper tillbringade utöver AACD-kurserna dessutom några dagar tillsammans med den kände amerikanske tandteknikern Brad Patrick , där vi fördjupade oss i terapiplanering av komplicerade fall. Kurserna och utbildningarna gör att jag hänger med i tandläkaryrkets utveckling, både vad gäller nya metoder och nya material. Ofta är fortbildningarna en mix av teori och praktik under ledning av duktiga lärare – oftast internationellt erkända storheter.

Dawson Academy

Här hemma ingår jag i en grupp likasinnade ”kvalitetskramare” som regelbundet träffas för att vidga vetandet. Tillsammans utgör vi The Swedish Dawson Study Group, benämnd så efter amerikanen Dr Peter E. Dawson, vars hela studieprogram vi genomgått vid The Dawson Academy.  Han är över 80 år nu, men still going strong; en legendarisk bettfysiolog, guru och världsauktoritet. En viktig del av fortbildningen är att träffa kollegor och tandtekniker som också tillför erfarenheter och kunskaper. Förhoppningsvis har jag även själv bidragit till breddning och fördjupning av kunskapsmassan.

BekännelseTandläkare Calle Hagman på kurs med Robert Margeas på AACD's Annual Meeting i Boston 2011

Trovärdighet, pålitlighet och tillförlitlighet – hur kan man leva upp till dessa begrepp om man inte ständigt försöker förbättra sig i yrket genom att delta i kurser? Jag upprätthåller min egen trovärdighet genom att varva fortbildning med praktik. Det har med åren blivit en livsstil. Ja, det är lika bra att tillstå att jag utvecklat ett beroende. Jag är kursoman.

Calle Hagman, tandläkare

>>>Dagens Medicin 2011-05-11 ”Det är hög tid att införa krav på att läkare fortbildar sig”>>>

Är du nyfiken på möjligheten till ett nytt leende? Calle Hagman har lång erfarenhet av estetisk och annan tandvård

Kontakt:

Källbäcksrydsgatan 11A
507 31 Brämhult Mobil: 0705 28 33 11

E-post:
Tandläkare Calle Hagman