Inlägg

Dr. Galip Gürel lyfter mig

Galip Gürel

Alla som känner mig vet att jag är en sansad och jordnära man. Men jag måste tillstå att jag vandrar på moln efter två kursdagar med världsnamnet Galip Gürel.

Tandläkaren och tandteknikern Dr. Galip Gürel föreläste i Malmö under två dagar. Han entusiasm får oss att växa som yrkesmänniskor, får oss att våga tänka utanför boxen. Ordet ”svårighet” finns inte i Galip Gürels vokabulär. Galip Gürel är för modern estetisk tandvård vad Henry Ford en gång var för bilindustrin – nytänkande, passionerad och praktiskt orienterad.

De metoder han utvecklat – och som jag använder i min praktik – har vunnit världsvid acceptans. Hans föreläsningar är föredömligt klargörande och hans bildspel slår det mesta man har sett. Ända sedan sin debut på världsscenen har Dr. Gürel vidgat gränserna för estetisk tandvård genom att förbättra och förenkla metoder och minimera ingreppen i tänderna. Vi tandläkare kallar det mini-invasiv behandling.

Calle-Galip2Hans lärobok om fasader The Science and Art of Porcelain Laminate Veneers är en klassiker. Under kursen i Malmö fick vi en förhandstitt på morgondagens digitaliserade metoder, vilka är än mer patientvänliga, snabba och effektiva. Att jag fick en pratstund med Galip Gürel även denna gång framgår av fotot. Det blev ett intressant meningsutbyte om problem och utmaningar i dagens tandvård och jag ser fram emot att lyssna på honom igen.

Tandläkare Calle Hagman

På uppladdning med Dr. Galip Gürel, ett världsnamn på Sverigebesök

galip-500-calle-hagman

Den 28 och 29 november är jag på utbildning i Malmö. Dit kommer en av världens ledande tandläkare och tandtekniker. Hans namn är Dr. Galip Gürel. För oss som arbetar med estetisk tandvård är Dr. Gürel vad Zlatan är för fotbollsutövare och fotbollsälskare.

– Det var under en kurs i USA jag första gången lyssnade på Galip Gürel, men dessförinnan hade jag hört om hans skicklighet som föredragshållare.

– Ungefär samtidigt med starten av SACD utkom första upplagan av hans bok The Science and Art of Porcelain Laminate Veneers, en ”måste-ha-bok” om fasader för alla som arbetar med estetisk tandvård. Om skämtet tillåts går boken verkligen på djupet om ytan.

Lysande föreläsare, innovativ tandläkare och tandtekniker

Det var när Galip Gürel höll kurs hos SACD i Malmö förra gången år 2008 som jag verkligen förstod hans storhet som innovatör och utvecklare av estetisk tandvård.

– Jag lärde mig t.ex. en metod och ett helt nytt sätt att borra, en metod som har hjälpt mig mycket i det dagliga patientarbetet och som sparat både behandlingstid och mycket tandsubstans.

– När han nu kommer tillbaka till Malmö ska han tala om ”att hantera komplexa estetiska fall: Teknik, behandlingsplanering, kommunikation - så gör du det digitalt.”
Ämnesvalet avslöjar att Galip Gürel inte vilar på gamla lagrar, utan fortsatt ligger i framkant.

– Efter ett yrkesliv som tandläkare, varav de senaste 15 åren alltmer inom estetisk tandvård, har jag åhört 100-tals föredragshållare hemma och utomlands. – Få, om ens någon, når upp till Galip Gürel.

Calle Hagman, tandläkare

En kreativ tandläkare

hjärna i box

Foto:Svilen Milev

Ordet kreativ är på modet. Alla förväntas vara kreativa; laga kreativ mat, utföra kreativa jobb och ha en kreativ fritid. Ordet kreativ är överanvänt. Risken är att det blir lika nerslitet som ”stressig” eller ”deppig”.

Går man till Wikipedia finner man dock att ordet kreativitet har en distinkt innebörd. Det är en metod att lösa problem av konstnärlig, politisk, akademisk, kommersiell eller teknisk art.

Vidare – och nu kommer det intressanta – är kreativitet ett resultat av tre funktioner i samverkan: Det handlar för det första om kunskaper inom ett område, för det andra om nytänkande och för det tredje om inre motivation. När dessa tre samverkar är möjligheten till kreativitet som störst.

Jag har gång efter gång i min blogg betonat vikten av fortbildning i mitt yrke. En livslång vidareutbildning kombinerad med klinisk erfarenhet är en förutsättning om man vill hänga med i tandläkaryrket. De tre nyckelorden Kunskaper, Nytänkande och Motivation är en bra sammanfattning av vad mina många kurser gett och ger mig.

Det finns ytterligare en dimension av kreativitet, som ibland glöms bort. Upprepning. Ingen blir sannerligen mästare första dagen på jobbet. Det är ur upprepningen, ur det dagliga praktiserandet, som kreativiteten växer fram och blommar.

Kunskaper, nytänkande, motivation och daglig praktisk övning – jo, de kraven uppfyller jag med råge. Genom att skapa vinnande leenden som innebär positiva förändringar i mina patienters liv ser jag mig som en kreativ tandläkare.

Calle Hagman, tandläkare, Varberg snart Åsa i Kungsbacka kommun.

Fortbildning för tandläkare? Själv är jag kursoman!

Tansläkare Calle Hagman på kurs med Corky Willhite, Boston 2011

”Det är hög tid att införa krav på att läkare fortbildar sig” Ja, så inleddes en artikel i Dagens Medicin nyligen. Artikelförfattaren menar att krav på dokumenterad fortbildning är viktig för läkarkårens trovärdighet. Som tandläkare vill jag inte kommentera läkarkårens interna utbildningsfrågor. Men jag vill gärna föra ämnet vidareutbildning på tal – ett ämne som är lika aktuellt bland oss tandläkare.

Personligen skulle jag ha svårt att tänka mig en yrkeskarriär utan fortbildning. Flera gånger om året sitter jag på skolbänken, utomlands och här hemma. Nyligen av var jag på AACD’s – American Academy of Cosmetic Dentistry Annual Meeting Boston, USA. Där erbjöds som vanligt ett stort utbud av hands-on kurser. Sådana praktiska kurser spenderade jag mesta tiden på, eftersom de inte ges i Sverige. Vi fick bland annat pröva på nya tekniker för att göra vackrare fyllningar samt tekniker för rekonstruering av gravt slitna bett.

Information och nätverkande

En grupp svenska tandläkare på möte i regi av AACD-möte i Boston, USA,2011

På AACD´s kurser samlas kosmetiskt/estetiskt inriktade tandläkare från hela världen för att fortbilda sig, och man knyter värdefulla kontakter både inne i och utanför kurslokalerna. Jag och medlemmarna i en av mina svenska studygrupper tillbringade utöver AACD-kurserna dessutom några dagar tillsammans med den kände amerikanske tandteknikern Brad Patrick , där vi fördjupade oss i terapiplanering av komplicerade fall. Kurserna och utbildningarna gör att jag hänger med i tandläkaryrkets utveckling, både vad gäller nya metoder och nya material. Ofta är fortbildningarna en mix av teori och praktik under ledning av duktiga lärare – oftast internationellt erkända storheter.

Dawson Academy

Här hemma ingår jag i en grupp likasinnade ”kvalitetskramare” som regelbundet träffas för att vidga vetandet. Tillsammans utgör vi The Swedish Dawson Study Group, benämnd så efter amerikanen Dr Peter E. Dawson, vars hela studieprogram vi genomgått vid The Dawson Academy.  Han är över 80 år nu, men still going strong; en legendarisk bettfysiolog, guru och världsauktoritet. En viktig del av fortbildningen är att träffa kollegor och tandtekniker som också tillför erfarenheter och kunskaper. Förhoppningsvis har jag även själv bidragit till breddning och fördjupning av kunskapsmassan.

BekännelseTandläkare Calle Hagman på kurs med Robert Margeas på AACD's Annual Meeting i Boston 2011

Trovärdighet, pålitlighet och tillförlitlighet – hur kan man leva upp till dessa begrepp om man inte ständigt försöker förbättra sig i yrket genom att delta i kurser? Jag upprätthåller min egen trovärdighet genom att varva fortbildning med praktik. Det har med åren blivit en livsstil. Ja, det är lika bra att tillstå att jag utvecklat ett beroende. Jag är kursoman.

Calle Hagman, tandläkare

>>>Dagens Medicin 2011-05-11 ”Det är hög tid att införa krav på att läkare fortbildar sig”>>>

Är du nyfiken på möjligheten till ett nytt leende? Calle Hagman har lång erfarenhet av estetisk och annan tandvård

Kontakt:

Källbäcksrydsgatan 11A
507 31 Brämhult Mobil: 0705 28 33 11

E-post:
Tandläkare Calle Hagman