Inlägg

Vad vill patienten? Framtidens tandvård redan idag!

vad vill patienten?

Föreningen SACD – som jag var mer med att starta för 15 år sedan – har kommit en lång väg. Då var kompetensen i Sverige låg inom estetisk och kosmetisk tandvård. Vi som var intresserade av estetiska behandlingar fick åka till USA på vidareutbildning. Där träffades vi några av oss och började samarbeta. Vi bildade SACD – Swedish Academy of Cosmetic Dentistry. Då hyrde vi in förläsare från USA. Idag har vi kommit till den punkt då föreläsarna kommer från SACD.

Förra veckan hade SACD sin vårkurs i Stockholm. Och samarbete i behandlingarna var temat för kursen. Tre experter från tre skilda områden berättade om hur vi alla – framför allt patienterna – får det bättre genom samarbete över specialistgränserna. Michael Karlstén företrädde tandläkarna och Przemek Seweryniak tandteknikerna. Erik Lennartsson, å sin sida, föreläste om tandkirurgi. Det var tre kunniga herrar som hade mycket att berätta om. Erik Lennartsson visade flera av sina kirurgiska operationer på film. Det var som att se en dokumentär på TV. Med digital teknik kan han bl.a.numera planera och sätta fixturerna – titanskruvarna för implantat – på exakt bästa stället.

Tandtekniker som verkligen kan sin teknik

Tandtekniker Przemek Seweryniak visade moderna scanners som kan rita upp en digital 3D-bild av en patients mun i realtid. Tekniken som används är en scanner som liknar en muntermometer. Filmen kan sedan skickas digitalt till tandteknikern. I vissa fall kan teknikern ta fram nya tänder eller andra detaljer under dagen. Videofilmen i detta inlägg visar hur han på digital väg i datorn först bygger upp en ny implantatbrygga i underkäken på en av mina patienter, som vi just nu behandlar, som sedan fräses ut exakt likadant i ett mycket starkt porslinsmaterial

Framtidens tandvård

Föreläsarna tog även upp framtidens tandvård. Och så mycket kan jag säga: utvecklingen fortsätter att gå framåt. Morgondagens tekniker är både svindlande och fulla av möjligheter och det har redan kommit en mängd revolutionerande tekniker. Framtidens tandvård är redan här! Genom att hänga med i utvecklingen kommer vi tandläkare och våra tandtekniker att kunna erbjuda behandlingar som är effektivare, snabbare och smidigare för patienten, och som ger resultat man inte trodde var möjligt.

Vad vill patienten?

Men den viktigaste frågan kommer fortfarande att vara den samma. Som min kollega Michael Karlstén påminde oss om är den estetiskt inriktade tandläkarens främsta fråga och riktmärke: Vad vill patienten? Vi kan numera hjälpa till och ordna till det mesta av naturens orättvisor som gör att många inte vågar le

Hör av dig och tala om vad du vill – så skall vi försöka hjälpa dig till ett nytt vackert leende

Med hälsningar

Calle Hagman, Tandläkare, Åsa

På kurs igen – denna gång lärde jag mig att inte borra!

att inte borra

Calle Hagman (i mitten) med föreläsarna tandtekniker Nelson Rego, USA (till vänster) och tandläkare Dr Dennis Wells, USA (till höger).

Alltsedan vi utvecklades som människor i tidernas morgon har vi borrat i tänder. Sannolikt, säger forskarna, kunde vi konsten att borra i tänderna långt innan vi ens hade ett utvecklat talspråk.

Borren är förknippad med tandläkaryrket. Innan man kan fylla ett hål i en trasig tand, måste man borra bort de angripna delarna och få bort bakterier. Med dagens höghastighetsborrar går processen snabbt och smärtfritt. I en framtid kommer den processen sannolikt att ske med laser.

Skalfasader utan att borra

Ett annat område där framtiden ser mörk ut för den traditionella borren är skalfasader. När den första generationen kom på marknaden var tandläkarna först tvungna att reducera en del av tandemaljen; de första skalfasaderna var nämligen så tjocka och otympliga att de förändrade utseendet negativt om den samlade volymen tand + porslinsfasad inte minskades. Det var då, det.

Supertunna skalfasader

På en kurs i Göteborg i veckan som gick lärde jag mig senaste nytt om skalfasader. De är numera så starka och supertunna att man inte behöver slipa ner eller borra bort något av tänderna innan de ska få nya fasader. Kursen hölls av två av världens främsta team på området skalfasader, tandläkaren Dr. Dennis Wells och porslinstekniker Nelson Rego, båda från USA. Mannen i mitten är tandläkare i Åsa. Han svarar gärna på spörsmål om de nya tunna skalfasaderna och andra aktuella tandvårdsfrågor.

Hälsar Calle Hagman, Åsa

Calle Hagmans Blandning

Dr Christian Coachman, Brasilien

Dr Christian Coachman, Brasilien

Evert Taube sjöng om Calle Schewen, som fredligt blandade sitt kaffe med kron till angenäm styrka och smak. Alla har hört och sjungit ”I Roslagens famn …” Calle Schewen i all ära; själv har jag funnit en annan och bättre mixtur.

Calle Hagmans Blandning består av två ingredienser: Patientarbete varvat med fortbildning i form av kurser. Den blandningen håller mig à jour och orienterad av yrkets främsta utövare från hela världen. Den förnyar och förbättrar mitt tänk och mina behandlingar. Under veckoslutet är det dags för en ny kurs, denna gång i Stockholm i regi av Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, utbildningsorganisationen som jag en gång var med och grundade. Ämnet denna gång är inblickar i morgondagens digitaliserade tandvård.

DSD-Digital-Smile-Design-em-PORTO-ALEGRE1Gästföreläsare är Dr Christian Coachman från Brasilien, en av världens mest ansedda tandläkare, metodutvecklare och en mycket efterfrågad föreläsare.

”Låt er inte luras – morgondagen är redan här”, menar Coachman.

Vid samma kurstillfälle kan man också lyssna till Kristin Heinonen, internetstrateg, som ger en orientering i sociala medier för tandvården. Möjligheterna att förändra patientens leende, genom en mängd metoder, tekniker och nya material är idag enormt stora. Samtidigt som möjligheterna har blivit fler har kraven vuxit, krav som det krävs gedigen utbildning för att möta.

Genvägar finns, men de leder inte till den excellenta estetiska tandvård som jag vill erbjuda.

Utbildning är den enda rätta och seriösa vägen.

Calle Hagman, Tandläkare, Åsa

 

På kurs om estetisk tandvård – och livshållning

estetisk tandvård

Dr. Elliot Mechanic från Montreal/Canada, är en veteran och ett världsnamn inom estetisk tandvård. Han var den förste i världen att sätta in porslinsfasader på en ung kvinna – fasader som fortfarande fungerar och som patienten trivs med. Med tiden har han blivit allt mera av lärare och kursgivare – och globetrotter.

Under septembers sista veckoslut höll Dr. Mechanic en tvådagars kurs i Malmö, i estetisk tandvård, i regi av SACD, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, sällskapet jag en gång var med att grunda. Det var en mycket givande fortbildning. Dels fick man en systematisk genomgång hur man behandlar mycket komplicerade bett-rekonstruktioner, vilket jag också gör ganska mycket. Dr. Mechanic har dock en betydligt större erfarenhet av sådana behandlingar. Dels fick vi många praktiska små tips om hur man löser olika problem, liksom på bra material man kan använda under behandlingen.

Hands on men inte mindre ”mekaniskt”

Lördagen ägnades åt praktiska hands-on övningar, också de riktigt givande. Som vanligt lärde man sig också en hel del genom samtal med kollegor, liksom med de företagsrepresentanter som presenterade de senaste materialen och instrumenten. Dr. Elliot Mechanic är en klok människa och en lysande pedagog. Han var mycket lättsam att lyssna på, han skämtade en hel del och framför allt fick han auditoriet att förstå. Han prisade människor som vågar utvecklas i yrket och som inte är rädda för att ge sig på svåra fall. ”Man klarar av mycket mer än man tror sig om”, var hans livshållning.

På frågan vad han vill råda unga tandläkare som tänker sig en framtid i estetisk tandvård, svarade han:
”Man ska inte dra den skiljelinjen – all tandvård är estetisk tandvård!”

Dr. Mechanic menade att tandläkare som aktivt arbetar med estetisk tandvård i själva verket är spjutspetsen i tandvården, ingen isolerad grupp som sysslar med något udda.
”Det är estetisk tandvård som i grunden bidragit till en förbättring och en positiv förändring av all modern tandvård”, betonade han.

Calle Hagman, tandläkare, Åsa

Hagmans Tandvård i Åsa – Nu är vi igång!

hagmans tandvård

I veckan mjukstartade Hagmans Tandvård i Åsa. Premiärpatienter var Åke Johansson från Hällingsjö och Lena Kopp från Åsa som. Tandsköterskan Britt-Mari Johansen assisterar och övervakar att allt går rätt till.

De första patienterna i min nyetablerade Hagmans Tandvård i Åsa är avklarade. Vilken lättnad! Det var naturligtvis glädjande efter allt jobb. Samtidigt var det en naturlig utveckling i en lång och ständigt pågående yrkesresa.

Tala om utveckling! Det är ofta med blandade känslor som lite äldre människor kommer ihåg sina första besök hos tandläkaren. Det var på den tiden då ännu amalgam fanns i de flesta munnar, då begrepp som patientsamverkan och delaktighet ännu var okända och då titanimplantat fortfarande var något oprövat och främmande.

Hagmans Tandvård i Åsa har vi lämnat dåtiden långt bakom oss. Vårt mål är välinformerade och tandvårdsmedvetna patienter. Ingen ska behöva lämna mottagningen på med frågor och funderingar obesvarade.

Också inom tandvårdens vetenskapliga sfär befinner vi oss i nutid – med sikte på patienternas framtid. Under hela mitt yrkesliv har jag varit angelägen om att hålla mig à jour med utvecklingen inom tandvården.

Hagmans tandvård i Åsa
Från en kollega kom en tårta med följande glada tillrop: ”En tårta vill jag till Calle ge nu när han ska få hela Halland att le” Hagmans Tandvård i Åsa är med andra ord sjösatt

Ett område som jag särskilt fortbilda mig inom är Estetik – bettfunktion. Enkelt uttryckt: En tandvårdsåtgärd inte bara ska se snygg ut, den ska också hålla över tid. Hållbarheten i lagningar och estetisk åtgärder styrs ofta av hur väl bettet fungerar. Biter man inte sönder sina porslinsfasader, håller de.

Vid större estetiska arbeten praktiserar jag den s.k. SACD-metoden, som innebär att du som patient får se slutresultatet innan behandlingen påbörjats. Magi? Nej, metoden bygger på en teknik som kallas imaging. Medge att utvecklingen gått framåt!

Mer om SACD-metoden på www.sadc.se Eller låt mig berätta om den när vi ses.

Välkommen till Hagmans Tandvård, Åsa.
Möt framtiden med ett leende som håller!

Tandläkare Calle Hagman
Hagmans Tandvård i Åsa

439 55, Åsa


Kosmetisk tandvård med Swedish Academy of Cosmetic Dentistry. Från kylan in i tandvårdens finrum på tio år.

Calle Hagman

År 2002 var vi 14 pionjärer, tandläkare och tandtekniker, som ville se en helt annan estetisk kosmetisk tandvård i Sverige. Vi beslöt att grunda SACD; Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, efter modell från USA, där American Academy of Cosmetic Dentistry redan varit igång en tid.

SACD satte från början målet högt: en kosmetisk tandvård som bygger på kunskap, med omutliga kvalitetskrav, som ska genomföras med de bästa material och metoder som finns att tillgå.

I helgen som gick firade vi 10-årsjubileum i Stockholm. Det som då hände var helt unikt. De 14 medlemmarna har nu blivit 314. SACD har blivit en stor och riksomfattande förening som förmedlar kunskaper genom en rullande kursgivning med världens bästa föreläsare. Vi är idag en stark röst i tandvården,

SACD’s kvalitetstänkande vinner mark.

Det andra unika som hände var seminariet Leendets betydelse. Där framträdde följande personer:

  • Professor Björn Klinge, dekanus vid odontologiska fakulteten Malmö högskola.
  • Tandläkare Barbro Berg, en av SACD’ s grundare, föreläsare i estetisk tandvård.
  • Skönhetsexpert Yvonne Ryding, Miss Universum 1984, egen företagare.
  • Tandläkare Lasse Svärd, kvalitetsexpert, regional manager Colosseum Sverige.
  • Tandläkare Hans Sandberg, vice ordförande i Sveriges Tandläkarförbund, universitetsadjunkt Odontologiska institutionen, Karolinska universitetet.
  • Debatten dirigerades skickligt av Katarina Hultling, känd från TV.
tandläkare Calle Hagman expert på kosmetisk tandvård

Jag själv, f.d. Miss Universum Yvonne Ryding och uppmärksammade TV-sportjournalisten Katarina Hultling, efter seminariet Leendets betydelse under jubileumshelgen.

För första gången i svenska tandvårdshistoria debatterade en högskoleprofessor, en skönhetsexpert och tandläkare med olika bakgrund. Alla var rörande överens om att leendet betyder oerhört mycket i en människas liv. Med tanke på den mycket avvaktande – ja, rent av negativa – hållning som högskolevärlden intog när SACD grundades, blev seminariet ett genombrott. Professor Björn Klinge, som själv är positiv till estetisk-kosmetisk tandvård, medgav att högskolornas attityd till detta område håller på att omprövas.

Min förhoppning är att SACD får besök av lärare och forskare från landets högskolor vid SACD’ s nästa kurstillfälle då världens ledande expert på vackra compositfyllningar, tandläkare Newton Fahl från Brasilien, kommer till Stockholm. Det sker den 15 – 16 mars 2013. Newton Fahl lär då ut de bästa och allra senaste teknikerna inom detta svåra område.

Som pionjär och medgrundare blev jag varm om hjärtat när jag såg hur våra ansträngningar att ge Sverige vackrare, friskare och hållbarare leenden nu bär frukt. Jodå, jag och mina kollegor som under åren varit presidenter i SACD blev vederbörligen hyllade.

Calle Hagman Tandläkare
Varberg, snart Åsa

Årets helg för en tandläkare

tandläkare calle hagmanSkidåkarna har sitt Vasalopp, bokläsarna sin Bok- och Biblioteksmässan. Vi har vår årliga Tandläkarnas Riksstämma. Torsdag till lördag i veckan som gick träffades tandläkare, tandtekniker, tandsköterskor, leverantörer och andra i tandvården på den årliga Riksstämman, ett forum för utbildnings- och erfarenhetsutbyte.

Tandläkarnas Riksstämma består av två delar; en vetenskaplig del med fördrag och debatter om aktuella vetenskapliga och hälsoekonomiska frågor, och en kommersiell del, Swedental, med utställare som visar sina tandvårdsprodukter.

Inköpsresa

Bredden i Swedental är stor. Här visar firmorna allt ifrån tandpetare, tandskydd för snarkare och tandkräm till hela mottagningar med det allra senaste i tandläkarstolar, ventilation, belysningar  och  miljösorteringsutrustningar. Inför starten av min nya mottagning i Åsa norr om Varberg, var jag också på shoppingtur på Riksstämman. Mina patienter ska ha rätt att ställa krav på hygien, säkerhet och bekvämlighet.

Organisationer av alla slag

På Swedental finns även en rad olika organisationer representerade; landsting och regioner, yrkesföreningar av olika slag liksom den organisation jag själv var med och startade för tio år sedan, SACD, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry. SACD är landets ledande utbildningsorganisation för tandläkare och tandtekniker inom estetisk tandvård. Till SACD söker sig ambitiösa yrkeskvinnor och män som vill utveckla sig i sin profession.

Hos SACD

SACD är en trendsättare inom estetisk-kosmetisk, en snabbt växande gren av tandvården som tack vare SACD har blivit en respekterad utbildningsplats för Sveriges tandvårdspersonal. Jag ryckte in som frivillig i SACD’s monter och informerade om vår syn på kvalitet, estetik och etik. Här utbyter jag erfarenheter med några kollegor.

Calle Hagman Tandläkare
Varberg, snart Åsa

Nya fräscha kunskaper viktig del av min kompetens

Den 28 och 29 september satte jag mig åter på skolbänken, denna gång i Göteborg dit SACD, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, inbjudit två mycket kvalificerade amerikanska föreläsare.

Tandläkare Elizabeth ”Betsy” Bakeman, här fotograferad tillsammans med mig, och tandtekniker Brad Patric höll en mycket kunskapsdiger och uppskattad tvådagarskurs.

”All tandvård är estetisk”

Det var titeln och temat för de två dagarna – ett mycket bra kursnamn. Jag blev återigen påmind om vilken viktig roll estetiken har i den övergripande behandlingsplanen för mina patienter och vad som långsiktigt är bra för dem.
Kursen förmedlade erfarenheter som jag kan använda i min praktik, eller som bekräftar att de metoder jag redan använder är de rätta.Jag fick bl.a. lära mig en ny teknik för att få jämna och harmoniska nivåer på mjukvävnaden i de leenden jag rekonstruerar.

Mer än bänknötning

En tvådagarskurs innebär också erfarenhetsutbyte med kollegor, kontakt med leverantörer för information om nya material och metoder och inte minst informella samtal med föreläsarna om vilken utvecklig tandvården tar i USA. Det som händer over there idag, kommer inte sällan over here i morgon. Kompetens är långt mer än kunskaper, men aktuella kunskaper utgör en viktig del i en tandläkares yrkesskicklighet.
Därför fyller jag ständigt på mitt kunskapsförråd.

Calle Hagman Tandläkare, Varberg

Vad kan sjukvården lära av tandvården?

kattunge

Foto: szarlota/sxc.hu

Regeringen har utsett Johan Assarsson, Regiondirektör i Västra Götaland med stor erfarenhet av sjukvård, att utreda frågan om ökat patientinflytande sjukvården. Så småningom ska utredningen leda fram till en ny patientlagstiftning.

Det är bra! Sjukvårdens patienter behöver få ”en mer jämlik vård, stärkta valmöjligheter för patienten och utvecklat informationsutbyte mellan patient och vårdgivare. Helt enkelt mer makt för patienten”. Förhoppningsvis ägnar Assarsson även en tanke åt de stora sjukhusenheterna som gör sjukvården tungarbetad och ineffektiv. Bemötandet är ett annat område med stor förbättringspotential. Små självstyrande enheter av typen Praktikertjänsts läkar- och tandläkargruppraktiker har en helt annan möjlighet till personalmedverkan och patientkommunikation. Arbetsglädje, som ofta är en bristvara i sjukvårdens stordrift, har lättare att slå rot i mindre enheter.

Makt och inflytande

Svensk tandvård i allmänhet och privattandvård i synnerhet saknar många av sjukvårdens problem. Hos oss har patienterna makt och inflytande. När man som jag arbetar med estetisk-kosmetisk tandvård är det extra viktigt att patientens medverkan och engagemang garanteras. Den organisation som jag var med och grundade för tio år sedan, SACD, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, har utarbetat en metod för att säkerställa patientmedverkan. Grundtanken är att ingen behandling påbörjas förrän patient och tandläkare är ense om slutresultatet och inga kronor, bryggor eller fasader fästs i munnen innan patienten ”prövat” utseendet i munnen ett bra tag. Mer om detta under Arbetsmetoder: Vår Metod – Det Förutsägbara Resultatet.

Svaret finns i dialogen

Nå, kan sjukvården lära något av tandvården? En lärdom är alltså att små självstyrande enheter tar hand om patienterna på ett bättre sätt Ökat patientinflytande? Naturligtvis! Jag är trygg i min yrkesroll som tandläkare och räds därför inte patientmakt; tvärtom förväntar jag mig aktiv dialog och patientmedverkan för bästa slutresultat.

Calle Hagman Tandläkare, Varberg

Goda estetiska råd är inte dyra på Dental24

Tandläkare Calle Hagman på sajten Dental 24

Ni som följer mig här på Calles Blogg känner mina tankegångar om estetisk tandvård. Att estetisk tandvård är en självklar och allomfattande del av all tandvård. Att man aldrig blir riktigt fullärd och att det alltid finns mer av lära av de bästa i yrket. Att leendet är viktigt för självkänsla och välbefinnande. Att man hjälper en patient och en medmänniska med betydligt mer än tandvård när man gör det möjligt för henne att le, kanske för första gången på många år.

Nyligen fick jag tillfälle att ge uttryck för mina tankegångar i ett annat forum, nämligen nätsajten dental24. Hur blir man en fena på estetik, är titeln på intervjun där jag stod till svars men också fick tillfälle att ge några råd. Det blev faktiskt en ganska bra intervju tycker jag. Här är den, håll till godo!

Hur blir man en fena på estetik?

Många, för att inte säga de flesta inom tandvården arbetar med estetisk eller kosmetisk tandvård. Men hur blir man riktigt bra på estetik? Dental24 frågade tandläkare Calle Hagman som under hela sitt yrkesliv arbetat förebyggande och protetisk tandvård. Han har ett uttalat intresse för estetisk tandvård och har genom åren regelbundet vidareutbildat sig på kurser med de bästa i världen. Han är också initiativtagare och medverkar i en rad olika föreningar med inriktning på estetisk tandvård.

Hur bör man utbilda/utveckla sig som tandläkare för att bli bra på estetisk tandvård?
– De allra flesta svenska tandläkare utger sig i sin marknadsföring som experter på estetisk tandvård utan någon som helst vidareutbildning på området. För att bli bra på estetisk tandvård måste man behärska grunderna i Smiledesign, vilket väldigt få svenska tandläkare gör. Det gäller att ha kunskaper om det naturliga bettets relationer mellan de olika tänderna och olika delar av tandkronorna – t.ex hur tänderna skall luta, relationerna i längd både incisalt och cervikalt, samt hur olika plan på tänderna skall utformas för att ge tanden ett brett eller smalt utseende för att passa in i den aktuella munnen. Det är naturligtvis lika viktigt att våra tandtekniker lär sig detta. För att kunna återskapa ett naturligt utseende på tänderna måste man kunna grunderna om hur ett naturligt bett och leende är uppbyggt.

– Tyvärr ligger Sverige, om man generaliserar, långt efter i kunskap på detta område. Våra lärare saknar kunskap. Jag vet ingen svensk tandläkare som skrivit någon lärobok i ämnet utom möjligen Sverker Toreskog och det är ett ämne som våra lärare på tandläkarhögskolorna inte anser sig ha så mycket tid med inom grundutbildningen.

För att bli bra måste man delta i föreläsningar med de främsta i världen, som finns både i USA och Europa. Man måste inte lämna Sverige för att ta del av denna kunskap numera, eftersom SACD i snart 10 år tagit hit dessa föreläsare till Sverige. Mitt tips till intresserade tandläkare och tandtekniker är därför att gå med i SACD och nätverka med de mest erfarna estetiskt intresserade tandläkarna i Sverige.

Så här ser min ”lathund” för hur man kan skaffa sig kunskaper och färdigheter inom estetisk tandvård ut:

• Satsa på vidareutbildning i bettfunktion för att kunna utföra vackra och i längden hållbara bettrekonstruktioner.
• Lägg mer tid och intresse på terapiplanering än vad medeltandläkaren gör.
• Sök upp och var med och se ”over the shoulder” då de bästa estetiska tandläkarna arbetar kliniskt. Ägna dig åt benchmarking.
• Skaffa kunskap om vävnadsbesparande arbetstekniker såsom behandling med Inman Aligner, vilket gör att man kan bevara ursprungstanden och inte behöver göra så många skalfasader längre
• Övning är kunskapens moder – man blir bättre om man utför mycket estetisk tandvård.

Vilka grundförutsättningar bör man ha för att bli skicklig på estetisk tandvård?

– Jag anser att man måste ha en viss konstnärlig ådra, så att man kan se att saker och ting ser harmoniska ut. Dessutom måste man ha ett stort intresse för – ja kanske t.o.m. älska – sitt arbete som tandläkare eller tandtekniker, eftersom det krävs att man lägger mycket tid på vidareutbildning.
Det är också viktigt att man lär sig ett systematiskt arbetssätt där man t.ex gör uppvaxningar av det tänkta slutresultatet av behandlingen för att få ett bättre och mer förutsägbart resultat. Det kräver att man tar sig betydligt mycket mer tid för planering och förberedelser än vad medeltandläkaren gör

Enligt din åsikt, vad skiljer olika tandläkare åt?

-Intresset för yrket varierar ganska mycket och sedan ökar naturligtvis erfarenheten och kunskapen med åren. Eftersom ”tandläkeri” till stor del är ett hantverk så är vi olika bra på det rent praktiska beroende på hur bra vi är på att arbeta med våra händer. Man kan nog säga att det är med de riktigt intresserade tandläkarna, som med bra viner – de blir bättre med åren!

Hur presenterar man relevant pris på tandvård för sina patienter?

-Det är svårt att säga exakt vad som är ett relevant pris för tandvård för det avgörs av så många olika parametrar. 1177.se skulle kunna bli ett bra verktyg om man kunde presentera olika prisnivåer beroende på de olika parametrarna, t.ex materialval, garantitider, i vilket land/världsdel som t.ex en porslinskrona är tillverkad, utseendet och hållbarheten på de odontologiska arbeten tandläkaren utför mm.

Det man får för lägsta pris, som fokus ligger på idag, är mycket sällan den mest prisvärda produkten/tjänster. Därför måste det tydligare framgå ”vad som ingår i priset” än vad som sker idag – reklamen för och presentationen av den s.k. frisktandvården är t.ex. mycket missvisande idag, eftersom patienterna tror att allt är som vanligt medan väldigt mycket av ansvaret är delegerat till tandhygienister, som trots sin goda utbildning inte alls har samma utbildning och kompetens som en erfaren tandläkare.

Ett problem är att konsumenten inte har kunskap om att arbetsinsatsen varierar stort för samma åtgärd (åtgärdskod) enligt tandvårdsstödet hos olika tandläkare – en sak som naturligtvis påverkar priset. Hos oss sätter jag t.ex av 60 minuter tandläkartid på undersökningen av en ny patient medan man hos en andra tandläkare oftast sätter av max 30 minuters tandläkartid. Undersökningen blir troligtvis noggrannare utförd om man lägger ner mer tid på den. Sådana skillnader kan inte heller anges på 1177.

Hur kommunicerar man kvalitet inom tandvården?

-Det är ofta svårt. Naturligtvis kan man beskriva processerna för en tandvårdsåtgärd och vad som ingår i åtgärden. Ett annat sätt vore om man kunde följa upp alla arbeten man gör och se hur länge de håller och på så sätt se att kvaliteten varierar. Tyvärr är det omöjligt för de flesta vårdgivare att hinna med det. Jag har dock i många år i mitt kvalitetsarbete noterat alla avvikelser/komplikationer som skett med de protetiska arbeten jag utfört.

-Kvaliteten i omhändertagandet kan patienterna bedöma och deras rekommendationer är den bästa reklamen, avslutar Calle Hagman.