Inlägg

Vintergatan – den lysande och den lömska

vintergatan
Foto:Ben Earwicker/istock.xchng

Vintergatan är en galax som kan ses med blotta ögat på natthimlen, som ett diffust ljust band som sträcker sig över hela himlen, genom stjärnbilder som Kusken, Svanen, Cassiopeja och Perseus. Den stora Vintergatan skänker förundran och föder tankar om människans litenhet.

Den lilla vintergatan uppträder så här års och fram till mars-april. Den är isig och lömsk. Ibland döljs blixthalkan under ett täcke av snö. Vintergatan skördar årligen tusentals lårbensbrott, handledsbrott och andra skelettskador. Hjälmlösa cyklister lever farligt. De riskerar allvarliga skallskador på våra isiga vintergator och vägar.

Agera fort!

Det händer även att tänder skadas när man halkar omkull; antingen en kan del av en tand gå, i värsta fall kan hela tandkronan eller t.o.m. tänder med rot och allt. Om olyckan är framme, kontakta mig! Det gäller framför allt utslagna tänder – tiden utanför munnen är avgörande för om tanden kan räddas.

Ta med flisan!

Om en bit av en tand slås ut, försök hitta den och ta med den till mottagningen. Är biten tillräckligt stor kan den ofta klistras fast igen. Går inte det, ersätter vi den avslagna tanddelen med en tandfärgad plastfyllning. Om en större bit av tanden eller hela tandkronan gått förlorad, kan den ersättas med en plastfyllning eller med en delkrona av porslin.

Helt utslagen tand

Har du skadat en tand så illa att den lossnat helt – försök sätta tillbaka den. Om den är förorenad – skölj av den försiktigt i vanligt vatten. Undvik att beröra själva roten! Om det inte går att sätta tillbaka den, kan du istället lägga den i mjölk eller stoppa in tanden under tungan.

Det är inte alltid roligt när det är glatt. Men en utslagen tand är reparabel. Det finns en lösning på varje tandproblem. Snart ler du lika vackert igen!

Calle Hagman, tandläkare, Åsa


Med blottade halsar – En nervig historia


Foto:Andy Reid/sxc.hu

Det kunde vara titeln på en bloddrypande enaktare på någon teater i Londons Soho, eller varför inte en bok om en vargflocks framfart på ryska tundran. Nej, som tandläkare tänker jag i en annan riktning – vårdande och förebyggande. Halsar betyder i min värld tandhalsar.

”Med blottade halsar. En nervig historia” skulle passa bra som titel på en instruktionsbok om regelbundna besök hos tandläkare och tandhygienister, en bok som betonar vikten av att vårda sina tänder och tandhalsar och att borsta tänderna med försiktighet.

Emaljen, tändernas hårda yttre pansar, har bl.a. till uppgift att skydda tandnerverna. Men skyddet är inte heltäckande. Redan nere vid tandköttskanten tar emaljen slut. Om tandköttet drar sig tillbaka, vilket inte är ovanligt, kan tandens ”nakna” rotyta bli synlig – och nåbar med tandborsten.

Ilningar, isningar, smärta

Utan skydd av tandkött och emalj blir tandnerven känslig för skillnader i temperatur (glass, kall läsk) eller kall inandningsluft; smärta och ilningar uppstår. Borstar man dessutom för hårt, och med en alltför hård borste, på blottlagda tandhalsar kan man förvärra situationen. Om det gör ont att borsta tänderna är risken stor att tandborstningen blir sämre eller upphör helt.
Ilningar och isande känsla i tänderna kan vara besvärande. Välkommen att kontakta mig om dessa och andra tandproblem – så kan du unna dig en glass då och då!

Calle Hagman, tandläkare, Åsa

Humor och optimism effektiva mot tandvårdsrädsla, säger forskare.


Den norske komikern Rolv Wesenlund som tandläkare i en klassisk sketch. Humor och tandvårdsrädsla är de två huvudingredienserna, som gör detta roligt.

Den svenska tidningen DentalMagazinet har i sitt senaste nummer en artikel om forskning kring tandvårdsrädsla. Artikeln är en intervju med Jenny Bernson, en Göteborgsforskare vid Avdelningen för odontologisk psykologi och folkhälsa, Sahlgrenska Akademin som lett två studier av tandvårdsrädda patienter och vilka strategier de tar till för att uthärda tandläkarbesöket.

Optimism

Den första studien byggde på frågeformulär som tandvårdsrädda fick fylla i. Det var dels patienter som trots sin rädsla regelbundet gick till tandläkaren, dels människor som undvikit tandläkaren under minst tre år.
Jenny Bernson och hennes team identifierade fem strategier:

  1. Egna utfästelser. Intala sig att vara stark och uthärda.
  2. Självdistraktion: Räkna siffror, gnola, lösa tankeproblem.
  3. Distansering: Känna smärtan som något annat, t.ex. en domning.
  4. Bön: Be en bön att det snart ska vara över.
  5. Optimism: Tänka framåt, tänka på hur det känns när det hela är över.

Studien visade att de som regelbundet gick till tandläkaren hade ett mycket mer optimistisk tänkande än de som ägnade sig åt bön och katastroftankar.

Peppa sig själv – ”jag har varit med om värre saker”

Den andra studien kartlade faktorer som hjälper tandvårdsrädda genom behandlingen. Optimism visade sig vara en stark faktor, humor en annan. Humor kan användas för att prata om det som känns jobbigt. En patient beskrev tandläkarbesöket som en ”mental brottningsmatch”. En tredje faktor var strävan efter kontroll, viljan att aktivt delta i behandlingen. Slutligen är stöd från omgivningen viktigt, liksom en önskan att fungera socialt.

Ett handikapp som kan övervinnas

Under alla mina år som tandläkare har jag sett att det är ett svårt handikapp att vara tandvårdsrädd, men också lärt mig att om en patient bara vågar komma till mottagningen, så vågar de alltid utföra den behandling som behöver göras. Detta kanske beror på att hela mitt team och jag verkligen förklarar vad som skall göras och då gärna med en personlig humoristisk attityd till patienten.

Calle Hagman, tandläkare, Brämhult och Varberg

Mer om Jenny Bernsons forskning

Bett är en verklig huvudvärk för oss tandläkare

Bettfel som ger huvudvärk – ju bättre utredning, desto träffsäkrare diagnos och effektivare behandling.

Ett problemområde som jag som tandläkare ofta har att tackla är ansikts- och huvudvärk, som har sin grund i patienternas bettproblem och spänningar i käkarna. För att bättre kunna utreda och åtgärda dessa problem har jag varit på några dagars kurs i Stockholm, tillsammans med ett dussintal andra tandläkare och tandtekniker i det nätverk som jag tidigare rapporterat om, The Swedish Dawson Study Group. Ju grundligare och mångsidigare man utreder den här typen av problem, desto träffsäkrare blir diagnos och behandling.

Verkliga fall

Under slutet av förra veckan arbetade vi smärtpatient och två tandläkaremed verkliga fall, värkdrabbade patienter, som mina kollegor i studiegruppen från Stockholm hade kallat in. Jag behöver knappast påpeka att patienterna var mycket glada och tacksamma för den noggranna genomgång de blev föremål för. Via Skype stod vi direktkontakt med Dr. Ian Buckle, som leder The Dawson Academy i Storbritannien.

Konkret resultat

Med mig hem från övningen i Stockholm hade jag ett nytt bettfysiologiskt undersökningsprotokoll avsett för komplicerade fall av bett- och spänningsutlöst ansikts- och huvudvärk. Protokollet, som omfattar fem A4-sidor av viktiga punkter att
beakta, togs fram med gemensamma krafter av deltagarna i studiegruppen.

Ärligt talat, Calle?

Nå, kan jag uppriktigt säga att jag fortsättningsvis kommer att göra bättre smärtutredningar, ställa träffsäkrare diagnos och därmed lyckas hitta effektivare lösningar på dessa patienters problem?

– Ja, det är jag övertygad om! Smärttillstånd är ofta komplexa tillstånd som både innehåller synliga och dolda komponenter. Då är det lätt att missa någon viktig aspekt. Mitt nya protokoll är ett mycket gott stöd för minnet och garanterar att ingen aspekt av en noggrann undersökning glöms bort.

Calle Hagman, tandläkare, Borås

Se fler foton från The Swedish Dawson Study Groups möte

Läs mer om mina behandlingar mot spänningshuvudvärk

Läs Calles Blogg om värk i ansiktet

En dos acetylsalicylsyra om dagen?

Det finns tre stora receptfria smärtstillande läkemedelsgrupper  mot huvudvärk, tandvärk och liknande: acetylsalicylsyra (ASA), paracetamol och ibuprofen. Av dem har utan tvekan ASA den längsta och mest fascinerande historien.

Annons för det smärtstillande läkemedlet Aspirin från 1917Borde alla ta acetylsalicylsyra mot cancer? Den frågan ställs i nummer (23 mars 2011) av  Dagens Medicins bilaga Cancer. Orsaken till att detta gamla receptfria läkemedel – från början örtmedicin – åter är i ropet, är en vetenskaplig rapport från en brittisk neurolog Peter Rothwell och hans medarbetare. Rapporten har väckt stor uppmärksamhet världen över.

Var femte död i cancer kan förebyggas

Peter Rothwell och hans forskarkollegor har visat att runt vart femte dödsfall i cancersjukdomar skulle kunna förebyggas med en daglig dos ASA. De har lagt ner ett omfattande arbete. Sammanlagt har de gått igenom kliniska studier av 25 570 patienter, som tagit ASA i proppförebyggande syfte. Patienter på så låga dagsdoser som 75 mg hade 21 procents lägre risk att dö i cancer.Den ökande risken för mag- och tarmblödningar med ASA betecknar Rothwell som ”förhållandevis låg hos personer i 40-, 50- och 60-årsåldern.”

Svensk expertis positiv, men avvaktande

Dagens Medicins fråga om ASA ska tas som generell cancerprevention, svarar två av tre svenska professorer (Bengt Westermark, Uppsala och Mef Nilbert, Lund) att Rothwells data är intressanta och mycket spännande, men att ytterligare undersökningar måste göras. Den tredje (Peter Nilsson, Malmö/Lund) svarar nej, men kan tänka sig att medlet ges till speciella riskgrupper.

Kanske världens äldsta läkemedel

Paket Aspirin - ett receptfritt smärtstillande läkemedel

Foto:Bayer

Salicylsyra, som ingår i pilträdets bark, var utnyttjad som värkmedicin redan för 5 000 år sedan. På 1800-talet återupptäcks, renodlas och förfinas medlet till acetylsalicylsyra och lanseras under namnet som Aspirin. Så småningom upptäcker forskarna att ASA, utöver att ge smärtlindring, även har en proppförebyggande effekt. På senare år visar sig medlet dessutom kunna förebygga tumörsjukdomar. Vad härnäst?

Spännande fortsättning

Acetylsalicylsyra för smärtlindring är ett medel som vi tandläkare numera inte förskriver så mycket. Andra och nyare medel har tagit över. Men att ASA ser ut att ha positiva effekter vid cancer är naturligtvis av stort allmänintresse. Låt oss avvakta svenska undersökningar som bekräftar Peter Rothwells fynd.

Ansiktssmärtor kan vara ett fall för tandvården

Ansiktssmärta eller kraniofacial smärta behandlas också inom estetisk tandvård

Foto:Steve Knight/www.sxc.hu

Ansiktssmärtor; smärta runt mun och käkar är inte alltid tandvärk. Orsaken kan även vara en lång rad tillstånd; hjärtinfarkt, olika typer av migrän, MS eller andra sjukdomar eller skador. På fackspråk talar man om kraniofacial eller kranofacial smärta.

En bov i dramat kan vara trigeminusnerven eller trillingnerven, vars tre grenar förmedlar känselintryck från ansiktets hud och muskulatur, liksom från ögat, från näsans och munnens slemhinnor samt från tänder och tunga; den nedersta styr även tuggmuskeln.

I slutet av november äger Odontologisk Riksstämma 2010 rum. Det är tandläkarnas årliga kongress som i år förlagts till Göteborg. Där kommer kraniofacial smärta att belysas och diskuteras. Det är bra, för smärta är ett komplext område som kan ha många komponenter och som kan ta tid att utreda.

Ansiktssmärta är ett gränsområde mellan tandvård och sjukvård. Det är därför viktigt att jag som tandläkare har ett samarbete med sjukvården i de fall då orsaken till munsmärtan ska behandlas av läkare. Och vice versa.

Smärta i tuggmusklerna kan man oftast behandla framgångsrikt bl.a. genom att korrigera och stabilisera bettet.

Hela tänder, men ändå ont? Välkommen att kontakta oss för en undersökning.