Inlägg

När Friedrich Gauss hade tandvärk

tandvärd

Carl Friedrich Gauss (1777 -1855) – det var en riktig sifferkarl, det! Han räknas som en av världens största matematiker inom nummerteori, geometri, sannolikhetsteori, geodesi, astronomi och elektromagnetism. Romanen Världens Mått av Daniel Kehlmann handlar om några tyska vetenskapsmän, däribland Carl Friedrich Gauss. Vid ett tillfälle i sin ungdom drabbades Gauss av tandvärk.

”Han gick till barberaren. Denne band fast hans händer, lovade att det inte skulle göra särskilt ont och sköt med en snabb rörelse in tången i munnen på honom.” Behandlingen var minst sagt omild. Gauss tappade för en kort stund medvetandet och vaknade igen när han kände blodsmak i munnen.

En tandvärk som hette duga

”När han gick hem måste han luta sig mot husväggar, han kände sig knäsvag och fötterna ville inte lyda honom, han var yr. Redan om några år, tänkte han, skulle det finnas läkare för sådant här också. Då skulle man få bukt med värk av det här slaget utan att nödgas dra ut varenda tand. Snart skulle inte världen vara full av tandlösa personer.”

Svullnaden och smärtan i munnen gav inte med sig. Snart stod det klart för Carl Friedrich Gauss att barberaren dragit ut fel tand!

Tandvårdens framsteg

Det har gått framåt sedan Gauss’ tid. Ungefär 100 år senare upptäckte Wilhelm Conrad Röntgen en metod att ”genomskåda” kroppen inklusive tänderna. Ytterligare 50 år senare lanserade Astra lokalbedövningsmedlet Xylocain.

En ny yrkeskår

Men det viktigaste var naturligtvis tillkomsten av en akademiskt naturvetenskapligt utbildad yrkeskår, tandläkarna.Till en början fick tandläkarna kämpa med smeder och barberare om kunderna. Med tiden kom tandborsten, tandtråden och tandstickorna, den fria tandvården för barn och ungdomar och fluortandkrämen. Och skattefinansierat stöd till tandvården.

Sjukvård plus tandvård

Nästa stora steg i utvecklingen är tandvårdens och sjukvårdens pågående och allt intimare samarbete. Att munnen är en del av kroppen är det ingen som längre förnekar. Om detta har vi skrivit och vi kommer att återvända till ämnet.

En god hälsa kräver en frisk mun.

Bästa hälsningar, Calle Hagman och medarbetare, Åsa

Äldres tandhälsa viktig för hela kroppen

äldres tandvård

De äldres tandhälsa bör uppmärksammas mer! Idag bor äldre människor, med eller utan omsorgsbehov, allt längre tid i sina egna hem. Platserna i äldreboende har minskat med 25 procent mellan 2001 och 2012, trots att befolkningen blir allt äldre. Detta är en utveckling som kommer att bli ännu vanligare i framtiden. Äldre ensamboende riskerar tappa kontakten med tandvården.

Dessa fakta framgår av en rapport från om äldres tandhälsa från Centrum för äldretandvård, Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet. Andelen äldre som har behov av hjälp och stöd ökar markant från 80 års ålder. Det är vid denna ålder som tandhälsan börjar försämras .

Ohälsa i munnen kan bli ohälsa i kroppen

Patienten riskerar hamna i en ond cirkel av dåliga tänder – tuggsvårigheter -undermålig kost – försämrad munhygien – karies. Att ohälsa i munnen kan påverka hälsan negativt i övriga kroppen är känt sedan länge. Ett exempel är bakteriell lunginflammation som kan orsakas av sjukdomsframkallande bakterier från munhålan som kommer ner i lungorna. På sjukhem och liknande har patienterna rätt att få hjälp med sin tandhygien och med att laga det som behöver åtgärdas men detta sköts tyvärr inte som det skall på de flesta ställen numera.

Råd till äldre

Investera i munnens hälsa i tid innan kroppsliga och själsliga krafter gör det svårt eller omöjligt att upprätthålla en god munhälsa. En frisk mun ökar också möjligheten att upprätthålla en god allmän hälsa. Jag kan inte nog betona vikten av att gå regelbundet till tandläkaren och utföra förebyggande tandvård med fluor och tandstensborttagning.Detta ska ske såväl innan som när man blivit lite äldre.

OBS! Man är aldrig för gammal för att gå till tandläkaren!

Calle Hagman, tandläkare, Åsa

Professor Björn Klinge i TV: Borsta tänderna också för hjärtats skull!

Borsta tänderna

Att borsta tänderna och komplettera med något emellan tänderna som mellanrumsborstar, tandstickor eller tandtråd är inte enbart en fråga om munhygien. Ämnen från inflammationer och infektioner i en infekterad och eftersatt mun kan sprida sig till övriga kroppen. Ny forskning visar att dessa ämnen kan ha en direkt påverkan på inflammatoriska processer i hjärt-kärlsystemet; hjärtinfarkt, stroke och även demens.

Björn Klinge, professor och övertandläkare i parodontologi samt dekan vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola, förmedlade denna viktiga information i Nyhetsmorgon i TV4 den 29 juli i år.

– Sverige är ledande i världen på tandborstning, men sedan ett decennium har vi noterat att kurvan börja falla av. Det är främst bland ungdomar som det slarvas med tandborstning.

Viktigaste åtgärden

För att upprätthålla en god munhygien – och därmed minska riskera för kroppsliga följdsjukdomar – är den viktigaste åtgärden den man själv kan styra: tandborstning kompletterad med tandtråd så att man kommer åt matrester och plackbildning mellan tänderna.

Munnen en del av kroppen

TV4: s programledare frågade Björn Klinge varför man inte får informationen om sambandet munhälsa/allmän hälsa av sin tandläkare. Professorns svar blev något överraskande:

– Att munnen är en del av kroppen, det är välbekant i tandvården vid det här laget. Då är det sämre ställt inom sjukvården…

Björn Klinge hann också komma in på blödningar i munnen.

– Om tandköttsblödningar som orsakas av tandborstning inte försvinner efter en vecka, kontakta då tandvården.

Långvariga tandköttsblödningar eller andra tillstånd i munnen som inte ger med sig inom en vecka – kontakta mig. För åtgärd, eller bara för ett lugnande besked.

 

Fånge rymde till tandläkaren

tandläkare

Säkert läste ni i veckan om mannen som satt på Vänersborgsanstalten Östragård, han som fick så svår tandvärk att han rymde, ilade till tandläkaren för vård – och därefter återvände till anstalten sedan han anmält sig hos polisen.

Se där ett gott exempel på rätt attityd till tandvård! Mannen trotsade både murar och taggtråd, liksom risken för förlängt straff, för att komma till tandläkaren.

Det, ni!

Mannen kände sig verkligen motiverad att gå till tandläkaren p.g.a. smärta, något som förmodligen berodde på att han väntat alldeles för länge. Sannolikt hade han prioriterat andra utgifter.

Intagna har tillgång till tandvård inne på anstalterna men tandläkaren kommer inte på besök varje dag utan kanske en dag per vecka.

Det ska nämnas att ett vanligt trick bland intagna att fejka tandvärk för att kunna rymma då man är hos tandläkaren, vilket skett flera gånger. Men i det aktuella fallet handlade det verkligen om tandvärk.

Vad är då sens moralen i denna fängslande historia?

Jo, bättre att slippa värk och stora kostnader genom att gå regelbundet till tandläkare, tandhygienist och tandsköterska – och framför allt jobba förebyggande med den egna rengöringen som alla kan göra gratis hemma, bara man tar sig den tiden.

Den tandvärksplågade fången fick ju påbackning med en månad. Det innebär att han fått extra tid att göra rent sina tänder och fundera över sina prioriteringar i livet efter muck.

Fånga upp skador och oönskade förändringar i tid genom regelbundna tandvårdsbesök!

Tandläkare Calle Hagman

Hur är det med tänderna, Babyboomers och 40-talister?

40-talisterna och tänderna

Människor födda på 1940- eller 50-talet behöver ofta tandvård av årets modell. Den generation som föddes under de ekonomiskt gynnsamma åren efter Andra Världskriget kallas i USA för babyboomers. Här hemma talar vi om 40-talister.

Det är 40-talisterna som växte upp med Hylands Hörna och som nu i pensionsåldern kan välja mellan 25 – 30 kanaler på sin platt-TV. Det är generationen som gick från kulramar, räknestickor och räknesnurror till elektroniska räknare, mobiltelefoner och ”paddor”, från vänstertrafik och fri hastighet till hastighetsbegränsning, bilbälten och krockkuddar.

Lyckoslanten, och Spara & Slösa anslog tonen

Svenskarnas ekonomi, levnadsstandard och livsvillkor förbättrades dramatiskt under mitten och slutet av 1900-talet. Eja, kunde vi köra den tiden i repris! Skoltidningen Lyckoslantens pedagogiska symboler, den överpräktiga Spara och den spendersamma Slösa blev med tiden lite passé. Visst är det bra att ha en sparad slant, men att aldrig unna sig lite guldkant på tillvaron efter ett långt arbetsliv – nej, så hård mot sig själv får man inte vara!

Det estetiska har gått framåt

Skoltandvården för en mansålder sedan i all ära, men idag kan vi mycket bättre. Vi kan föryngra, försköna och förbättra tänderna. En estetiskt välutbildad tandläkare kan återställa ett individuellt utseende och få tillbaka ett generöst leende som bättrar på den personliga självkänslan.

Ensam nollåtta

Sverige är det land som har flest ensamhushåll. Värst är Stockholm, ”världens ensammaste stad” med omkring 60 procent ensamhushåll. Social isolering och ensamhet är en farlig ”sjuka” som kan ha en rad orsaker. Har man en tandsituation som man inte är nöjd med och känner sig generad av, då drar man sig måhända för att ta sociala kontakter.

Tänderna kan göra skillnad

Sitter du hellre hemma och ugglar på grund av tänderna i stället för att gå ut och träffa andra människor? Tror du att en estetiskt utbildad tandläkare kan få dig att le lite oftare, lite varmare och gladare? Då är du välkommen att kontakta mig! 

Calle Hagman, tandläkare, Åsa

”Skapa” bäddar för bättre tandvård

Fågel som tycks flyga baklänges

En bakåtflygande fågel, eller bara en skröna? Foto: Juha Soininen/sxc.hu

Nyligen upptäckte en grupp ornitologer en märklig fågel i Saharas öken. Det märkliga är att den flyger baklänges. Fågelskådarnas första hypotes var att det udda flygsättet var fågelns sätt att undvika att få sand i ögonen.

Ytterligare forskning har emellertid visat att fågelns stora intresse i livet är att ta reda på var den har varit. Skämt åsido, fågeln har nu landat för gott i Avd. Skrönor. Att jag låter den flaxa i min blogg är för att med humorns hjälp visa på vikten av att registrera var man varit, vad man åstadkommit. Utan historia ingen framtid. Den sanningen gäller oss alla – inte minst mig som kvalitetsfokuserad tandläkare.

”Skapa” registrerar hål i tänderna och tandlossning

Utländska sjukvårdsdelegationer som besöker Sverige är mäkta imponerade av våra kvalitetsregister, ett område där vi är världsbäst. Ett kvalitetsregister innehåller uppgifter om patienternas problem/diagnos, behandlingsåtgärder och behandlingsresultat. Tandläkartidningen nr 7/2012 innehåller en intervju med tandvårdschefen i Värmland Hans Östholm, som är registeransvarig för Svenskt register för karies och parodontit, förkortat Skapa. Skapa innehåller uppgifter om drygt 700 000 patienter varav 200 000 barn, uppgifter som automatiskt överförs till Skapa. Östholm berättar om uppbyggnaden av Skapa som nu är så väl framme att jag som tandläkare år 2013 kommer att kunna jämföra mina behandlingsresultat med riksomfattande data.

Sverige bäst i världen på diagnosregister

Sverige har för närvarande 73 kvalitetsregister plus 27 register under uppbyggnad. Exempel på stora diagnosområden som har register är diabetes, stroke, hjärtsjukdomar och höftproteser. Andra stora register täcker exempelvis grå starr (katarakt) och mödrahälsovård. Dra sitt strå till stacken Min tandvårdande verksamhet och ni, mina kära patienter, bidrar alltså till Skapa. Vi drar vårt strå till stacken – ett världsunikt register, basens för morgondagens förbättrade tandvård, förbättrade material och metoder.

Tala om Skapande Tandvård!

Calle Hagman, tandläkare i Varberg och Brämhult

Nationelle äldresamordnaren svarar Calle Hagman

Närbild äldre persons mun med svår karies

Socialdepartementet har fler goda förslag för en bättre tandvård för de äldre. Frågan är bara om patienter som denna hinner att se dem implementerade. Foto: Calle Hagman

Mitt öppna brev till regeringens nationella äldresamordnare uppmärksammades både här och där. Faktum är att den som brevet riktade sig till, Eva Nilsson Bågenholm, svarade på mitt brev.

Problemet jag påtalade i det öppna brevet är att den tandläkare som den äldre personen gått hos innan han eller hon hamnade på ett boende inte får reda på att så skett. Det för med sig ett rejält glapp i omhändertagandet innan tänderna uppmärksammas på det nya ”hemmet”.

De sista åren är tuffa för tänderna

Det odontologiska omhändertagandet som sker på boenden lämnar för övrigt mycket att önska. Det läggs alldeles för lite tid och intresse på de äldres tänder under deras sista år i livet, vilket ger förödande sönderfall av garnityret då.

Men detta har Socialdepartementet redan tänkt på, förklarar Nilsson Bågenholm i sitt brev. Tändernas omsorg är tillgodosedd genom att de höga potentaterna från Tandläkarförbund, Privattandläkarna och landstingen på ett tidigt skede varit med i utredningen.

För lite, för sent?

Problemet är kanske att medan gräset växer så dör kon eftersom det skulle behöva göras korrigeringar i omhändertagandet omgående. Det skulle kunna ske direkt om de som har ansvaret verkligen brydde sig och såg problemet.

Hur som helst, det är trevligt att de i maktens korridorer tar sig tid att svara på brev från ”vanligt folk” och att de gör det snabbt.

Tack för ett snabbt svar, Eva B!

Calle Hagman, tandläkare Brämhult och Varberg

Läs själv, brevet till Calle Hagman från regeringens nationelle äldresamordnare Eva Nilsson – Bågenholm:

Tack för ditt brev angående äldres tandvårdsproblem.

Regeringen har beslutat satsa 4.3 miljarder kronor på att förbättra vård och omsorg om de mest sjuka äldre under mandatperioden. Syftet är att genom stärkta incitament och förutsättningar främja att kommuner och landsting utvecklar en sammanhållen vård och omsorg om den äldre.

Tandvård och god munhälsa är ett mycket viktigt område för gruppen mest sjuka äldre och tidigt förra året blev jag uppvaktad av några tandläkare som påpekade vikten av att vi också uppmärksammar detta i vårt arbete. Därför kallade vi till en hearing i ämnet och fick en mycket bra bild av läget och också förslag till förbättringar. Deltagande i hearingen var bl.a. ordförandena för Tandläkarförbundet och för Tandhygienistföreningen samt Lars Gahnberg och Inger Wårdh. Vid mötet fanns också ett privat tandvårdsföretag som erbjuder mobil tandvård.

Vi arbetar med kvalitetsregistret Senior Alert i äldresatsningen och där har man nu infört ett område för tand- och munhälsa.
Man arbetar med ROAG, Revised Oral Assessment Guide. Detta ser vi som ett viktigt första steg för att uppmärksamma
behovet av att de sköra äldre får hjälp och stöd med sin munhälsa. Detta gäller både vid biståndsbedömning och löpande
när hemtjänst, hemsjukvård är aktuellt alternativt vid boende på Särskilt boende. Detta är nytt i Senior alert och vi kommer att
följa upp och utvärdera om ytterligare åtgärder bör sättas in på detta område.

Vänliga hälsningar

Eva Nilsson Bågenholm
Nationell äldresamordnare

Läs mitt öppna brev till Eva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare

När det gäller billig tandvård är man sin egen lyckas smed

Smed som extraknäcker som tandläkare

Foto: Mateusz Atroszko/sxc.hu

Den senaste tidens skriverier om den billigaste tandvården har verkligen engagerat läsarna här på Calles Blogg. En artikel i Expressen nyligen, resulterade i ett brev från en avlägsen kollega till mig. 

Ni som läser min blogg vet att jag tidigare reagerat mot sensationsskriverier om billig tandvård. Jag skrev exempelvis i januari inlägget ”Pris inte kvalitet när journalisterna bevakar tandvården”.  Den här gången gav Expressen rådet att besöka en lågprisklinik i Stockholm, som har en lång lista med anmälningar emot sig.

Men det finns ju förstås många sätt att se på saker och ting. En stolt yrkesman – och trogen Calles Blogg-läsare – blev faktiskt upprörd över att inte nämnas bland lågprisalternativen. Han blev så arg att  han skrev och klagade. När inte tidningen tog in hans brev, skickade han brevet hit istället. Det är för att ”folk skall få reda på sanningen”. Så här det, ett unikt dokument från Sverige.  Håll till godo, gott folk.

Herr Redaktör;

Mitt namn är Nils Svensson, alias ”Snabba Ryck”, grovsmed och praktiserande amatörtandläkare i Vårdslösa socken i Småland. Specialitet Tandutdragningar. ”En man med dragningskraft”, heter det om mej här i trakten. Så kom inte å säg att vi smålänningar saknar humor! Det har varit lite motigt i tandvårdsaffärerna under några år, men nu har det börjat ljusna så smått. Det verkar som om tandläkarna med erfarenhet, kompetens och garantier inte verkar vara något att ha i tandvården längre.

Fortsätt!

När ni på tidningarna skriver om tandvård handlar det nästan alltid om kostnader. Till skillnad från reportage om prisvärda bilar, semesterresor eller viner, handlar skriverierna om tandvård hur dyrt det är att gå till tandläkaren.
Exempelvis kom det en artikel i en av de stora kvällstidningarna där det ansågs bäst att gå till ovana studenter utan färdig utbildning eller någon som helst erfarenhet.

Artikelförfattaren föreslog alternativet att åka utomlands till något f.d. östland och där få sin behandling eller gå till någon av lågprisklinikerna i Sverige som bygger sin verksamhet på tillfälliga utländska tandläkare utan kunskap i svenska, tandläkare som inte betalar normal skatt utan är här på ”artistvisum”.

Smedernas comeback

Eftersom lägsta pris är det enda viktiga, medan patientomhändertagande, långa garantier på behandlingarna eller högsta tandvårdskvalitet inte tycks ha någon betydelse så kommer vi smeder snart att vara tillbaka på ”tandvårdsbanan”, för vi är ändå allra billigast. Detta ständiga gnäll på tandvården ger mig rejäl ”draghjälp”, om Redaktörn förstår min sublima vits. Så snälla Redaktörn, fortsätt den ensidiga prisbevakningen av tandvården!

Därför kan jag hålla låga priser!

Folk accepterar att jag har det lite provisoriskt. Lokalbedövning kan jag inte ge, men Systemets smärtlindring ingår i priset. Förresten brukar patienterna som regel vara rejält pre-medicinerade, om jag säger så.

Distraherande musik i hörlurar kan jag heller inte erbjuda – smedjan saknar elektricitet – däremot brukar jag sjunga högt under själva operationen. Patienten kan välja mellan ”Gamla Nordsjön”, Kors på Idas grav” och ”Tjo uppå Backamo”. Ofta säger di bara ”Håll käften å dra!”

Högaktningsfullt

Nils Svensson

Tandlös egenvård

Boken Egenvårdsguiden

Häromnatten fick en vän till mig spendera ett par timmar i akutens väntrum på Skånes Universitetssjukhus i Malmö i väntan på en anhörig. Tiden släpade sig fram. Efter att ha ögnat igenom några sönderlästa tidningar fick han tag i ett exemplar av Egenvårdsguiden. Praktiska råd från 1177.se och Region Skåne.

Jag återger hans ord:

Egenvårdsguiden, 175 sidor tjock och trevligt illustrerad, avhandlar det mesta från Akne till Öron. Tonen är lättsam och texten lättbegriplig. Men när jag slog upp kapitlet Mun och fann jag till min förvåning att munnen i Region Skåne saknar tänder. Kapitlet Mun, som omfattar 6 av de 175 sidorna, avhandlar: Blåsor och sår i munnen, Dålig andedräkt, Munsår – herpes och Muntorrhet.

Alltså inte ett ord om tandlossning, karies eller hur man kan egenvårda sin mun. Inte ett ord om den mest effektiva egenvård som finns; tandvård med tandborste och fluortandkräm, tandtråd och tandpetare. För att inte tala om en av de bästa egenvårdsåtgärderna när det gäller tänder och munhälsa – att fimpa för gott!

Att dessutom en viktig del av forskningen om sambandet mellan tandlossning och hjärtbesvär råkar ske i Skåne är en ödets ironi. ”Tänderna tillhör kroppen” är ett uttryck som sjukvårdspolitiker gillar att slänga sig med. Men i Region Skåne verkar inte tänderna vara på plats.

Tandlöshet orsakad av tanklöshet? Calle Hagman, tandläkare

Är du nyfiken på möjligheten till ett nytt leende? Calle Hagman har lång erfarenhet av estetisk och annan tandvård

Kontakt:

Mobil: 0705 28 33 11

E-post: Tandläkare Calle Hagman

De fick tillbaka tandvärken efter 37 år

målning av Edgar Dega

Foto:United States Attorney’s Office

Den franske impressionisten Edgar Degas målning ”Blanchisseuses souffrant des dents”-”Tvätterskor med tandvärk”, som stals från ett museum i Le Havre för 37 år sedan, är återfunnen. Interpol upptäckte den i höstas i en Sotheby’s katalog. Tavlan var till salu på en auktion i New York.

Nyligen överlämnades tavlan – värd tre miljoner kronor – under ceremoniella former till Frankrikes ambassad i Washington. Allt enligt Dagens Nyheter Kultursöndag 23 januari 2011.

I vilket museum i Frankrike tavlan kommer att kunna beskådas är ännu inte bestämt, meddelar ambassaden.

Min uppfattning är klar: Huvudsaken är att tandvärken till slut hamnar där den hör hemma – på museum!

Sedan kan jag bara notera att franska konst intendenter är ett konstigt släkte som vill ha Tandvärken tillbaka …

Calle Hagman, tandläkare

Visste du att Edgar Degas endast sålde en enda målning under sin livstid?

Tandläkare Calle Hagman
Hagmans Tandvård i Åsa