Inlägg

”Skapa” bäddar för bättre tandvård

Fågel som tycks flyga baklänges

En bakåtflygande fågel, eller bara en skröna? Foto: Juha Soininen/sxc.hu

Nyligen upptäckte en grupp ornitologer en märklig fågel i Saharas öken. Det märkliga är att den flyger baklänges. Fågelskådarnas första hypotes var att det udda flygsättet var fågelns sätt att undvika att få sand i ögonen.

Ytterligare forskning har emellertid visat att fågelns stora intresse i livet är att ta reda på var den har varit. Skämt åsido, fågeln har nu landat för gott i Avd. Skrönor. Att jag låter den flaxa i min blogg är för att med humorns hjälp visa på vikten av att registrera var man varit, vad man åstadkommit. Utan historia ingen framtid. Den sanningen gäller oss alla – inte minst mig som kvalitetsfokuserad tandläkare.

”Skapa” registrerar hål i tänderna och tandlossning

Utländska sjukvårdsdelegationer som besöker Sverige är mäkta imponerade av våra kvalitetsregister, ett område där vi är världsbäst. Ett kvalitetsregister innehåller uppgifter om patienternas problem/diagnos, behandlingsåtgärder och behandlingsresultat. Tandläkartidningen nr 7/2012 innehåller en intervju med tandvårdschefen i Värmland Hans Östholm, som är registeransvarig för Svenskt register för karies och parodontit, förkortat Skapa. Skapa innehåller uppgifter om drygt 700 000 patienter varav 200 000 barn, uppgifter som automatiskt överförs till Skapa. Östholm berättar om uppbyggnaden av Skapa som nu är så väl framme att jag som tandläkare år 2013 kommer att kunna jämföra mina behandlingsresultat med riksomfattande data.

Sverige bäst i världen på diagnosregister

Sverige har för närvarande 73 kvalitetsregister plus 27 register under uppbyggnad. Exempel på stora diagnosområden som har register är diabetes, stroke, hjärtsjukdomar och höftproteser. Andra stora register täcker exempelvis grå starr (katarakt) och mödrahälsovård. Dra sitt strå till stacken Min tandvårdande verksamhet och ni, mina kära patienter, bidrar alltså till Skapa. Vi drar vårt strå till stacken – ett världsunikt register, basens för morgondagens förbättrade tandvård, förbättrade material och metoder.

Tala om Skapande Tandvård!

Calle Hagman, tandläkare i Varberg och Brämhult

Vi privattandläkare i topp igen!

privat tandvård vinnare

Sveriges privattandläkare har verkligen folkets kärlek! År efter år ligger vi i topp när oberoende Svenskt Kvalitetsregister mäter kundnöjdheten i Sverige.

Privattandläkarna har följt mätningarna de senaste fem åren. Under denna tid har vi legat i topp. Svenska folket tycker helt enkelt att tandvården är den bästa samhällstjänsten. Så också i den senaste mätningen som publicerades idag och avser 2009. Det är ett oerhört glädjande resultat!

Därför är vi omtyckta

Det är inte så svårt att först varför allmänheten gillar oss. Patienterna får träffa samma tandläkare och personal genom åren. Vi lär känna varandra personligt, eftersom privattandläkaren oftast finns kvar på samma ort under lång tid. Ett annat plusvärde är att privattandläkaren och medarbetarna kan åka på fler utbildningskurser eftersom det är jag och teamet (och ingen myndighet eller sjukvårdshuvudman) som bestämmer hur mycket tid och pengar som ska läggas på utbildning. Jag har varit privattandläkare i 36 år. Under denna tid har jag lagt mycket tid och energi på vidareutbildning och på att ha en praktik som hela tiden är up to date. Att hålla sig på topp med kurser och utbildningar genom hela yrkeslivet är en överlevnadsstrategi för mig som privattandläkare. Motsatsen, att aldrig sätta sig på skolbänken, är oerhört nonchalant mot patienterna.

Förbättringsmöjligheter

Att privattandläkarna toppar kundnöjdheten betyder inte att vi inte kan bli bättre. Självbelåtenheten får inte göra oss blinda för de områden där vi kan höja ribban ytterligare. En av sjukvårdens och tandvårdens stora utmaningar är information och kommunikation. Att inte bara informera utan även begripliggöra är en stor konst. Den tigande tandläkarens tillhör historien.

Myndigheter kan bli bättre

Medan vi privattandläkare klarar oss bra har vissa myndigheter en del att göra innan de når våra popularitetshöjder. Man kan bara hoppas att resultatet av Svenskt Kvalitetsregisters mätningar studeras i positiv anda hos våra vänner Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kronofogdemyndigheten och Polisen. Ett första steg på vägen mot ökad popularitet kan vara att utföra myndighetsuppgifter med ett leende.

Hör av er om ni tror att en hyggligt erfaren och fortbildad privattandläkare med superduktiga medarbetare i Brämhult kan va’ till någon hjälp!

Calle Hagman, tandläkare

Vill du anlita en erfaren privattandläkare? Är du nyfiken på estetisk tandvård och möjligheten till ett nytt leende?