Inlägg

Ta tandköttsblödningar på allvar!

Tandköttsblödning

Blödande tandkött är mycket vanligt. I de allra flesta fall är orsaken till tandköttsblödningar bristande munhygien och rökning. Det var uppfattningen fram till för ett par år sedan. Då kom en undersökning från USA som visade att även brist på vitamin D kan vara en orsak till att tandköttet blöder.

Kom i tid!

Inflammation i tandköttet är inte att leka med. Det har ju visat sig att bakterier där kan sprida sig till resten av kroppen – inte minst hjärtat. Det är den allra viktigaste orsaken till att man inte skall gå med ett blödande tandkött utan söka tandläkare och tandhygienist för att få stopp på inflammationen.

Tandköttsblödningar är i regel det första tecknet på tandlossning, parodontit.

Kommer du till Hagmans Tandvård i Åsa tid så kan inflammationsprocessen stoppas innan allvarliga skador i tändernas stödjevävnader uppstår.

Vi behandlar på två sätt:

  • Genom att göra riktigt rent. Vi rensar tandköttsfickor, tar bort tandsten och putsar.
  • Genom att lära ut hur man själv sedan skall hålla riktigt rent, även mellan tänderna med olika specialborstar och tandstickor.

Blödande tandkött han ha flera orsaker. Först om det fortfarande blöder i tandköttet efter att vi gjort rent och patienten sköter sin munhygien kan vi remittera patienten till sjukvården i de fall blödningsorsaken är okänd. Det är dock en mycket ovanlig åtgärd. Tandköttsinflammation kan i 9 fall av 10 åtgärdas med enkla medel: daglig tandborstning och användning av tandtråd/tandstickor samt regelbundna besök hos tandhygienist.

Och viktigt – inte bara för munhygienen – fimpa för gott!

Calle Hagman, Tandläkare, Hagmans Tandvård i Åsa

Ständigt detta D-vitamin

d-vitamin
Foto: OBMonkey/sxc.hu

Om man inte äter väldigt ensidigt får man normalt i sig den närig och de vitaminer man behöver. Undantaget är D-vitamin.

Den bästa källan till D-vitamin är faktiskt solen. D-vitamin bildas i kroppen när solen lyser på huden. Men Sverige är ett uschligt, mörkt och solfattigt land stora delar av året. Därför är rätt mat viktig för att man ska få i sig tillräckligt av detta viktiga vitamin. Fet fisk, ägg, mejeriprodukter och D-vitaminberikade matfetter är de viktigaste näringskällorna.

Av alla vitaminer är D-vitaminet det mest omskrivna. Orsaken kan vara att man upptäckt att en del sjukdomar, som till exempel prostatacancer och MS, är vanligare i befolkningen ju längre norrut man kommer. Det gäller åtminstone Sverige och USA. Man har då antagit att denna skillnad i sjukdomsförekomst kan förklaras med solfattigt klimat i norr och därmed D-vitaminbrist.

Umeå-forskare; ”Vakna Livsmedelsverket!”

”Stora delar av Sveriges befolkning har sannolikt brist på solskensvitaminet D-vitamin. Detta kan ha allvarliga konsekvenser för folkhälsan, med ökad risk för ms, diabetes och tarmcancer. Det är dags för Livsmedelsverket att agera, skriver Umeåforskarna Jonatan Salzer och Peter Sundström.”

”Den gamla ”sanningen” att en kvart i solen med bara armar och bart ansikte räcker för dagsbehovet av D-vitamin stämmer alltså knappast under större delen av året i Sverige, och definitivt inte om dagsbehovet är större än vad man tidigare ansett. För att vi inte ska få allvarlig brist är därför kosten extra viktig för oss i Norden, men dagens tillskotts- och berikningsnivåer räcker inte.”

Ur SvD 19 nov 2012: ”Brist på D-vitamin kan öka risk att få MS ”

Nyhet! D-vitamin skyddar mot tandköttsblödningar

Tandläkartidningen nummer 3/2013 redovisar ännu en sida av D-vitaminbrist.
Det är en helt ny observation som forskare i USA vid universitetet i Buffalo har gjort. De tittade på blodproverna från 920 kvinnor som deltagit i en tidigare studie. Sedan man analyserat blodnivåerna av vitamin D undersökte man kvinnornas tand- och munstatus. Forskarna fann ingen skillnad i tandhälsa. Däremot hade kvinnor med låga D-vitaminnivåer tandköttsblödningar i större utsträckning. Och omvänt; de kvinnor som hade tillräcklig mängd D-vitamin hade klart bättre tandkött med färre blödningar.

Har du tandköttsblödningar – gå till tandläkaren för regelbunden kontroll av eventuell tandlossningssjukdom. Prevention är bättre än behandling.

Källa: Millen AE, Hovey KM, LaMonte MJ, Swanson M, Andrews CA, Kluczynski MA, Genco RJ, Wakctawski-Wende J. Plasma 25-hydroxyvitamin D concentrations and periodontal disease in postmenopausal women.

J. Periodontal 2012. Doi: 10.1902/jop.2012.120445.

Tandkött skall vara friskt men helst inte synas


Mängden tandkött i ditt leende avgör hur du uppfattas av omgivningen. Leenden som visar mer tänder och mindre tandkött bedöms som attraktivare, vänligare, trovärdigare, intelligentare och självsäkrare.

Det är sammanfattningen av en undersökning som gjordes i USA och publicerades i Journal of Periodontology. Tandläkartidningen nr 1/2013 summerar undersökningen.

Ju mindre tandkött, desto attraktivare

Forskarna lät 77 försökspersoner bedöma fotografier av leenden hos tio tandvårdspatienter. Fotografierna visade patienter som samtliga hade en förändrad tanderuption i överkäkens framtänder som innebar att tänderna såg korta ut. Bilderna manipulerades sedan för att visa hur tänderna skulle kunna se ut efter kosmetisk behandling, sedan de förlängts.

Attraktivare, trovärdigare och mer självsäkra

Samtliga 77 försökspersoner bedömde de leenden som visade mer tänder och mindre tandkött som signifikant attraktivare. Försökspersonerna bedömde kvinnors leenden som genomgående intelligentare än mäns och afro-amerikaners leenden som mer trovärdiga och mer självsäkra än vitas.

Naturen har försett oss alla med olika utseende. Inget utseende gör någon annan till bättre människa. Om du har utseende där mycket tandkött syns och du generas av det, så går det att korrigera. Om man verkligen blir attraktivare eller ser mer intelligent ut, det kan väl vara hänt. Huvudsaken är att man mår bra med sig själv och vågar le mer.

Calle Hagman, tandläkare, Åsa

Referens: Malkinson S, Waldrop TC, Gunsolley JC, Lanning SK, Sabatini R. The Effect of Esthetic Crown Lengthening on Perceptions of a Patient’s Attractiveness, Friendliness, Trustworthiness, Intelligence, and Self-Confidence. J Periodont 2012, doi:10.1902/jop.2012.120403

Fler myter om tandvård och tandhälsa

tandkräm

Foto:GaryTamin/sxc.hu

Vad är sanning och vad är reklaminspirerade halvsanningar om munvård?  Ett par kollegor i USA, f.ö. medlemmar i American Academy of Cosmetic Dentistry, Dr. Kellee Kattleman Stanton, Dr. Cindy Sawyer och kändisen från TV: s Extreme Makeover Dr. Bill Dorfman svarar på några frågor om munhygien i Wievpoints.

”Munsköljning är nödvändigt”

Nej, det håller inte Dr Stanton med om. Hon avfärdar inte produktgruppen munsköljning helt, men anser att allmänheten är missledd

– Många munsköljprodukter innehåller alkohol, som torkar ut munslemhinnan. Samma effekt kan uppnås om man tillverkar sin egen munskölj, säger Dr Stanton.

”Tugga tuggummi är dåligt för tänderna”

Det är riktigt att sockrade tuggummin kan orsaka hål i tänderna på sikt, men andra osockrade tuggummin kan vara till fördel. Produkter som påstås göra tänderna vita gör inte det. Däremot kan de förhindra att tänderna fläckas. När man tuggar tuggummi direkt efter en måltid ökas salivutsöndringen, något som skyddar tänderna. Det hjälper också till att hålla tänderna rena.

”Blekande tandkräm förändrar tändernas färg”

– Den största myten är vitgörande eller blekande tandkrämer, säger Dr Dorfman.

Det är möjligt att de tar bort fläckar, men de gör inte tänderna vitare. Den enda möjligheten att få vitare tänder är att använda riktiga tandblekningsprodukter. Jag rekommenderar att man tar upp frågan med sin tandläkare.

”Tandborstar är bara till för tänderna”

Dr. Cindy Sawyer hävdar att flertalet människor undviker en mycket viktig del av munhälsan när de inte också borstar och skrapar tungan. Tungan innehåller mycket bakterier och mikroskopiska matrester, något som skapar dålig andedräkt.

– Passa på att borsta tungan varje gång du borstar tänderna, manar Dr. Sawyer. Då kommer du att känna dig fräsch i hela munnen!

”Använder man elektrisk tandborste behöver man inte tandtråd”

Den elektriska tandborsten gör rent på ytan, men med tandtråden når man in mellan tänderna.Speciellt om tänderna sitter tätt kommer man åt mellanrummen med tandtråd och kan på så sätt förebygga inflammation i tandköttet och tandlossning.

– Gör egenvård med tandtråd till en daglig rutin, säger Dr. Stanton.

Min kommentar:

– Jag håller med om de svar mina kollegor ger på myterna och de felaktiga påståendena. Dock vill jag poängtera att det viktigaste med munsköljmedel är att de innehåller adekvat mängd fluor, som stärker tänderna mot alla bakterieangrepp.

Calle Hagman, tandläkare, Varberg

Att utbilda sig är att vara på rätt kurs

Eirik Salvesen och Calle Hagman på SACD-kurs

Tandläkare Eirik Salvesen med undertecknad på SACD-kurs i Göteborg

För en tid sedan var jag på kurs i Göteborg. Det var en heldagskurs med teori på förmiddagen och praktik, så kallad ”hands-on” på eftermiddagen. Ämnet för kursen var tandimplantat.

Vi lärde oss hur man gör för att bygga mer ben för implantat och för att få en snygg och naturlig mjukvävnad vid de implantatstödda kronorna och bryggorna. Kursen hölls av tandläkare Eirik Salvesen, en expert på området från Stavanger.

150 entusiaster

Samtidigt hölls utbildningar i andra discipliner inom vårt yrke. En kurs gällde klinisk fotografering och ansiktsbågeregistrering. En annan kurs handlade om hur man slår in avtryck i artikulator. Ytterligare en kurs ledde till certifiering i Inman Aligner, en ny typ avtagbar av tandställning som på ett enkelt sätt kan korrigera trångställningar vid framtänderna så kan slippa göra skalfasader. Kurserna, som anordnades av SACD, hölls under några dagar och samlade totalt 150 kursdeltagare.

Såväl bas som spets

Varför offrar 150 tandläkare, tandtekniker och annan tandvårdspersonal tid och pengar på att sitta på skolbänken en del av arbetsveckan och en arbetsfri lördag i stället för att ligga hemma i TV-soffan?

Svaret är att samtliga kursdeltagare har en professionell förbättringslust, ett brinnande intresse för sitt yrke och insikten att kunskaper nödvändiga i dagens tandvård, som är i ständig utveckling. De har den stora förmånen att se jobbet som sin hobby och sin hobby som sin inkomstkälla.

Kurserna ger såväl baskunskaper som spetskunskap inom estetisk tandvård. Vi kursdeltagare återvänder till våra mottagningar och labb lyckliga och stärkta i våra yrkesroller av kunskapens dynamik.

Calle Hagman, tandläkare

Är du nyfiken på estetisk tandvård och möjligheten till ett nytt leende?