Inlägg

Tandborsten – symbol för god munhälsa

tandborsten

Foto:John Hartley/www.sxc.hu

Gustav Vasa led av svårartad tandvärk. Det som fick kungens tänder i förfall var, förutom tidens dåliga munhygien och brist på tandvård, nymodigheten socker. Den nya produkten skeppades in till Europa från de brittiska kolonierna i Västindien. Här blev det snabbt en lyx för överklassen .

Bruket att äta socker och att sockra livsmedel och konditorivaror spred sig neråt i samhällsklasserna. Snart sjönk sockerpriserna – och i samma takt tandhälsan. ”En sockerbagare här bor i staden …”

En gammal uppfinning i ny tapning

Européernas klena hygienbegrepp var bakgrunden till tändernas förfall.  I andra kulturer som i den indiska, den arabiska, och den kinesiska, hade man länge känt till tandborstens princip. I Indien rengjorde man tänderna med en gren från mangoträdet, vars ena ände ruggats upp; fibrerna blev till en sorts tandborste.

Bakterierna visade vägen

Tandborstar verkar ha tillverkats först i Kina. På 1400-talet började man använda något som i allt väsentligt ser ut som våra moderna munverktyg: med borst som sitter vinkelrätt mot ett rakt skaft. Mot slutet av 1600-talet introducerades de första tandborstarna i vårt land och 100 år senare var tandborstning och munsköljning alltmera på modet, med början i de högre samhällsklassera. Det som påskyndade trenden var upptäckten år 1757 av bakterier.

Från grisborst till nylon

Tandborstskaft gjordes från början av trä. Celluloidskaft dök upp 1884, den första eltandborsten kom redan 1908. År 1938 kom de första tandborstarna med borst gjorda av nylon – ett material långt mer lämpat för sin uppgift än det hästtagel, grisborst eller grävlingshår som dittills använts.

Tandborsten som ett verktyg för god munhygien har idag utvecklats till fulländning. Den har nu fått sällskap av fluortandkräm och av tandtråd, tandpetare och sköljmedel av olika slag. Hög levnadsstandard, näringsrik mat och minskad rökning har också gjort sitt till. Hål i tänderna (karies) är eliminerat som folkhälsoproblem .

Tandborsten är inte längre ”överklassens njutningsmedel” för att citera Kolingen. Tandborsten är tillsammans med tandläkaren, tandhygienisten och fluor tändernas bästa vän, basen för en god munhälsa.

Calle Hagman, tandläkare

Källa: Peter Englund, Tandborstens historia

Tandköttsblödningar – tidig varningssignal för tandlossning

Tandborste med blodspår

Parodontit, facktermen för tandlossning, är en rad inflammationssjukdomar som påverkar bindväven invid och runt om tänderna. Sjukdomen innebär en pågående nedbrytning av benvävnaden runt tänderna, en destruktion som kan leda till tandlossning och tandförlust om den inte behandlas. Bovarna i dramat är bakterier som fäster på och växer på tändernas ytor (plack), i synnerhet under tandköttskanten.

Inflammationen leder till att ben och bindväv bryts ner; tandfästet försämras.  Munhålan är hemmaplan för cirka 700 bakteriearter, men det är endast elva av dessa som är kända för att orsaka tandlossning. Det har hittills varit dyrt och tidskrävande att ta reda på vilka bakterier som ligger bakom den individuella tandlossningssjukdomen.

Tyskar finner bakterierna

Men nu ska det bli enklare att avslöja bovarna. En grupp tyska forskare vid Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology IZI i Leipzig har utvecklat en mobil diagnostisk metod för snabba bakteriologiska besked. På cirka 30 minuter ska i en snar framtid tandläkaren och labbpersonalen med hjälp av Parochip, som metoden kallas, att få ett korrekt bakteriesvar.

Spana efter rött på tandborsten

Att forskningen gör morgondagens tandvård smidigare är glädjande. Men det får inte betyda ”vänta och se”. Åtgärder mot misstänkt eller konstaterad tandlossningssjukdom måste sättas in utan dröjsmål. Ett första symtom på tandlossningssjukdom är tandköttsblödningar vid tandborstning. Tandköttet svullnar och blir blankt, ömt och rött, säkra tecken på tandköttsinflammation, gingivit. Tillståndet gingivit innebär att aggressiva bakterier tagit befälet i munhålan. Munhygienen har misslyckats med att hålla tänderna rena från beläggningar, plack.

Rena tänder läker inflammationen

Oftast kan man få inflammationen att läka ut om man får tänderna rengjorda ordentligt och sedan lär sig att hålla bättre rent på tänderna. Ofta har man inte gjort rent emellan tänderna med tandtråd, tandstickor eller mellanrumstandborstar – något som är mycket viktigt för att hålla sig frisk i munnen. ”Bättre stämma i bäcken än i ån” och ”Ju förr desto bättre” är två goda råd vid misstanke om tandlossningssjukdom. Med andra ord kontakta snarast din tandläkare eller tandhygienist!

Calle Hagman, tandläkare

Ständigt detta D-vitamin

d-vitamin
Foto: OBMonkey/sxc.hu

Om man inte äter väldigt ensidigt får man normalt i sig den närig och de vitaminer man behöver. Undantaget är D-vitamin.

Den bästa källan till D-vitamin är faktiskt solen. D-vitamin bildas i kroppen när solen lyser på huden. Men Sverige är ett uschligt, mörkt och solfattigt land stora delar av året. Därför är rätt mat viktig för att man ska få i sig tillräckligt av detta viktiga vitamin. Fet fisk, ägg, mejeriprodukter och D-vitaminberikade matfetter är de viktigaste näringskällorna.

Av alla vitaminer är D-vitaminet det mest omskrivna. Orsaken kan vara att man upptäckt att en del sjukdomar, som till exempel prostatacancer och MS, är vanligare i befolkningen ju längre norrut man kommer. Det gäller åtminstone Sverige och USA. Man har då antagit att denna skillnad i sjukdomsförekomst kan förklaras med solfattigt klimat i norr och därmed D-vitaminbrist.

Umeå-forskare; ”Vakna Livsmedelsverket!”

”Stora delar av Sveriges befolkning har sannolikt brist på solskensvitaminet D-vitamin. Detta kan ha allvarliga konsekvenser för folkhälsan, med ökad risk för ms, diabetes och tarmcancer. Det är dags för Livsmedelsverket att agera, skriver Umeåforskarna Jonatan Salzer och Peter Sundström.”

”Den gamla ”sanningen” att en kvart i solen med bara armar och bart ansikte räcker för dagsbehovet av D-vitamin stämmer alltså knappast under större delen av året i Sverige, och definitivt inte om dagsbehovet är större än vad man tidigare ansett. För att vi inte ska få allvarlig brist är därför kosten extra viktig för oss i Norden, men dagens tillskotts- och berikningsnivåer räcker inte.”

Ur SvD 19 nov 2012: ”Brist på D-vitamin kan öka risk att få MS ”

Nyhet! D-vitamin skyddar mot tandköttsblödningar

Tandläkartidningen nummer 3/2013 redovisar ännu en sida av D-vitaminbrist.
Det är en helt ny observation som forskare i USA vid universitetet i Buffalo har gjort. De tittade på blodproverna från 920 kvinnor som deltagit i en tidigare studie. Sedan man analyserat blodnivåerna av vitamin D undersökte man kvinnornas tand- och munstatus. Forskarna fann ingen skillnad i tandhälsa. Däremot hade kvinnor med låga D-vitaminnivåer tandköttsblödningar i större utsträckning. Och omvänt; de kvinnor som hade tillräcklig mängd D-vitamin hade klart bättre tandkött med färre blödningar.

Har du tandköttsblödningar – gå till tandläkaren för regelbunden kontroll av eventuell tandlossningssjukdom. Prevention är bättre än behandling.

Källa: Millen AE, Hovey KM, LaMonte MJ, Swanson M, Andrews CA, Kluczynski MA, Genco RJ, Wakctawski-Wende J. Plasma 25-hydroxyvitamin D concentrations and periodontal disease in postmenopausal women.

J. Periodontal 2012. Doi: 10.1902/jop.2012.120445.

Ät gärna ett äpple – men ät fort!

Äpple med sur mun

Foto:Fran Gambín/sxc.hu

Calles Blogg håller sig med en flygande reporter. Helst flyger han till London. Här kommer den första av två exklusiva intervjuer med ledande brittiska forskare och innovatörer. Professor David Bartlett vid King’s College London Dental Institute är pionjär på ett alldeles speciellt område; tandskador orsakade av syrliga frukter – och hur vi äter dem.

Professor Bartlett, nyligen har ni pekat på riskerna med tandskador orsakade av syrliga frukter, såsom äpplen. Ska man sluta äta frukt?

– Jag är mycket försiktig med att klassa äpplen och andra frukter som farliga för tänderna. Frukt är nyttigt, för som vi säger ”An apple a day keeps the doctor away”.

– Nej, det som jag varnar för är hur man äter frukt, i synnerhet äpplen. Om man äter ett äpple under fem minuters tid, är tandskadorna försumbara. Men om man stoppar i sig äpplet bit för bit under en timmes tid är risken för tandskador på grund av syra mycket högre.

Syrainnehållet i frukter varierar. En grapefrukt som innehåller en stark syra kan orsaka mer tandskador än exempelvis jordgubbar, vars surhets är svagare. Skillnader i surhetsgrad mellan olika äppelsorter kan säkert variera, men det har jag inte undersökt.

– Efter ett äpple eller annan syrlig föda kan man lämpligen tugga tuggummi eller dricka ett glas mjölk för att neutralisera effekten.

Äppelsyra är en syra, en karboxylsyra. Den är vanligt förekommande i syrliga frukter såsom äpple, druvor och rönnbär.

Enligt er uppfattning vilka är de mest riskabla faktorerna för skador på tänderna?

Socker är farligast! Men återigen, precis som när man äter äpplen, är det frekvensen som är det avgörande. Därför ökar risken för karies signifikant om man äter socker eller godis regelbundet under hela dagen.

– En annan riskfaktor är att underlåta eller slarva med tandborstningen. Viktigaste området att hålla rent är där tanden och tandköttet möts. Håller man det området rent, liksom mellanrummet mellan tänderna, minskar risken för tandlossning avsevärt för flertalet människor.

– Att gnissla tänder, bruxism, är utomordentligt skadligt för tänderna. Tobaksrökning är en annan hälsorisk, inte bara för tänderna.

Min kommentar:

Dessa skadefaktorer för tänderna som professor Bartlett för fram har ni kunnat läsa flera gånger tidigare på Calles blogg. Det är bra att många röster höjs för vad som är viktigast för oss tandläkare att kämpa emot. Vill du också ha stöd och hjälp med att minska skadorna på dina tänder och bygga upp det som brutits ned, är du välkommen att kontakta oss.

Calle Hagman, tandläkare Brämhult – Varberg

P.S. Läs gärna den intressanta texten om professor Bartletts forskning i Daily Mail. Den bär den spektakulära titeln ”An apple is worse for your teeth than a fizzy drink” Ungefär: ”Ett äpple är värre för dina tänder än en kolsyrad läsk”. D.S.

Tandborsten – symbolen för god munhälsa

Modern elektrisk tandborste ett redkap för estetisk tandvård

Foto:John Hartley/www.sxc.hu

Gustav Vasa led av svårartad tandvärk. Det som fick kungens tänder i förfall var, förutom den tidens dåliga munhygien och brist på tandvård, nymodigheten socker. Det var från de brittiska kolonierna i Västindien som den nya produkten skeppades in till Europa. Här blev det snabbt en lyx för överklassen .

Ofoget att äta socker och att sockra livsmedel och konditorivaror spred sig neråt i samhällsklasserna. Undan för undan sjönk sockerpriserna – och i samma takt tandhälsan. ”En sockerbagare här bor i staden …”

Klen hygien

Tändernas förfall hade även att göra med européernas klena hygienbegrepp. Andra kulturer, som den indiska, den arabiska, den kinesiska, hade länge känt tandborstens princip. I Indien rengjorde man tänderna med en gren från mangoträdet, vars ena ände ruggats upp; fibrerna blev till en sorts tandborste.

Kina först

Tandborstar verkar ha tillverkats först i Kina. På 1400-talet började man använda något som i allt väsentligt ser ut som våra moderna munverktyg: med borst som sitter vinkelrätt mot ett rakt skaft. Mot slutet av 1600-talet introducerades de första tandborstarna i vårt land och 100 år senare var tandborstning och munsköljning alltmera på modet, med början i de högre samhällsklassera. Det som påskyndade trenden var upptäckten år 1757 av bakterier.

Från grisborst till nylon

De första tandborstskaften var gjorda av trä. Celluloidskaft dök upp 1884, den första eltandborsten kom redan 1908. År 1938 kom de första tandborstarna med borst gjorda av nylon – ett material långt mer lämpat för sin uppgift än det hästtagel, grisborst eller grävlingshår som dittills använts.

Tandborsten som ett verktyg för god munhygien har idag utvecklats till fulländning. Den har nu fått sällskap av fluortandkräm och av tandtråd, tandpetare och sköljmedel av olika slag. Hög levnadsstandard, näringsrik mat och minskad rökning har också gjort sitt till. Hål i tänderna (karies) är eliminerat som folkhälsoproblem .

Tandborsten är inte längre ”överklassens njutningsmedel” för att citera Kolingen. Tandborsten är tillsammans med tandläkaren, tandhygienisten och fluor tändernas bästa vän, basen för en god munhälsa.

Källa: Om tandborstens historia av Peter Englund

Dålig tandhälsa kan orsaka för tidiga förlossningar

 

Kvinnor med infektioner i tandköttet löper större risk att föda prematurt- för tididgt.

Vem, förutom forskare, känner till att tandköttssjukdomar kan leda till för tidiga förlossningar? Detta samband kartläggs i en ny undersökning publicerad i BJOG, British Journal of Obstetrics and Gynaecology, en internationell tidskrift för obstetrik och gynekologi.

Forskare i USA undersökte 322 gravida kvinnor med sjukdomar i tandköttet. Gruppen delades upp i två mindre grupper. En grupp fick klinisk rengöring både ovanför och under tandköttslinjen. Dessutom gavs undervisning i munhygien. Den andra gruppen fick ingen behandling, endast instruktioner i munhygien.

Frekvensen av tidig födsel var hög i bägge grupperna: 52,4% av kvinnorna i den obehandlade kontrollgruppen samt 45,6% av kvinnorna i behandlingsgruppen. Dessa skillnader var inte statistiskt signifikanta. Däremot märktes ett samband mellan framgångsrik tandköttsbehandling och tidig födsel. Gruppen som behandlades bestod av 160 kvinnor. Av dem blev behandlingen framgångsrik hos 49 kvinnor. Av de 49 hade endast fyra (8%) fött för tidigt.  Som jämförelse misslyckades tandköttsbehandlingen hos 111 kvinnor och av dessa födde 69 (62%) för tidigt. Dessa skillnader är mycket statistiskt signifikanta. Resultaten tyder på att gravida kvinnor som är resistenta mot klinisk tandköttsbehandling är betydligt mer benägna att föda prematurt. Medelåldern för kvinnorna i studien var 23,7 år.

Det kanske mest anmärkningsvärda i studien är att 90 procent av kvinnorna aldrig hade besökt en tandläkare för tandhygienisk undersökning. Och detta visar givetvis vikten av att vara noggrann med munhygienen och att besöka tandläkaren eller tandhygienisten regelbundet. Andra studier har visat att det finns liknande samband mellan tandlossning – som är en infektion i munhålan – och hjärt-kärlsjukdommar. Bakterier från det infekterade tandköttet sprids ut i blodomloppet där det påverkar kroppen. Det kan komma som en överraskning för vissa, men kroppen är faktiskt en organism där alla delar är sammanlänkade och munnen är en del av kroppen – även om de som konstruerar våra sjukförsäkringar inte insett detta faktum ännu.

Slutligen vill ju jag som ”estetisk tandläkare” framhålla att ett friskt tandkött är mycket snyggare än ett rött, svullet och infekterat tandkött. Var därför också noga med Din munhygien för att få ett riktigt vackert och friskt leende, samtidigt som Du minskar risken för andra sjukdomar och komplikationer i kroppen.

Referens: BJOG, International Journal of Obstetrics and Gynaecology,” Successful Periodontal Therapy May Reduce The Risk Of Preterm Birth”

Estetisk tandvård – nya material och nya tekniker ger vackrare tänder

Tandläkare Calle Hagman tillsammans med professor de Bryun och tandläkare Sverker Toreskog på SAED's konferens 2010.

På SAED:s konferens. Från vänster: Undertecknad, tillsammans med professor Hugo de Bryun, Belgien och konferensens koordinator, tandläkare Sverker Toreskog från Göteborg

Som tandläkare med inriktning på estetik, gäller det att vara uppdaterad. Utvecklingen går ständigt framåt. Det kommer hela tiden nya material och nya tekniker – allt för att göra tänderna och de omgivande vävnaderna vackrare. Därför var det väl spenderad tid att besöka SAED´s (Skandinaviska Akademin för Estetisk tandvård) möte i Nådendal Finland i månadsskiftet. Konferensen lockade besökare från hela norden, samt Tyskland. Föreläsarna kom från Tyskland, USA, Italien och Belgien.

För min egen del känner jag att estetiken vid implantat är den största utmaningen just nu. Tandimplantat av titan är ju som alla vet en svensk uppfinning. I Sverige har man alltför länge betonat implantatens fördel i form av att de implantatstödda tänderna sitter fast i käkbenet och tyvärr inte utvecklat tekniken med den estetiska aspekten av implantat. På konferensen såg vi prover på saker som verkligen var långt över den nivå vi är på i Sverige just nu. Idag finns det tekniker där man behandlar tandköttet vid implantaten på ett sått som gör att det harmoniserar med implantatet så väl, att inte ens en tandläkare kan se att tanden blivit ersatt med ett implantat.

En annan intressant sak som presenterades var utvecklingen med digitala tandavtryck, då man skall göra kronor och broar i munnen. Hittills har vi använt en avtrycksmassa, som man placerar i munnen i ett antal minuter. Snart kan det vara ett minne blott. Den nya teknik som presenterades av Dr. Gary Severance, USA gör att vi nu kan utföra avtrycket digitalt. Det går snabbare och är mindre obehagligt för patienten. Vissa tror att det så snart som inom 5 år enbart kommer att bli digital avtryckstagning inom tandvården, där sedan en fil skickas till det tandtekniska laboratoriet, efter vilken tandteknikern kan utföra de nya kronorna. Både jag och mina patienter ser verkligen fram emot den utvecklingen.

Efter tre dagars nätverkande med andra erfarna nordiska tandläkare, som alla lägger mycket tid på att vidareutbilda sig inom estetisk tandvård – att göra de kronor och broar som måste göras så snygga och funktionella som möjligt och fått se fantastiska tandvårdsarbeten utförda av skickliga och engagerade professorer från andra länder, är det mycket inspirerande att åter komma hem och försöka tillämpa de nya kunskaperna sin praktiska vardag.