Inlägg

Vintergatan – den lysande och den lömska

vintergatan
Foto:Ben Earwicker/istock.xchng

Vintergatan är en galax som kan ses med blotta ögat på natthimlen, som ett diffust ljust band som sträcker sig över hela himlen, genom stjärnbilder som Kusken, Svanen, Cassiopeja och Perseus. Den stora Vintergatan skänker förundran och föder tankar om människans litenhet.

Den lilla vintergatan uppträder så här års och fram till mars-april. Den är isig och lömsk. Ibland döljs blixthalkan under ett täcke av snö. Vintergatan skördar årligen tusentals lårbensbrott, handledsbrott och andra skelettskador. Hjälmlösa cyklister lever farligt. De riskerar allvarliga skallskador på våra isiga vintergator och vägar.

Agera fort!

Det händer även att tänder skadas när man halkar omkull; antingen en kan del av en tand gå, i värsta fall kan hela tandkronan eller t.o.m. tänder med rot och allt. Om olyckan är framme, kontakta mig! Det gäller framför allt utslagna tänder – tiden utanför munnen är avgörande för om tanden kan räddas.

Ta med flisan!

Om en bit av en tand slås ut, försök hitta den och ta med den till mottagningen. Är biten tillräckligt stor kan den ofta klistras fast igen. Går inte det, ersätter vi den avslagna tanddelen med en tandfärgad plastfyllning. Om en större bit av tanden eller hela tandkronan gått förlorad, kan den ersättas med en plastfyllning eller med en delkrona av porslin.

Helt utslagen tand

Har du skadat en tand så illa att den lossnat helt – försök sätta tillbaka den. Om den är förorenad – skölj av den försiktigt i vanligt vatten. Undvik att beröra själva roten! Om det inte går att sätta tillbaka den, kan du istället lägga den i mjölk eller stoppa in tanden under tungan.

Det är inte alltid roligt när det är glatt. Men en utslagen tand är reparabel. Det finns en lösning på varje tandproblem. Snart ler du lika vackert igen!

Calle Hagman, tandläkare, Åsa


Midsommar: Sill, snaps och dragspel eller akut tandvård?

midsommarfirande i Sverige

Foto:Totte Jonsson/sxc.hu

Den ljuvliga, magiska svenska midsommaren med grönska, Små grodorna och blommor i håret har på sina håll också en stökigare och våldsamare sida.

Berusad man

Foto:GregorBuir/gregorbuir.com

Det händer tyvärr att midsommarfirandet går snett med fylla, skrän, slagsmål och polisingripanden. Om man stupfull faller i backen eller råkar i slagsmål är risken stor att man får en eller flera tänder utslagna eller avslagna. Hur hanterar man det?

Ila till tandläkaren!

I stridens hetta kan en del av en tand gå av. Ett värsta scenario är att hela tandkronan eller – ännu värre – tänder med rot och allt slås ut. Skulle det hända dig, kontakta din tandläkare så fort som möjligt. Det gäller speciellt utslagna tänder då tiden utanför munnen har stor betydelse för om tanden kan räddas.

Helt utslagen tand

Om en tand lossnat helt – försök sätta tillbaka den. Om den är nersmutsad ska du skölja den försiktigt i vanligt vatten. Undvik röra vid själva roten! Om det inte går att sätta tillbaka tanden, kan du istället lägga den i mjölk eller stoppa in tanden under tungan. Det är mycket viktigt att hålla tanden fuktig. Sök sedan så snart som möjligt upp en akut tandläkare, så hjälper vi dig.

Spara flisan!

Men även om bara en bit av tand slås ut – försök hitta den och ta med den till tandläkaren. Är biten tillräckligt stor kan vi ofta klistra på plats igen. Går inte det kan vi ersätta den avslagna flisan med en tandfärgad plastfyllning. Om en större bit av tanden eller hela tandkronan slagits av, kan också den ersättas med en plastfyllning eller med en delkrona av porslin. Men på midsommarhelgen jobbar vi inte. Så mitt råd är: Ska du nödvändigtvis slåss eller halka på uthustrappen – gör det när mottagningen har öppet!

En leende Midsommar med alla tänderna i behåll önskar

Calle Hagman, tandläkare, Brämhult

Är du nyfiken på möjligheten till ett nytt leende? Calle Hagman har lång erfarenhet av estetisk och annan tandvård