Inlägg

En borrning skall inte behöva ta 23 år

1024px-Hallandsås_northern_opening

Slagborr? Nej, tandläkare använder vi borrar av annat slag!

Grattis till jobbet, Trafikverket!  Ni började 1992, samma år som Sovjetunionen upplöstes. Det tog sina modiga 23 år.

När jag borrar i hemma Åsa – alltså på orten Åsa, inte ”Hallandsåsa” –  går det desto snabbare. Det sker smärtfritt – och jag lämnar inga spår efter mig! Tunneln genom Hallandsåsa’  som officiellt öppnas den 8 december har varit ett hett ämne i medierna och bland allmänheten i mer än två decennier.

Själv tillhör jag vinnarna i detta enorma infrastrukturprojekt. Min praktik ligger på Stationsvägen i Åsa, ett stenkast från järnvägsrälsen. Jag har redan sett en ökning i tåg- och bussburna tandvårdspatienter.  När jag nu gör mig lustig över projektet är det med glimten i ögat och med ett varmt hjärta. Jag om någon vet att arbeten som kan se enkla ut på ytan kan kräva helt andra insatser, åtgärder som man inte räknat med från början. Överraskningar på tandläkarmottagningen av magnituden Hallandsås-tunneln är dock sällsynta.

Kommunikation

På utbildningskursen som jag bevistade under weekenden, framhöll föreläsaren Dr Christian Coachman vikten av kommunikation.  I tandläkaryrket, framhöll Coachman, är det främst två personer som måste vara välinformerade: Min patient och min tandtekniker.  Mitt hantverk, att laga tänder, rätta upp och stabilisera tänder, ersätta förlorade tänder och skapa sköna friska leenden, tror jag mig kunna. Ett ständigt förbättringsområde för mig – och vågar jag påstå – för flertalet av mina kollegor, är kommunikation.  Det handlar inte om nonchalans, snarare glömska. Ibland försummar man helt enkelt att svara på den outtalade fråga som man borde begripa att patienten bär på, men inte vill eller vågar ställa.

IMG_1061 2 (1)

Dr Christian Coachman, Brasilien samt undertecknad från Åsa.

Fråga!

Du som är, eller blir, patient hos mig, ska inte själv-censurera dig.  Fråga på! Du ska få svar på det mesta vad gäller tandvård, det lovar jag härmed.

Ett löfte kan jag redan nu avge. På din fråga ”Hur lång tid kommer den här behandlingen att ta?” kommer jag aldrig att svara: ”23 år”.

Calle Hagman Tandläkare, Hagmans Tandvård, Åsa (inte åsa’ )

 

Calle Hagmans Blandning

Dr Christian Coachman, Brasilien

Dr Christian Coachman, Brasilien

Evert Taube sjöng om Calle Schewen, som fredligt blandade sitt kaffe med kron till angenäm styrka och smak. Alla har hört och sjungit ”I Roslagens famn …” Calle Schewen i all ära; själv har jag funnit en annan och bättre mixtur.

Calle Hagmans Blandning består av två ingredienser: Patientarbete varvat med fortbildning i form av kurser. Den blandningen håller mig à jour och orienterad av yrkets främsta utövare från hela världen. Den förnyar och förbättrar mitt tänk och mina behandlingar. Under veckoslutet är det dags för en ny kurs, denna gång i Stockholm i regi av Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, utbildningsorganisationen som jag en gång var med och grundade. Ämnet denna gång är inblickar i morgondagens digitaliserade tandvård.

DSD-Digital-Smile-Design-em-PORTO-ALEGRE1Gästföreläsare är Dr Christian Coachman från Brasilien, en av världens mest ansedda tandläkare, metodutvecklare och en mycket efterfrågad föreläsare.

”Låt er inte luras – morgondagen är redan här”, menar Coachman.

Vid samma kurstillfälle kan man också lyssna till Kristin Heinonen, internetstrateg, som ger en orientering i sociala medier för tandvården. Möjligheterna att förändra patientens leende, genom en mängd metoder, tekniker och nya material är idag enormt stora. Samtidigt som möjligheterna har blivit fler har kraven vuxit, krav som det krävs gedigen utbildning för att möta.

Genvägar finns, men de leder inte till den excellenta estetiska tandvård som jag vill erbjuda.

Utbildning är den enda rätta och seriösa vägen.

Calle Hagman, Tandläkare, Åsa

 

Kosmetisk tandvård: Vad kan USA lära Åsa?

billochcalle-beskuren-500

Under månadsskiftet 30 april – 3 maj deltog jag i utbildningsdagar för tandläkare och tandtekniker i Orlando/Florida, USA. För programmet stod AACD, American Academy of Cosmetic Dentistry, moder- och systerorganisation till SACD, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, som jag en gång var med och startade.

amerikansk-flaggaLåt mig genast understryka att uttrycket ”Cosmetic Dentistry”, kosmetisk tandvård, handlar om bra mycket mer än enbart kosmetik. Visst är munnens skönhet viktig, men munnen ska också fungera. När funktion och skönhet går hand i hand – det är min definition på estetisk-kosmetisk tandvård.

Ocklusion, bett, kronor och fasader

Ett viktigt inslag i utbildningen är därför ocklusion, det vill säga hur man får bettet att fungera bra och hur man gör så snygga och funktionsdugliga kronor och fasader som möjligt. Jag försökte också lära mig att bli ännu bättre på att få mina patienter att förstå vad som håller på att ske i deras munnar då de gnisslar o sliter ner sina tänder.

Obalans i bettet ger huvudvärk

Flera föreläsningar som jag lyssnade på handlade om hur man återfår en fungerande bettfunktion och hur man blir kvitt sin huvudvärk. Jo visst, USA har en hel del att lära ut, men det krävs att man vill lära och att man inte invaggar sig i tron att man är fullärd efter många år i yrket.

hagmans-tandvard-250

Man kan alltid bli lite bättre

Till AACD’s årliga utbildningsmöten kommer inte bara några av världens bästa lärare och föreläsare, utan även ”kändis-tandläkare”. Fotot visar mig och min gamle bekant Dr. Bill Dorfman, en kollega som håller valda delar av Hollywoods stjärnor leende och friska i munnen. Att påstå att Bill är ”känd från radio och TV” är ingen överdrift. Han har själv stjärnstatus.

Calle Hagman, tandläkare, Åsa


Förtroende. Om tandläkaryrket och dess två dimensioner

Under veckoslutet har jag varit på fortbildning, denna gång i Göteborg. Kursen hette Planera för en lyckad behandling. Kursen, i regi av ”min” förening, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, leddes av två erfarna pedagoger, tandläkaren Dr. Jimmy Eubank och tandtekniker Dr. Gilbert Young.

Båda mycket välrenommerade inom sina respektive yrkesområden, båda hemmahörande Dallas, Texas USA. En central fråga under kursen var nödvändigheten att patienten förstår vad en behandling innebär, hur den utförs och varför. Det räcker inte, menar Dr. Eubank, att man i förväg förklarar behandlingsförloppet för patienten, speciellt inte om man blandar in svårbergripliga facktermer i sitt språk. Som tandläkare måste man gå ett steg längre och försäkra sig om att patienten verkligen förstår varför man föreslår den ena eller andra behandlingen.

En modell för relationer

Själv använde sig kollegan Eubank av en relationsmodell som han kallade B.L.T. Förkortningen står för:

  • Believable, trovärdig, begriplig och relevant information.
  • Likable, patienten måste gilla den föreslagna behandlingen och se fram mot behandlingsresultatet
  • Trust. Samspelet mellan patient och tandläkare måste bygga på ömsesidig förtroende.

Nyttig påminnelse

Jimmy Eubanks betoning av goda patientrelationer och individanpassad patientkommunikation blev en nyttig påminnelse, även om området inte är någon direkt nyhet för mig. Det är i samma anda jag försöker arbeta, men säkerligen kan jag bli bättre på att förklara vad som händer i mina patienters munnar och orsakerna till dessa händelser. Exempelvis då de biter sönder delar av sina tänder, eller sliter ner dem så de behöver byggas upp igen.

Inte bara en fråga om teknik

Dr. Eubank påminde om att tandläkaryrket inte bara är en fråga om teknik, material och hantverksskicklighet; det har också en mellanmänsklig dimension. Kursen blev därmed en bekräftelse på att samarbetet och samspelet mellan tandläkare och patient bygger på samma förutsättningar i Åsa, Halland som i Dallas, Texas.

Calle Hagman, tandläkare Åsa.

På kurs om estetisk tandvård – och livshållning

estetisk tandvård

Dr. Elliot Mechanic från Montreal/Canada, är en veteran och ett världsnamn inom estetisk tandvård. Han var den förste i världen att sätta in porslinsfasader på en ung kvinna – fasader som fortfarande fungerar och som patienten trivs med. Med tiden har han blivit allt mera av lärare och kursgivare – och globetrotter.

Under septembers sista veckoslut höll Dr. Mechanic en tvådagars kurs i Malmö, i estetisk tandvård, i regi av SACD, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, sällskapet jag en gång var med att grunda. Det var en mycket givande fortbildning. Dels fick man en systematisk genomgång hur man behandlar mycket komplicerade bett-rekonstruktioner, vilket jag också gör ganska mycket. Dr. Mechanic har dock en betydligt större erfarenhet av sådana behandlingar. Dels fick vi många praktiska små tips om hur man löser olika problem, liksom på bra material man kan använda under behandlingen.

Hands on men inte mindre ”mekaniskt”

Lördagen ägnades åt praktiska hands-on övningar, också de riktigt givande. Som vanligt lärde man sig också en hel del genom samtal med kollegor, liksom med de företagsrepresentanter som presenterade de senaste materialen och instrumenten. Dr. Elliot Mechanic är en klok människa och en lysande pedagog. Han var mycket lättsam att lyssna på, han skämtade en hel del och framför allt fick han auditoriet att förstå. Han prisade människor som vågar utvecklas i yrket och som inte är rädda för att ge sig på svåra fall. ”Man klarar av mycket mer än man tror sig om”, var hans livshållning.

På frågan vad han vill råda unga tandläkare som tänker sig en framtid i estetisk tandvård, svarade han:
”Man ska inte dra den skiljelinjen – all tandvård är estetisk tandvård!”

Dr. Mechanic menade att tandläkare som aktivt arbetar med estetisk tandvård i själva verket är spjutspetsen i tandvården, ingen isolerad grupp som sysslar med något udda.
”Det är estetisk tandvård som i grunden bidragit till en förbättring och en positiv förändring av all modern tandvård”, betonade han.

Calle Hagman, tandläkare, Åsa

Hagmans Tandvård önskar Gott Nytt 2013 & Calles nyårskrönika för 2012

Hagmans tandvård 2012

Foto: Billy Alexander/sxc.hu

Kära Patienter,

Året som gått har för min del inneburit stora förändringar. I somras flyttade jag efter många år från Brämhult/Borås till Halland. I väntan på att min nya mottagning i Åsa ska bli klar har jag hållit energin och tandläkarkompetensen igång hos min son och svärdotter vid Hagmans Tandvård i Varberg.Under ett långt yrkesliv som tandläkare med hjärtat i estetisk-kosmetisk tandvård har jag samlat på mig ett stort förråd av erfarenheter och kunskaper som jag nu ställer till förfogande i ändamålsenliga, moderna lokaler vid Hagmans Tandvård i Åsa. Utöver estetisk tandvård kommer vi också att utföra all slags tandvård.

Så här års är TV, radio och tidningar fulla av tillbakablickar.

Min egen Årskrönika med avseende på yrkesmässig utveckling ser ut så här:

Fortsatta träffar under 2012 med mina elva kollegor i The Swedish Dawson Group. Här träffas tandläkare och tandtekniker med likartad utbildningsbakgrund och intresse för bettets fysiologi och rehabilitering av svårt skadade bett. Grundaren, Dr. Peter Dawson, är ett världsnamn på området. Vi lär oss, stimuleras och utvecklas tillsammans vid dessa återkommande seminarier.

Av årets kurser jag bevistat vill jag nämna två utbildningar i regi av Swedish Academy of Cosmetic Dentistry med två amerikanska föreläsare. Dr Bo Bruce undervisade i hur man kombinerar ett gott estetiskt resultat med en god funktion. Dr Betsy Bakeman lärde oss hur man skall göra för att få en vacker mjukvävnad vid kronersättningarna.

Slutligen vill jag nämna min fortsatta vidareutbildning i tandregleringstekniken Invisalign (utt.: inviss’elajn), en teknik där man använder nästan osynliga genomskinliga skenor för att flytta snedställda tänder. Namnet har förstås med ”invisible” (osynlig) att göra. Invisalign är ett alternativ till den konventionella och mera synliga tandställningar, ”järnvägsrälsen”.

Måste en erfaren tandläkare ständigt fortbilda mig, undrar kanske någon.Mitt svar är att kunskaper är färskvara. Kunskapsförrådet måste hela tiden fylla på med nya lärdomar. Utvecklingen står inte still. Personligen skulle jag tveka att t.ex gå till en läkare som inte är up to date.

Nya och gamla patienter önskas Ett Gott Nytt År. Väl mött 2013!

Calle Hagman, Tandläkare, Åsa

Årets helg för en tandläkare

tandläkare calle hagmanSkidåkarna har sitt Vasalopp, bokläsarna sin Bok- och Biblioteksmässan. Vi har vår årliga Tandläkarnas Riksstämma. Torsdag till lördag i veckan som gick träffades tandläkare, tandtekniker, tandsköterskor, leverantörer och andra i tandvården på den årliga Riksstämman, ett forum för utbildnings- och erfarenhetsutbyte.

Tandläkarnas Riksstämma består av två delar; en vetenskaplig del med fördrag och debatter om aktuella vetenskapliga och hälsoekonomiska frågor, och en kommersiell del, Swedental, med utställare som visar sina tandvårdsprodukter.

Inköpsresa

Bredden i Swedental är stor. Här visar firmorna allt ifrån tandpetare, tandskydd för snarkare och tandkräm till hela mottagningar med det allra senaste i tandläkarstolar, ventilation, belysningar  och  miljösorteringsutrustningar. Inför starten av min nya mottagning i Åsa norr om Varberg, var jag också på shoppingtur på Riksstämman. Mina patienter ska ha rätt att ställa krav på hygien, säkerhet och bekvämlighet.

Organisationer av alla slag

På Swedental finns även en rad olika organisationer representerade; landsting och regioner, yrkesföreningar av olika slag liksom den organisation jag själv var med och startade för tio år sedan, SACD, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry. SACD är landets ledande utbildningsorganisation för tandläkare och tandtekniker inom estetisk tandvård. Till SACD söker sig ambitiösa yrkeskvinnor och män som vill utveckla sig i sin profession.

Hos SACD

SACD är en trendsättare inom estetisk-kosmetisk, en snabbt växande gren av tandvården som tack vare SACD har blivit en respekterad utbildningsplats för Sveriges tandvårdspersonal. Jag ryckte in som frivillig i SACD’s monter och informerade om vår syn på kvalitet, estetik och etik. Här utbyter jag erfarenheter med några kollegor.

Calle Hagman Tandläkare
Varberg, snart Åsa

Nya fräscha kunskaper viktig del av min kompetens

Den 28 och 29 september satte jag mig åter på skolbänken, denna gång i Göteborg dit SACD, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, inbjudit två mycket kvalificerade amerikanska föreläsare.

Tandläkare Elizabeth ”Betsy” Bakeman, här fotograferad tillsammans med mig, och tandtekniker Brad Patric höll en mycket kunskapsdiger och uppskattad tvådagarskurs.

”All tandvård är estetisk”

Det var titeln och temat för de två dagarna – ett mycket bra kursnamn. Jag blev återigen påmind om vilken viktig roll estetiken har i den övergripande behandlingsplanen för mina patienter och vad som långsiktigt är bra för dem.
Kursen förmedlade erfarenheter som jag kan använda i min praktik, eller som bekräftar att de metoder jag redan använder är de rätta.Jag fick bl.a. lära mig en ny teknik för att få jämna och harmoniska nivåer på mjukvävnaden i de leenden jag rekonstruerar.

Mer än bänknötning

En tvådagarskurs innebär också erfarenhetsutbyte med kollegor, kontakt med leverantörer för information om nya material och metoder och inte minst informella samtal med föreläsarna om vilken utvecklig tandvården tar i USA. Det som händer over there idag, kommer inte sällan over here i morgon. Kompetens är långt mer än kunskaper, men aktuella kunskaper utgör en viktig del i en tandläkares yrkesskicklighet.
Därför fyller jag ständigt på mitt kunskapsförråd.

Calle Hagman Tandläkare, Varberg

På kurs igen! Fortbildning och nätverkande

Tandläkare Calle Hagman tillsammans med tandläkare James Fondriest

Under den gångna helgen var jag i Malmö på fortbildningskurs arrangerad av Svenska Akademin för Kosmetisk Tandvård, en organisation jag var med och bildade för snart tio år sedan. Det var årets sista kurs, en riktigt matnyttig kurs för min del.

För tandläkarna föreläste de båda amerikanarna tandläkare James Fondriest (med mig på bilden) och tandteknikern Matt Roberts. De lärde bland annat ut hur man kan få ett utökat och bättre samarbete mellan tandläkare och tekniker samt hur man lyckas få en krona på en enstaka framtand att bli precis lik granntänderna. Fondriest har verkligen hjärtat i kosmetisk tandvård. Han berättade exmepelvis att ju mer kosmetisk tandvård han har på sitt dagsschema, desto gladare blir han.

”Både jag och patienterna blir lyckliga av åtgärder som gör dem friska och vackra i munnen.”

Jag har varit på många liknande kurser men det var ändå en hel del ny kunskap för mig som jag tar med mig hem då jag skall lösa problem i min tandvårdsvardag. En viktig del i den här typen av utbildningar är samvaron och diskussionerna med kollegor. Även kafferasternas meningsutbyten blir på så sätt lärorika.

Calle Hagman, tandläkare

John C. Kois – Tandläkare och världsnamn i Stockholm

John C Kois är en av världen mest kända tandläkare

Äntligen stod den store lille mannen på podiet i kongresshotellet i Stockholm. Amerikanen Dr. John C. Kois, Doctor of Dental Medicine och Master of Science in Dentistry är kroppsligen knappast en rese. Men som tandläkare, behandlingsfilosof och pedagog är han en gigant.

Till hans Kois Center i Seattle, USA, vallfärdar tandläkare och tandtekniker från hela världen för undervisning inom estetisk och konserverande tandvård och implantatbehandling.

Den 30 maj hade John C. Kois kommit till Stockholm för att tala för dryga 120-talet svenska tandläkare och tandtekniker. Arrangör var Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, en förening som jag f.ö. själv var med och drog igång för snart tio år sedan.

Lärdom

Kursen handlade om hur man får en bra och hållbar funktion på de nedslitna bett som man rekonstruerar. Det som John C. Kois framför allt framhåller är vikten av framtändernas placering för att få ett fungerande ”envelope of function” när underkäken rör sig vid tuggrörelsen.

Logotype för Dr John C. Kois - en av världens främsta tandläkare

Många patienter kommer till mig för att få nya framtänder då deras leende blivit fult p.g.a. nedslitna framtänder. Därför är detta nyttig kunskap för mig i arbetet med att skapa nya vackra leenden.

Ju tidigare patienter med dessa problem kommer till mig desto bättre. Då kan jag slipa in betten innan framtänderna slits ner så mycket.

Visdom

John C. Kois öste inte bara kunskap över auditoriet. Han förmedlade också livsvisdom doppad i humor. Som när han exemplifierade tandbehandlingar med utegrillar.

– Det finns grillar i alla prislägen mellan $8 och $8 000. Ibland vill man kanske ha en åttatusenkronorsgrill, men ofta klarar man sig med en billigare. Och man kanske kan nöja sig med ett antal åttadollarsgrillar några år till dess man har råd med en dyrare.

Kärnan i detta resonemang är att man måste som tandläkare anpassa sina behandlingsförslag efter patientens situation. Att bara erbjuda en enda lösning på problemet är varken god tandvård eller god patientpsykologi, menar John C. Kois.

Påfyllning

tandläkare Calle Hagman och Dr John C Kois

Vän av ordning kanske ställer sig frågan: ”Varför fortsätter Calle Hagman att gå på sina eviga kurser? Han har trots allt 39 års erfarenhet som tandläkare! Blir han aldrig fullärd?

Mitt svar är nej! Man blir aldrig fullärd. Är man som jag ”young at heart”, kunskapssugen och vetgirig, då vill man ständigt utvecklas och få nya impulser.

John C. Kois förmedlade uppslag och idéer som gjort mig till en lite bättre, tryggare och säkrare tandläkare.

Calle Hagman, tandläkare

Är du nyfiken på möjligheten till ett nytt leende? Calle Hagman har lång erfarenhet av estetisk och annan tandvård

Kontakt:

Källbäcksrydsgatan 11A
507 31 Brämhult Mobil: 0705 28 33 11

E-post:
Tandläkare Calle Hagman