Inlägg

På kurs igen – denna gång lärde jag mig att inte borra!

att inte borra

Calle Hagman (i mitten) med föreläsarna tandtekniker Nelson Rego, USA (till vänster) och tandläkare Dr Dennis Wells, USA (till höger).

Alltsedan vi utvecklades som människor i tidernas morgon har vi borrat i tänder. Sannolikt, säger forskarna, kunde vi konsten att borra i tänderna långt innan vi ens hade ett utvecklat talspråk.

Borren är förknippad med tandläkaryrket. Innan man kan fylla ett hål i en trasig tand, måste man borra bort de angripna delarna och få bort bakterier. Med dagens höghastighetsborrar går processen snabbt och smärtfritt. I en framtid kommer den processen sannolikt att ske med laser.

Skalfasader utan att borra

Ett annat område där framtiden ser mörk ut för den traditionella borren är skalfasader. När den första generationen kom på marknaden var tandläkarna först tvungna att reducera en del av tandemaljen; de första skalfasaderna var nämligen så tjocka och otympliga att de förändrade utseendet negativt om den samlade volymen tand + porslinsfasad inte minskades. Det var då, det.

Supertunna skalfasader

På en kurs i Göteborg i veckan som gick lärde jag mig senaste nytt om skalfasader. De är numera så starka och supertunna att man inte behöver slipa ner eller borra bort något av tänderna innan de ska få nya fasader. Kursen hölls av två av världens främsta team på området skalfasader, tandläkaren Dr. Dennis Wells och porslinstekniker Nelson Rego, båda från USA. Mannen i mitten är tandläkare i Åsa. Han svarar gärna på spörsmål om de nya tunna skalfasaderna och andra aktuella tandvårdsfrågor.

Hälsar Calle Hagman, Åsa

En borrning skall inte behöva ta 23 år

1024px-Hallandsås_northern_opening

Slagborr? Nej, tandläkare använder vi borrar av annat slag!

Grattis till jobbet, Trafikverket!  Ni började 1992, samma år som Sovjetunionen upplöstes. Det tog sina modiga 23 år.

När jag borrar i hemma Åsa – alltså på orten Åsa, inte ”Hallandsåsa” –  går det desto snabbare. Det sker smärtfritt – och jag lämnar inga spår efter mig! Tunneln genom Hallandsåsa’  som officiellt öppnas den 8 december har varit ett hett ämne i medierna och bland allmänheten i mer än två decennier.

Själv tillhör jag vinnarna i detta enorma infrastrukturprojekt. Min praktik ligger på Stationsvägen i Åsa, ett stenkast från järnvägsrälsen. Jag har redan sett en ökning i tåg- och bussburna tandvårdspatienter.  När jag nu gör mig lustig över projektet är det med glimten i ögat och med ett varmt hjärta. Jag om någon vet att arbeten som kan se enkla ut på ytan kan kräva helt andra insatser, åtgärder som man inte räknat med från början. Överraskningar på tandläkarmottagningen av magnituden Hallandsås-tunneln är dock sällsynta.

Kommunikation

På utbildningskursen som jag bevistade under weekenden, framhöll föreläsaren Dr Christian Coachman vikten av kommunikation.  I tandläkaryrket, framhöll Coachman, är det främst två personer som måste vara välinformerade: Min patient och min tandtekniker.  Mitt hantverk, att laga tänder, rätta upp och stabilisera tänder, ersätta förlorade tänder och skapa sköna friska leenden, tror jag mig kunna. Ett ständigt förbättringsområde för mig – och vågar jag påstå – för flertalet av mina kollegor, är kommunikation.  Det handlar inte om nonchalans, snarare glömska. Ibland försummar man helt enkelt att svara på den outtalade fråga som man borde begripa att patienten bär på, men inte vill eller vågar ställa.

IMG_1061 2 (1)

Dr Christian Coachman, Brasilien samt undertecknad från Åsa.

Fråga!

Du som är, eller blir, patient hos mig, ska inte själv-censurera dig.  Fråga på! Du ska få svar på det mesta vad gäller tandvård, det lovar jag härmed.

Ett löfte kan jag redan nu avge. På din fråga ”Hur lång tid kommer den här behandlingen att ta?” kommer jag aldrig att svara: ”23 år”.

Calle Hagman Tandläkare, Hagmans Tandvård, Åsa (inte åsa’ )

 

Calle Hagmans Blandning

Dr Christian Coachman, Brasilien

Dr Christian Coachman, Brasilien

Evert Taube sjöng om Calle Schewen, som fredligt blandade sitt kaffe med kron till angenäm styrka och smak. Alla har hört och sjungit ”I Roslagens famn …” Calle Schewen i all ära; själv har jag funnit en annan och bättre mixtur.

Calle Hagmans Blandning består av två ingredienser: Patientarbete varvat med fortbildning i form av kurser. Den blandningen håller mig à jour och orienterad av yrkets främsta utövare från hela världen. Den förnyar och förbättrar mitt tänk och mina behandlingar. Under veckoslutet är det dags för en ny kurs, denna gång i Stockholm i regi av Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, utbildningsorganisationen som jag en gång var med och grundade. Ämnet denna gång är inblickar i morgondagens digitaliserade tandvård.

DSD-Digital-Smile-Design-em-PORTO-ALEGRE1Gästföreläsare är Dr Christian Coachman från Brasilien, en av världens mest ansedda tandläkare, metodutvecklare och en mycket efterfrågad föreläsare.

”Låt er inte luras – morgondagen är redan här”, menar Coachman.

Vid samma kurstillfälle kan man också lyssna till Kristin Heinonen, internetstrateg, som ger en orientering i sociala medier för tandvården. Möjligheterna att förändra patientens leende, genom en mängd metoder, tekniker och nya material är idag enormt stora. Samtidigt som möjligheterna har blivit fler har kraven vuxit, krav som det krävs gedigen utbildning för att möta.

Genvägar finns, men de leder inte till den excellenta estetiska tandvård som jag vill erbjuda.

Utbildning är den enda rätta och seriösa vägen.

Calle Hagman, Tandläkare, Åsa

 

Kosmetisk tandvård: Vad kan USA lära Åsa?

billochcalle-beskuren-500

Under månadsskiftet 30 april – 3 maj deltog jag i utbildningsdagar för tandläkare och tandtekniker i Orlando/Florida, USA. För programmet stod AACD, American Academy of Cosmetic Dentistry, moder- och systerorganisation till SACD, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, som jag en gång var med och startade.

amerikansk-flaggaLåt mig genast understryka att uttrycket ”Cosmetic Dentistry”, kosmetisk tandvård, handlar om bra mycket mer än enbart kosmetik. Visst är munnens skönhet viktig, men munnen ska också fungera. När funktion och skönhet går hand i hand – det är min definition på estetisk-kosmetisk tandvård.

Ocklusion, bett, kronor och fasader

Ett viktigt inslag i utbildningen är därför ocklusion, det vill säga hur man får bettet att fungera bra och hur man gör så snygga och funktionsdugliga kronor och fasader som möjligt. Jag försökte också lära mig att bli ännu bättre på att få mina patienter att förstå vad som håller på att ske i deras munnar då de gnisslar o sliter ner sina tänder.

Obalans i bettet ger huvudvärk

Flera föreläsningar som jag lyssnade på handlade om hur man återfår en fungerande bettfunktion och hur man blir kvitt sin huvudvärk. Jo visst, USA har en hel del att lära ut, men det krävs att man vill lära och att man inte invaggar sig i tron att man är fullärd efter många år i yrket.

hagmans-tandvard-250

Man kan alltid bli lite bättre

Till AACD’s årliga utbildningsmöten kommer inte bara några av världens bästa lärare och föreläsare, utan även ”kändis-tandläkare”. Fotot visar mig och min gamle bekant Dr. Bill Dorfman, en kollega som håller valda delar av Hollywoods stjärnor leende och friska i munnen. Att påstå att Bill är ”känd från radio och TV” är ingen överdrift. Han har själv stjärnstatus.

Calle Hagman, tandläkare, Åsa


Short Time Orthodontics med Inman Aligner

Att inte bruka större vård än nöden kräver, är en gammal känd princip inom all läkekonst. För tänder som hamnat snett gäller samma omhändertagande som för människor i liknande situation: Ge upprättelse och hjälp till en ny start. Vårda, men vårda ”lagom”.

Nyligen gick jag en utbildningskurs i London i regi av Europeiska Sällskapet för Estetisk Tandregleringsbehandling, ESAO, European Society of Aestethic Orthodontics.

ESAO är till för att allmäntandläkare skall bli bättre på att göra mindre tandförflyttningar – obs! ej tandomflyttningar. Metoden, som kallas STO, Short Time Orthodontics, är utvecklad för att korrigera tänderna lite grand, istället för att göra fasader och kronor. Det är en stor fördel att slippa borra på tänderna.

Att vi allmäntandläkare lär oss lite ortodonti är alldeles utmärkt. Det gör att vi flyttar snedställda och trångställda tänder istället för att göra skalfasader, som alltför ofta skedde förr. STO är mer vävnadsbesparande – plus att vi avlastar de hårt arbetsbelastade tandregleringsspecialisterna en del lite enklare fall.

Själv samarbetar jag med en specialist i ortodonti som bedömer och behandlar alla mer komplicerade fall.

Fler och fler av mina kollegor tar till sig den nya tandsubstanssparande tekniken Inman Aligner. Den och andra STO-metoder är mindre synliga än traditionell ”räls”, vilket många uppskattar.

Det är tyvärr så att många patienter tackar nej till en tandreglering som de skulle fått utan kostnad i tonåren därför att de bara erbjuds ”räls”, en behandling patienterna sedan betalar med egna pengar då de ångrar sig i 20-åren. Då kan vi utföra nästan osynlig tandreglering.

Undertecknad var den första tandläkaren utanför Storbritannien som blev fullvärdig medlem i sällskapet ESAO. På fotot ses Tif Qureshi, mannen som lanserat Inman Aligner runt om i hela världen, och jag. Besök gärna www.inmanaligner.com/se/ där metoden beskrivs.

Att ”verka utan att synas” är inte bara familjen Wallenbergs motto.

Det gäller också Inman Aligner.

Calle Hagman, tandläkare, Åsa

P.S. Läs mer om hur du kan ha nytta av Inman Aligner här på www.callehagman.se . D.S.


Förtroende. Om tandläkaryrket och dess två dimensioner

Under veckoslutet har jag varit på fortbildning, denna gång i Göteborg. Kursen hette Planera för en lyckad behandling. Kursen, i regi av ”min” förening, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, leddes av två erfarna pedagoger, tandläkaren Dr. Jimmy Eubank och tandtekniker Dr. Gilbert Young.

Båda mycket välrenommerade inom sina respektive yrkesområden, båda hemmahörande Dallas, Texas USA. En central fråga under kursen var nödvändigheten att patienten förstår vad en behandling innebär, hur den utförs och varför. Det räcker inte, menar Dr. Eubank, att man i förväg förklarar behandlingsförloppet för patienten, speciellt inte om man blandar in svårbergripliga facktermer i sitt språk. Som tandläkare måste man gå ett steg längre och försäkra sig om att patienten verkligen förstår varför man föreslår den ena eller andra behandlingen.

En modell för relationer

Själv använde sig kollegan Eubank av en relationsmodell som han kallade B.L.T. Förkortningen står för:

  • Believable, trovärdig, begriplig och relevant information.
  • Likable, patienten måste gilla den föreslagna behandlingen och se fram mot behandlingsresultatet
  • Trust. Samspelet mellan patient och tandläkare måste bygga på ömsesidig förtroende.

Nyttig påminnelse

Jimmy Eubanks betoning av goda patientrelationer och individanpassad patientkommunikation blev en nyttig påminnelse, även om området inte är någon direkt nyhet för mig. Det är i samma anda jag försöker arbeta, men säkerligen kan jag bli bättre på att förklara vad som händer i mina patienters munnar och orsakerna till dessa händelser. Exempelvis då de biter sönder delar av sina tänder, eller sliter ner dem så de behöver byggas upp igen.

Inte bara en fråga om teknik

Dr. Eubank påminde om att tandläkaryrket inte bara är en fråga om teknik, material och hantverksskicklighet; det har också en mellanmänsklig dimension. Kursen blev därmed en bekräftelse på att samarbetet och samspelet mellan tandläkare och patient bygger på samma förutsättningar i Åsa, Halland som i Dallas, Texas.

Calle Hagman, tandläkare Åsa.

Hagmans Tandvård önskar Gott Nytt 2013 & Calles nyårskrönika för 2012

Hagmans tandvård 2012

Foto: Billy Alexander/sxc.hu

Kära Patienter,

Året som gått har för min del inneburit stora förändringar. I somras flyttade jag efter många år från Brämhult/Borås till Halland. I väntan på att min nya mottagning i Åsa ska bli klar har jag hållit energin och tandläkarkompetensen igång hos min son och svärdotter vid Hagmans Tandvård i Varberg.Under ett långt yrkesliv som tandläkare med hjärtat i estetisk-kosmetisk tandvård har jag samlat på mig ett stort förråd av erfarenheter och kunskaper som jag nu ställer till förfogande i ändamålsenliga, moderna lokaler vid Hagmans Tandvård i Åsa. Utöver estetisk tandvård kommer vi också att utföra all slags tandvård.

Så här års är TV, radio och tidningar fulla av tillbakablickar.

Min egen Årskrönika med avseende på yrkesmässig utveckling ser ut så här:

Fortsatta träffar under 2012 med mina elva kollegor i The Swedish Dawson Group. Här träffas tandläkare och tandtekniker med likartad utbildningsbakgrund och intresse för bettets fysiologi och rehabilitering av svårt skadade bett. Grundaren, Dr. Peter Dawson, är ett världsnamn på området. Vi lär oss, stimuleras och utvecklas tillsammans vid dessa återkommande seminarier.

Av årets kurser jag bevistat vill jag nämna två utbildningar i regi av Swedish Academy of Cosmetic Dentistry med två amerikanska föreläsare. Dr Bo Bruce undervisade i hur man kombinerar ett gott estetiskt resultat med en god funktion. Dr Betsy Bakeman lärde oss hur man skall göra för att få en vacker mjukvävnad vid kronersättningarna.

Slutligen vill jag nämna min fortsatta vidareutbildning i tandregleringstekniken Invisalign (utt.: inviss’elajn), en teknik där man använder nästan osynliga genomskinliga skenor för att flytta snedställda tänder. Namnet har förstås med ”invisible” (osynlig) att göra. Invisalign är ett alternativ till den konventionella och mera synliga tandställningar, ”järnvägsrälsen”.

Måste en erfaren tandläkare ständigt fortbilda mig, undrar kanske någon.Mitt svar är att kunskaper är färskvara. Kunskapsförrådet måste hela tiden fylla på med nya lärdomar. Utvecklingen står inte still. Personligen skulle jag tveka att t.ex gå till en läkare som inte är up to date.

Nya och gamla patienter önskas Ett Gott Nytt År. Väl mött 2013!

Calle Hagman, Tandläkare, Åsa

En kreativ tandläkare

hjärna i box

Foto:Svilen Milev

Ordet kreativ är på modet. Alla förväntas vara kreativa; laga kreativ mat, utföra kreativa jobb och ha en kreativ fritid. Ordet kreativ är överanvänt. Risken är att det blir lika nerslitet som ”stressig” eller ”deppig”.

Går man till Wikipedia finner man dock att ordet kreativitet har en distinkt innebörd. Det är en metod att lösa problem av konstnärlig, politisk, akademisk, kommersiell eller teknisk art.

Vidare – och nu kommer det intressanta – är kreativitet ett resultat av tre funktioner i samverkan: Det handlar för det första om kunskaper inom ett område, för det andra om nytänkande och för det tredje om inre motivation. När dessa tre samverkar är möjligheten till kreativitet som störst.

Jag har gång efter gång i min blogg betonat vikten av fortbildning i mitt yrke. En livslång vidareutbildning kombinerad med klinisk erfarenhet är en förutsättning om man vill hänga med i tandläkaryrket. De tre nyckelorden Kunskaper, Nytänkande och Motivation är en bra sammanfattning av vad mina många kurser gett och ger mig.

Det finns ytterligare en dimension av kreativitet, som ibland glöms bort. Upprepning. Ingen blir sannerligen mästare första dagen på jobbet. Det är ur upprepningen, ur det dagliga praktiserandet, som kreativiteten växer fram och blommar.

Kunskaper, nytänkande, motivation och daglig praktisk övning – jo, de kraven uppfyller jag med råge. Genom att skapa vinnande leenden som innebär positiva förändringar i mina patienters liv ser jag mig som en kreativ tandläkare.

Calle Hagman, tandläkare, Varberg snart Åsa i Kungsbacka kommun.